Έρχεται νόμος-ανάσα για 400.000 επιχειρήσεις με χρέη

Έτοιμο είναι  το νομοσχέδιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, που έρχεται να δώσει λύσεις στο πρόβλημα των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, με κούρεμα όχι μόνον των τραπεζικών τους δανείων αλλά και των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Το νομοσχέδιο περί εξωδικαστικού συμβιβασμού, που επεξεργάστηκε και κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, και το οποίο έχει την έγκριση των θεσμών, έχει τέσσερα μεγάλα πλεονεκτήματα.

Το πρώτο είναι ότι καλύπτει όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων: μεγάλες, μεσαίες, μικρές ατομικές,  δηλαδή τους πάντες εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι καλύπτονται από το νόμο Κατσέλη.

Το δεύτερο είναι ότι προβλέπει ένα χαμηλό κατώφλι χρέους για την ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό: ουσιαστικά κάθε τύπου επιχείρηση με χρέη άνω των 20.000 ευρώ, όπως επιδίωκε ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι άνω των 50.000 ευρώ όπως ήθελαν οι τράπεζες, μπορεί να ενταχθεί στο νέο πλαίσιο.

Το τρίτο είναι ότι μοναδική απαίτηση από μια επιχείρηση για την ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό είναι να είχε μία φορά μέσα στην τελευταία τριετία – προσοχή, όχι καθαρά κέρδη! – αλλά θετικό δείκτη EBITDA, δηλαδή θετικό ισοζύγιο πριν την αφαίρεση φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο νόμος καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις που καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα, ακόμα και αν εμφανίζουν ζημιές. Δηλαδή, μία επιχείρηση που είναι ζημιογόνα λόγω χρεών, αλλά κάλυψε τα λειτουργικά της έξοδα μία φορά μέσα στην τριετία έχει δικαίωμα να ενταχθεί.

Το τέταρτο είναι ότι εισάγει μια πολύ μεγάλη αλλαγή κοσμοθεωρίας αποπληρωμής χρεών, με στόχο το όφελος των επιχειρήσεων: αντί να ξεκινάμε με έτοιμες λύσεις, δίνοντας σε μια εταιρεία ρυθμίσεις που δεν μπορεί να πληρώσει, ξεκινάμε με μελέτη της εταιρείας ώστε να δούμε τι μπορεί να πληρώσει σε όλους τους πιστωτές και στη συνέχεια κατανείμουμε αυτό το ποσό μεταξύ των πιστωτών.

Ο νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό έρχεται να δώσει λύση σε ένα μείζον πρόβλημα της αγοράς: των βιώσιμων επιχειρήσεων που έχουν μεγάλες συσσωρευμένες  οφειλές προς διάφορους πιστωτές, κυρίως τις τράπεζες, το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και αδυνατούν να βρουν λύση. Με την ένταξη μιας επιχείρησης στις προβλέψεις του νόμου, θα ξεκινά μια διαδικασία συντονισμού, υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που θα βάζει όλους  τους πιστωτές στο τραπέζι για να συζητήσουν τη βιωσιμότητα της εταιρείας και να διασφαλίσουν κι αυτοί τμήμα των οφειλομένων τους.

Ως το απόγευμα της περασμένος Παρασκευής, ο νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ήταν ανοιχτός σε διαβούλευση, όλοι είχαν τη δυνατότητα να τον διαβάσουν, να κάνουν εισηγήσεις που το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει δεσμευτεί να μελετήσει, να κάνει βελτιωτικές ενέργειες και να τις συζητήσει με τους θεσμούς. Ο νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα ψηφιστεί με το πακέτο του κλεισίματος της αξιολόγησης και η εφαρμογή του θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του ιδιωτικού χρέους των επιχειρήσεων, περί τα 60 δισ. ευρώ, δίνοντας λύσεις σε περίπου 400.000 επιχειρήσεις.

Σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι σε αντίθεση με τα δημοσιεύματα που προκαλούν σύγχυση εμφανίζοντας τον νόμο ως περιοριστικό, η ρύθμιση για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που υιοθετεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει βασιστεί σε μελέτες επί του συνόλου των σχετικών ευρωπαϊκών νομοθεσιών και είναι η ελαστικότερη πανευρωπαϊκά αφού θέτει μόνο ένα κριτήριο – το θετικό EBITDA – έναντι π.χ. 17 κριτηρίων του θεωρούμενου ως ευνοϊκότερου στην Ευρώπη  πορτογαλικού νόμου. Παρομοίως δεν ισχύει όπως εσφαλμένα ή κακόβουλα διαδίδεται από αντιπολιτευόμενους κύκλους ότι δεν έχουν την δυνατότητα να μπουν στο νόμο, όσοι έχουν ήδη κάνει ρύθμιση οφειλών. Αυτό που ισχύει είναι ότι η ρυθμισμένη οφειλή (πχ 100 δόσεις) μένει ως έχει και με την υπαγωγή στο νέο νόμο ρυθμίζονται οι υπόλοιπες οφειλές.

Άλλοι όμως περιορισμοί που ίσως υπάρχουν, όπως για παράδειγμα,  της μη ένταξης στο νόμο όσων επιχειρήσεων έχουν το 85% της οφειλής σε ένα μόνο πιστωτή, έχουν υιοθετηθεί με συγκεκριμένη λογική: λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας της διαδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, δεν είναι σκόπιμη η εφαρμογή της εφόσον υπάρχει ένας μόνο μεγάλος πιστωτής π.χ. το Δημόσιο ή μια τράπεζα. Όσες επιχειρήσεις έχουν το 85% της οφειλής τους σε μια τράπεζα  μπορούν να ενταχθούν στο νόμο εφόσον συναινέσει και η τράπεζα. Κι όσες έχουν το 85% της οφειλής τους στο Δημόσιο, ας μην ανησυχούν:  διότι με την ψήφιση και εφαρμογή του νέου νόμου, θα ανοίξει ο δρόμος για ρυθμίσεις στο ίδιο πνεύμα, με ανάλογη και σχετικά απλούστερη διαδικασία και με το Δημόσιο, που θα καλύψει το σύνολο των βιώσιμων επιχειρήσεων αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Του Μάκη Μπαλαούρα,

Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας