Οικονομία

Έρχονται ανατροπές στα βαρέα και ανθυγιεινά και στο επίδομα ανεργίας

e-ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ
Ακούστε το άρθρο

Δύο σενάρια για αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους δημοσίους υπαλλήλους εξετάζει η Διυπουργική Επιτροπή σύμφωνα με γνωμοδότησή της.

Ειδικότερα στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνονται συγκεκριμένα κριτήρια αυξάνοντας το ποσό του επιδόματος από τα 150 ευρώ στα 170 ή στα 180 ευρώ, ενώ υπάρχει αναδιάρθρωση των δικαιούχων καθώς μειώνονται οι κατηγορίες.

Σημειώνεται ότι παράταση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022 πήρε η κυβέρνηση για την
έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που αφορά το νέο πλαίσιο για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Οι παρεμβάσεις στα βαρέα και ανθυγιεινά θα φέρουν αλλαγές για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, αφού αρκετοί θα δουν το επίδομα που λαμβάνουν να περικόπτεται, κάποιοι λίγοι να μηδενίζεται, άλλοι θα λάβουν για πρώτη φορά επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, ενώ κάποιοι θα λάβουν αυξημένο συγκριτικά με σήμερα.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη
γνωμοδότηση της σχετικής Επιτροπής.

Η απόφαση πρέπει να εκδοθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022, δηλαδή δύο μήνες
από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής. Μέχρι την έκδοση της
ως άνω απόφασης, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί
να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Το πρώτο σενάριο

Ειδικότερα με το πρώτο σενάριο οι πέντε κατηγορίες του επιδόματος συγχωνεύονται σε τρεις. Η Επιτροπή αποδέχθηκε ότι η διαφορετικότητα του εύρους της βαθμολογίας των κατηγοριών δικαιολογείται απολύτως από τη
μη γραμμικότητα της κλίμακας βαθμολόγησης, η οποία δικαιολογεί μεγαλύτερο
εύρος στην υψηλότερη κατηγορία.

Με το σενάριο αυτό υπάρχει ανακατανομή των δικαιούχων ανάμεσα στις κατηγορίες του επιδόματος, με αποτέλεσμα στην πρώτη κατηγορία να εντάσσεται πλέον περίπου το 54% των δικαιούχων του επιδόματος (14% επί του συνόλου). Το γεγονός αυτό δίνει τον δημοσιονομικό χώρο για αναπροσαρμογή του ύψους του
επιδόματος, προκειμένου να σηματοδοτηθεί η σημαντικότητα της μεταρρύθμισης
και να αμβλυνθούν τυχόν μισθολογικές επιπτώσεις. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 170 ευρώ για την πρώτη κατηγορία, 100 ευρώ για τη δεύτερη κατηγορία και 70 ευρώ για την τρίτη.

Το δημοσιονομικό κόστος εφαρμογής του συγκεκριμένου σεναρίου ανέρχεται στο
ποσό των 176 εκατ. ευρώ περίπου, πλέον εργοδοτικών εισφορών.

Ποιοι κερδίζουν

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, κερδισμένοι θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως:

– οδοκαθαριστές,
– ηλεκτρολόγοι εναερίτες,
– υδραυλικοί αποχέτευσης,
– εργάτες αποχέτευσης,
– εργάτες ασφαλτικών έργων,
– εργάτες δημοτικών νεκροταφείων,
– εργάτες καθαριότητας απορριμματοφόρων,
– συνοδοί απορριμματοφόρων,

οι οποίοι θα λάβουν το ανώτερο επίδομα, ήτοι 170 ευρώ.

Το δεύτερο σενάριο

Στο δεύτερο σενάριο οι πέντε κατηγορίες του επιδόματος συγχωνεύονται σε τέσσερις. Από το δεύτερο σενάριο κερδισμένοι είναι οι υδραυλικοί αποχέτευσης, εργάτες ασφαλτικών έργων, εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων, εργάτες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, οι οποίοι προτείνεται να λάβουν 180 ευρώ. Ωστόσο, υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων που σήμερα λαμβάνουν επίδομα 150 ευρώ μηνιαίως και σύμφωνα με τη βαθμολόγηση της Επιτροπής θα λάβουν επίδομα της τάξης των 70 ευρώ.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν σύμφωνα με πληροφορίες καθαρίστριες σχολείων, εργάτες οικοδόμοι, εργάτες κήπου, βοηθοί υδραυλικοί κ.ά. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Πάντως, με ενδιαφέρον αναμένονται οι αποφάσεις για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Δημοσίου. Εκτός βαρέων και ανθυγιεινών βρίσκονται οι γιατροί και όσοι εργάζονται σε οργανωμένα πρωτοβάθμια
κέντρα υγείας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμού, ενώ υπάρχουν και κατηγορίες νοσηλευτικού προσωπικού που δεν έχουν ενταχθεί παρά το γεγονός ότι η αντίστοιχη ειδικότητα στον ιδιωτικό τομέα είναι ενταγμένη στα ΒΑΕ.

Επίσης, οδηγοί, βοηθοί ασθενοφόρων, διασώστες, φυσικοθεραπευτές που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία καθώς και ορισμένα παραϊατρικά επαγγέλματα.

Αλλάζουν όλα στο επίδομα ανεργίας

Με «ρήτρα» απασχόλησης σχεδιάζει η κυβέρνηση να δίδει τα επιδόματα ανεργίας. Πληροφορίες από υψηλόβαθμα στελέχη αναφέρουν πως αυτό το οποίο εξετάζει σαν βασικό σενάριο, μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση -χωρίς όμως ακόμα να έχει «κλειδώσει»- είναι η σύνδεση των επιδομάτων ανεργίας με την προσφορά ευκαιριών απασχόλησης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση να
μπει ακόμα και «κόφτης» στο επίδομα ανεργίας για όποιον δικαιούχο
επιδόματος ανεργίας αρνείται να δεχτεί τη θέση απασχόλησης την οποία
προτείνει ο ΟΑΕΔ πάνω από τρεις φορές.

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με το ίδιο σενάριο, αν κάποιος άνεργος δικαιούχος επιδόματος του ΟΑΕΔ, αρνηθεί επανειλημμένως τις θέσεις εργασίας που του προσφέρει ο ΟΑΕΔ σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, θα χάνει το επίδομα.

Αντίθετα, με βάση το υφιστάμενο «καθεστώς», όποιος άνεργος παίρνει επίδομα από τον ΟΑΕΔ δεν είναι υποχρεωμένος να πιάσει δουλειά, για όσο διάστημα διαρκεί η επιδότηση, εφόσον του γίνει σχετική πρόταση από τον οργανισμό.
Η αλλαγή αυτή εξετάζεται να συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας για τον ερχόμενο μήνα. Αντικείμενό του θα είναι η αναμόρφωση του ΟΑΕΔ αλλά και του πλαισίου κατάρτισης. Οι ίδιες πηγές χαρακτηρίζουν ως αναποτελεσματικό το υφιστάμενο «καθεστώς» επιδότησης των ανέργων με επιδόματα .

Κύκλοι της κυβέρνησης επισημαίνουν πως εδώ και αρκετά χρόνια, το πλήθος των μακροχρονίως ανέργων είναι σταθερό, γεγονός που σημαίνει πως είτε οι συγκεκριμένοι άνεργοι δεν αναζητούν εργασία, είτε εργάζονται σε «καθεστώς» αδήλωτης εργασίας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σημειώνονται φαινόμενα, σύμφωνα με τα οποία ορισμένοι κατά δήλωσή τους στον ΟΑΕΔ, αλλά όχι στην πραγματικότητα, άνεργοι χρησιμοποιούν την «ταυτότητά» αυτή (δηλαδή του εγγεγραμμένου στα μητρώα του ΟΑΕΔ) για να λάβουν ορισμένα
άλλα επιδόματα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως εκτός από τη σύνδεση των επιδομάτων με την προσφορά ευκαιριών απασχόλησης, στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται και η σύνδεση των επιδομάτων με την κατάρτιση.

Συγκεκριμένα, κάθε δικαιούχος επιδόματος από τον ΟΑΕΔ θα υποχρεούται παράλληλα με την επιδότησή του, να εντάσσεται σε προγράμματα κατάρτισης προκειμένου να βρει πιο εύκολα εργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες εξακολουθεί να εξετάζεται η κλιμάκωση του επιδόματος ανεργίας. Δηλαδή κατά τους πρώτους μήνες της ανεργίας, το επίδομα να είναι κοντά στον μέσο μισθό (πχ. 800 ευρώ) και έπειτα να πέφτει σταδιακά μέχρι το τέλος του χρόνου της επιδότησης και όχι να
είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της επιδότησης (πχ. στα 400 ευρώ).

e-ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

Διευκρινίσεις σχετικά με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ
παρέχει ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
Συγκεκριμένα, αναφορικά με τους δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ, που καταβλήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2021, η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει πως τα κριτήρια από τα οποία προκύπτουν οι τελικοί δικαιούχοι έχουν ανακοινωθεί από την 1η Δεκεμβρίου, είναι συγκεκριμένα και είναι τα εξής, βάσει του αρ. 25 του ν. 4865/2021:

1. Δυνητικοί δικαιούχοι του βοηθήματος είναι όσοι κατά τον Νοέμβριο 2021 έλαβαν:

– οριστική ή προσωρινή σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος,
αναπηρίας ή θανάτου
– προσυνταξιοδοτική παροχή
– αναπηρικά συνταξιοδοτικά επιδόματα,
(όσα καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ)
– Καταλαμβάνονται επίσης και οι συνταξιούχοι εκείνοι που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (ανάπηροι πολέμου, καλλιτέχνες, κλπ).

2. Για την εξαγωγή των τελικών δικαιούχων εξετάστηκαν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις, βάσει των φορολογικών στοιχείων που έχουν δηλώσει οι ίδιοι οι
ασφαλισμένοι:

– Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα
για το φορολογικό έτος 2021 δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις 7.200 ευρώ.
– Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους (το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και
του/της συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
14.400 ευρώ.
– Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας
του νοικοκυριού, η οποία προκύπτει από
την πράξη διοικητικού προσδιορισμού
ΕΝΦΙΑ έτους 2021 (φορολογικού έτους
2020), δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό
των 200.000 ευρώ.
– Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και
έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, όσοι συνταξιούχοι θεωρούν ότι θα
έπρεπε να τους καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ και
αυτό δεν έγινε, θα πρέπει αρχικά να ανατρέξουν στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεών τους, προκειμένου να διαπιστώσουν, αν πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Οδηγίες εξακρίβωσης του δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος στην ψηφιακή πύλη myAADE

Α) Οι φορολογούμενοι, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, επιλέγοντας Εφαρμογές και Δημοφιλείς Εφαρμογές, οδηγούνται στη Δήλωση ΦΕΦΠ και Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ.

Μέσω των δηλώσεων αυτών, εκτυπώνονται οι πράξεις προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 και φόρου ΕΝΦΙΑ για το έτος 2021.
Το φορολογητέο εισόδημα μπορεί να αναζητηθεί στον πίνακα Γ1 της πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος αντίστοιχα για κάθε σύζυγο/ΜΣΣ. Υπενθυμίζεται ότι το ατομικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 7.200 ευρώ, ενώ στην περίπτωση έγγαμων φορολογούμενων το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 14.400 ευρώ.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναζητηθεί στον πίνακα Γ της πράξης προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ. Για την αξία της ακίνητης περιουσίας, τονίζεται ότι λαμβάνεται υπόψη η πράξη που αναφέρεται σε Διοικητικό Προσδιορισμό Φόρου και όχι οι τυχόν μετέπειτα πράξεις οι οποίες αναφέρονται σε Διορθωτικό

Προσδιορισμό και οι οποίες προκύπτουν από τις δηλώσεις Ε9 που υποβάλλονται, μετά την έκδοση της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α..
Η συνολική αξία των ακινήτων του υπόχρεου, του/της συζύγου/ΜΣΣ και των εξαρτώμενων τέκνων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Η ένδειξη για τον φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής τηρείται στο μητρώο της ΑΑΔΕ
και εμφανίζεται στη στήλη της πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος στην
ανάλυση των κωδικών -ποσών με τον κωδικό 319 για τον υπόχρεο και/ή 320 για τη
σύζυγο/ΜΣΣ.

Επιπλέον, στην ίδια στήλη με τους κωδικούς 003 και 004 αναγράφεται το πλήθος
των εξαρτώμενων τέκνων. Τα εξαρτώμενα μέλη στο σύνολό τους (εξαρτώμενα τέκνα και λοιπά εξαρτώμενα μέλη) εμφανίζονται στον πίνακα 8 της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

Όσοι συνταξιούχοι, ακόμα και μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων και της εξακρίβωσης των στοιχείων τους, που προαναφέρθηκαν, θεωρούν ότι θα έπρεπε να τους καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, μπορούν να υποβάλουν ένσταση, στέλνοντας e-mail στο bonus2021@efka.gov.gr, όπου θα αναγράφουν:

Α) το ονοματεπώνυμο
Β) τον ΑΦΜ
Γ) τον ΑΜΚΑ τους

Η δυνατότητα υποβολής ένστασης, μέσω email, ξεκίνησε από χθες και λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2022.

Όλη η επικαιρότητα