Έρευνα ΔιαΝΕΟσις: Τα 140 Προαπαιτούμενα του Μνημονίου με απλά λόγια

Πόσο καλά γνωρίζουμε τα μέτρα που προβλέπονται σε ένα Μνημόνιο; Σε ποιο βαθμό τα κατανοούμε διαβάζοντάς τα; Τι πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση για να “κλείσει” μια αξιολόγηση;

Η νέα δημοσιογραφική έρευνα της διαΝΕΟσις δίνει απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις εξηγώντας με απλά λόγια τι είναι το καθένα από τα 140 προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης του Ιουνίου του 2017. Ήταν μία σημαντική αξιολόγηση καθώς είναι η τελευταία που έχει ολοκληρωθεί και πρόκειται για εκείνη με την πιο λεπτομερή και συγκεκριμένη λίστα προαπαιτούμενων.

Η έρευνα της διαΝΕΟσις δεν αξιολογεί αυτά τα μέτρα, ούτε παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους, αλλά καταγράφει το περιεχόμενό τους με απλό και κατανοητό τρόπο. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε πολίτη που θέλει να καταλάβει τι είδους μέτρα ακριβώς περιλαμβάνει ένα μνημόνιο, κάτι που από την αρχή της κρίσης και μέχρι τώρα δεν έχει εξηγηθεί αρκετά αποτελεσματικά.

 

Σε τι αφορούν τα μέτρα;
Από τα 140 σημεία της δεύτερης αξιολόγησης, 17 αφορούν σε αλλαγές στον μηχανισμό είσπραξης εσόδων, με 8 από αυτά να επικεντρώνονται στη λειτουργία της ΑΑΔΕ. Τα 16 προβλέπουν αλλαγές στο κοινωνικό κράτος, ενώ 12 ρυθμίζουν την αγορά ενέργειας. Τέλος 14 αναφέρονται στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας8 αφορούν στη διαχείριση των “κόκκινων” δανείων και 6 περιγράφουν δημοσιονομικά μέτρα μετά το τέλος του προγράμματος.

Η δημοσιογραφική έρευνα της διαΝΕΟσις καταλήγει σε δύο βασικά συμπεράσματα: Πρώτον ότι η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων εξακολουθεί να είναι η κύρια προτεραιότητα του Μνημονίου και δεύτερον ότι είναι αρκετά τα σημεία που προβλέπουν μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, που θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια.

 

Διαβάστε εδώ την έρευνα.