Επιχειρήσεις

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων.
Ακούστε το άρθρο

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων, ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα αναμένεται σύντομα

Επιλέξιμες Δαπάνες – Ποσοστό επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως 400.000€.

Θα χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών. Οι δικαιούχοι θα επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 • Μεταφορικά μέσα
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Μεταφορικά Μέσα – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα
 • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου
 • Έμμεσες Δαπάνες

Δικαιούχοι

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ΘΑ ιδρυθούν

Επιδοτούμενες επενδύσεις

 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα & δωμάτια
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Ξενοδοχεία
 • Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής
 • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
 • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού : αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός , τουρισμός υπαίθρου και άλλες μορφές τουρισμού

Η υποβολή και έγκριση των αιτήσεων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.


Επικοινωνία

Solutions

2621500567

2102209907

Κτηματοεφαρμογή Ιονίου

2661200859 (Κέρκυρας)

2695195674 (Ζακύνθου)

Κτηματοεφαρμογή Κρήτης

2821073651

info@digital-solutions.gr

Όλη η επικαιρότητα