Ηλεία

Ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών από τον Δήμο Πύργου

Σημαντική είναι η προσέλευση πολιτών και επαγγελματιών του δήμου Πύργου που σπεύδουν το τελευταίο διάστημα να ωφεληθούν από την δυνατότητα που τους δίνεται να διακανονίσουν τις οφειλές τους στη ρύθμιση των 100 δόσεων, απαλλασσόμενοι ταυτόχρονα από τις προσαυξήσεις (σ.σ. ανάλογη του αριθμού των δόσεων).

Όσοι πάντως δεν έχουν ακόμα ρυθμίσει τις οφειλές τους θα πρέπει να το κάνουν σύντομα αφού η διορία είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 (σ.σ. ουσιαστικά 8 εργάσιμες ημέρες).

Το γεγονός πως οι πολίτες δίνουν πλέον προτεραιότητα στην διαχείριση-ρύθμιση των οφειλών και των χρεών τους επιβεβαιώνει και η έκθεση της ΙΝΕ-ΓΣΕΕ που δημοσιεύθηκε χθες, σύμφωνα με την οποία αν και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα αυξήθηκε 5% το α` εξάμηνο του 2019, η ιδιωτική κατανάλωση περιορίστηκε σε 0,4%…

Υπενθυμίζεται ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 145/30-09-2019, παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 ο Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 73/17.05.2019) περί Ρύθμισης οφειλών.

Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 29/11/2019, σε έως 100 δόσεις, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις από 50-100%…

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός πως οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν ποσοστό απαλλαγής από 100% έως 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν…

Συγκεκριμένα:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

605 ρύθμισαν χρέη 265.000 ευρώ

Σε δήλωση του στην ΠΑΤΡΙΣ ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Πύργου Γιάννης Παπαδημητρίου τόνισε πως «Η παράταση της προθεσμίας κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διευκολυνθούν συμπολίτες μας και επαγγελματίες, οι οποίοι λόγω της κρίσης δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους για την αποπληρωμή οφειλών τους προς τους Δήμους και στα Νομικά πρόσωπα των Δήμων.

Πρόκειται για ένα μέτρο που δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας αφού με την τακτοποίηση των οφειλών τους θα μπορέσουν σταδιακά να αποπληρώσουν τις οφειλές τους και να αποφύγουν άλλου είδους επώδυνα εισπρακτικά μέτρα.

Μέχρι σήμερα (σ.σ. στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας), έχουν προσέλθει στην Οικονομική Υπηρεσία του δήμου Πύργου 605 δημότες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο μέτρο της ρύθμισης. Το δε συνολικό ποσό προς εξόφληση  που ρυθμίστηκε ανέρχεται στις 265.072,23 ευρώ, έχουν εισπραχθεί 109.712,53 ευρώ ενώ το υπόλοιπο ποσό που θα εισπραχθεί μέσω των δόσεων ανέρχεται στο ποσό των 155.359,70 ευρώ».

Ο κ. Παπαδημητρίου συμπλήρωσε πως «Προς διευκόλυνση των δημοτών παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο ευεργετικό μέτρο της ρύθμισης να προσέλθουν άμεσα μέχρι το πέρας της προθεσμίας ώστε να αποφευχθεί ο  συνωστισμός και οι καθυστερήσεις».

Σημειώνεται πως οι αιτήσεις των οφειλετών για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλονται στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών του δήμου Πύργου που στεγάζεται στο Πολύκεντρο (Πατρών και  Τάκη Πετροπούλου, 2ος όροφος), από τις 9 το πρωί έως τις 2:30 το μεσημέρι.

Όλη η επικαιρότητα