Περιβάλλον

Εξι εταιρείες διεκδικούν το εργοστάσιο απορριμμάτων στην Αχαΐα

ergostasio_aporrimmatwn.jpg

Στην τελική ευθεία μπήκε ο διαγωνισμός για το εργοστάσιο απορριμμάτων στην Αχαΐα. Στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής φακέλων συμμετοχής στην α΄ φάση του διαγωνισμού για το έργο «Εγκαταστάσεις διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας».

Στην αρμόδια Επιτροπή εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή 6 σχήματα κοινοπραξιών: Πρόκειται για τις κοινοπραξίες:

Ένωση Εταιρειών ARCHIRODON GROUP N.V. INTRAKAT- ENVITEC A.E.

Ένωση Νομικών Προσώπων ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.- ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.

Ένωση Εταιρειών J&P ΑΒΑΞ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Ένωση Προσώπων ΜΕΤΚΑ Α.Ε. – ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.

Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

Με βάση τα χρονοδιαγράμματα, τον Μάιο του 2013 θα γίνει η επιλογή των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προεπιλογής. Τον Ιούνιο του 2013 η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε διάλογο με εκείνους από τους συμμετέχοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής. Τον Αύγουστο του 2013 θα γίνει η επιλογή της λύσης ή των λύσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής και θα γίνει κλήση των υποψηφίων να υποβάλλουν την τελική προσφορά τους.

Τον Σεπτέμβριο του 2013 θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών από την αναθέτουσα αρχή και η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, προσφοράς. Τον Δεκέμβριο του 2013 θα γίνει η σύνταξη των συμβατικών κειμένων και θα υπογραφεί η σύμβαση. Τον Απρίλιο του 2014 θα υλοποιηθούν οι μελέτες. Τον Δεκέμβριο του 2015 θα γίνει η δοκιμαστική λειτουργία του έργου και τον Ιανουάριο του 2016 θα ξεκινήσει η λειτουργία του έργου.

Όλη η επικαιρότητα