Οικονομία

Φορολογικό Νομοσχέδιο: Τι ακριβώς αλλάζει με τις αποδείξεις

Με το κομπιουτεράκι στο ένα χέρι και με το πλαστικό χρήμα στο άλλο θα κυκλοφορούν από 1ης Ιανουαρίου 2020 μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και εισοδηματίες που εισπράττουν ενοίκια, προκειμένου να συλλέξουν σε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή απόκτησης αγαθών το 30% του πραγματικού εισοδήματός τους.

Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβαρυνθούν με φόρο 22% στη διαφορά των λιγότερων αποδείξεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου, υποχρέωση συλλογής αποδείξεων έχουν όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα αν απολαμβάνουν ή όχι έκπτωση φόρου (αφορολόγητο), με εξαίρεση όσους έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, όσοι είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, όσοι βρίσκονται σε κατάσταση νοσηλείας άνω των 6 μηνών κ.λπ. Την ίδια στιγμή μειώνεται το όριο από τα 500 στα 300 ευρώ για τις συναλλαγές με μετρητά. Οι αγορές άνω των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ο υπολογισμός

Οσον αφορά τον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος, δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης. Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το 30% στο 20%. Στον φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στα  5.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση πάντως το ανώτατο ποσό αποδείξεων που υποχρεούται να συγκεντρώσεις κάποιος είναι 20.000 ευρώ (66.670 ευρώ εισόδημα).

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, έστω ότι φορολογούμενος έχει ετήσιο πραγματικό εισόδημα 10.000 ευρώ. Και καταβάλλεται σε ενοίκια 450 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 5.400 ευρώ. Αν ο συγκεκριμένος φορολογούμενος πληρώνει συνολικά 650 ευρώ για ΕΝΦΙΑ για το πατρικό στο χωριό και φόρο εισοδήματος, αυτό σημαίνει ότι το άθροισμα των παραπάνω επιβαρύνσεων ανέρχεται σε 6.050 ευρώ, δηλαδή ξεπερνά το 60% του συνολικού πραγματικού ειοσοδήματος. Επειδή συμβαίνει αυτό, ο φορολογούμενος θα πρέπει να εμφανίσει αποδείξεις όχι 3.000 ευρώ (30% x 10.000 ευρώ) αλλά 2.000 ευρώ (20% x 10.000). Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Μείωση προκαταβολής για τις επιχειρήσεις

Μεγάλες κερδισμένες από τις αλλαγές στη φορολογία είναι οι επιχειρήσεις – μικρές ή μεγάλες – καθώς για αυτές μειώνονται οι συντελεστές από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις κατηγορίες νομικών προσώπων (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ). Επίσης για τα εισοδήματα του 2018 μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου. Παράλληλα, μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5%. Τέλος, καθιερώνεται χαμηλός φορολογικός συντελεστής 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

via

Όλη η επικαιρότητα