Παρουσίαση Επιχείρησης Υγεία

Γενική Κλινική ΟΛΥΜΠΙΟΝ – Πάτρα: Υπερσύγχρονες υποδομές – Άριστη φροντίδα

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Ακούστε το άρθρο

Η Γενική Κλινική ΟΛΥΜΠΙΟΝ είναι ένα θεραπευτήριο με υπερσύγχρονες υποδομές, υψηλής ασφάλειας ΜΕΘ, χώρους εξαιρετικής αισθητικής σε ξενοδοχειακά πρότυπα, ενώ διαθέτει 24ωρο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Εξωτερικά Ιατρεία όλων των ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς και Διαγνωστικά και Απεικονιστικά Εργαστήρια, με μηχανήματα, τελευταίας τεχνολογίας, όπου πραγματοποιούνται όλες οι σύγχρονες και εξειδικευμένες εξετάσεις.

Συγκερκιμένα διαθέτει:

 • 200 κλίνες σε χώρους υψηλής ξενοδοχειακής υποδοµής µε πανοραµική θέα σε βουνό και θάλασσα
 • Υπερσύγχρονη και µε υψηλή ασφάλεια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
 • Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών που λειτουργεί 24 ώρες, 365 ηµέρες το χρόνο
 • Εξωτερικά Ιατρεία όλων των ιατρικών ειδικοτήτων
 • ∆ιαγνωστικά και Απεικονιστικά Εργαστήρια, όπου πραγµατοποιούνται όλες οι σύγχρονες αλλά και εξειδικευµένες εξετάσεις

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (Μοριακή ανίχνευση µε την µέθοδο PCR  Polymerase Chain Reaction και με τη μέθοδο qcLAMP – quantitative colorimetric loop-meditated isothermal amplification)

 • Εξειδικευµένο Κέντρο Μαστού
 • Εξειδικευµένα Τµήµατα και Ειδικές Μονάδες για πιο αποτελεσµατική φροντίδα.
 • Μαιευτική& Γυναικολογική Κλινική µε Μονάδα Εντατικής Νεογνών, Επιπέδου ΙΙ
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού για Εσωτερικούς & Εξωτερικούς ασθενείς
 • Πλήρως εξοπλισµένες χειρουργικές αίθουσες
 • Υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό
 • Πλήρως εξοπλισµένα ασθενοφόρα

Για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, την άρτια κτηριακή υποδοµή και για τον υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό, η Γενική Κλινική «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» διαθέτει ISO 9001 : 2015.

www.olympion-sa.gr

ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Πάτρα

Ιωάννινα

Θεσσαλία

Χανιά

Ηράκλειο

Τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης της ΟΛΥΜΠΙΟΝ, βρίσκονται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, µοναδικές στην Ελλάδα και µεταξύ των πλέον αναγνωρισµένων αντίστοιχων εγκαταστάσεων στην Ευρώπη.

Στόχος τους είναι η παροχή ολιστικής υγειονοµικής περίθαλψης σε κάθε Έλληνα και διεθνή πολίτη, από το έµπειρο ιατρικό και επιστηµονικό προσωπικό. ‘

Ολα τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (ΚΑΑ) της ΟΛΥΜΠΙΟΝ διαθέτουν την εξειδίκευση να υποστηρίξουν ασθενείς που νόσησαν µε κορωνοϊό (COVID-19) και είναι πλέον αρνητικοί, µε εξατοµικευµένα προγράµµατα αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Οι ασθενείς αξιολογούνται από τον γιατρό της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ο οποίος σχεδιάζει εξατοµικευµένα προγράµµατα αποκατάστασης, τα οποία µπορεί να περιλαµβάνουν Φυσιοθεραπεία, Υδροθεραπεία, Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία και Ψυχολογική υποστήριξη, µε συνεχή ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη σε όλες τις δοµές των Κέντρων.

Τα ΚΑΑ της ΟΛΥΜΠΙΟΝ φροντίζουν ώστε ο ασθενής να ανακτήσει τη λειτουργικότητά και την ανεξαρτησία του, αποτρέποντας σοβαρές επιπλοκές και µειώνοντας το χρόνο αποκατάστασης. O ασθενής αλλά και το άµεσο περιβάλλον του, εκπαιδεύονται στη διαχείριση και την αντιµετώπιση των νέων συνθήκών µετά την ασθένεια.

Τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης της ΟΛΥΜΠΙΟΝ προσφέρουν περίθαλψη σε νοσηλευόµενους αλλά και εξωτερικούς ασθενείς και παρέχουν µεταφορά ασθενών µε ειδικά οχήµατα για µεταφορά αναπηρικών αµαξιδίων καθώς και πλήρως εξοπλισµένα ασθενοφόρα.

www.olympion-rehab.com

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ:

Πάτρα (ΜΤΝ) 

Αµαλιάδα 

Χανιά 

Ναύπακτος

Όλες οι Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης της ΟΛΥΜΠΙΟΝ καλωσορίζουν Έλληνες και διεθνείς ασθενείς και συνδυάζουν υψηλή τεχνολογία, που παρέχεται από τις εταιρείες Baxter και Gambro, εξειδικευµένες στην τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών για τη νεφρική θεραπεία, και έµπειρο προσωπικό.

Οι διαθέσιµες επιλογές θεραπείας αιµοκάθαρσης περιλαµβάνουν αιµοκάθαρση και on-line αιµοδιαδιήθηση.

Κάνετε την κράτησή σας απευθείας Online µε την ΜΧΑ της επιλογής σας https://www.olympionmxa.gr/forma-kratisis

www.olympionmxa.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΤΑΜΕΙΑ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, η Γενική Κλινική διατηρεί συνεργασίες, µε όλες τις µεγάλες και γνωστές Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ελληνικές και ∆ιεθνείς.

Η Γενική Κλινική αλλά και όλα τα Κέντρα της «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» βραβεύτηκαν το ∆εκέµβριο του 2019 για τις υπηρεσίες τους στους ∆ιεθνείς ασθενείς – «BEST PRACTICES IN MEDICAL TOURISM».

Επιπλέον, η Γενική Κλινική αλλά και όλα τα Κέντρα της “ΟΛΥΜΠΙΟΝ”, διαθέτουν σύµβαση µε τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς ασθενείς.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παρέχονται σε 24ωρη βάση, 365 µέρες το χρόνο, υπηρεσίες ασθενοφόρου για επείγοντα ή µη επείγοντα περιστατικά, κατόπιν αιτήµατος και µετά από συντονισµό µε τη Γενική Κλινική ή το αντίστοιχο Κέντρο “ΟΛΥΜΠΙΟΝ”.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ: Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Διαγνωστικά Εργαστήρια στην Αμαλιάδα

ΟΛΥΜΠΙΟΝ – Υπηρεσίες υγείας µε κέντρο τον άνθρωπο

… το άλλο πρόσωπο της υγείας

www.olympion-group.com

info@olympion-group.com

Όλη η επικαιρότητα