Χωρίς κατηγορία

Hλεία: «Ρυθμιστής» ο καιρός για την ολοκλήρωση του έργου της ειδόδου της Αμαλιάδας

dromos_1.jpg

Ο καιρός, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο «ρυθμιστής» της ολοκλήρωσης του έργου της εισόδου πόλης Αμαλιάδας, η οποία παραμένει κλειστή από τα φανάρια Παπακασελά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Οι εργασίες έχουν προχωρήσει σημαντικά και ήδη έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της διαχωριστικής νησίδας, ωστόσο θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες, το πότε θα ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση του υπό κατασκευή τμήματος.

Σε περίπτωση που ο καιρός δεν είναι σύμμαχος και για να μην παραμένει κλειστός επί μακρόν ο δρόμος, ταλαιπωρώντας περαιτέρω τους οδηγούς οι οποίοι τώρα είναι αναγκασμένοι να κινούνται μέσω Μαραθιάς και Καρδαμά και από παρακείμενες οδούς, είναι πιθανό να παραδοθεί στην κυκλοφορία χωρίς να έχει ολοκληρωθεί πλήρως και να κλείσει εκ νέου στην πορεία, για δυο-τρεις ημέρες μέχρις ότου κατασκευαστεί άρτια ο ασφαλτοτάπητας.

 

Τι προβλέπεται

Ο τίτλος του έργου είναι:  «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά- Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (αγωγός ύδρευσης Κουρούτας- αποχέτευση ομβρίων)» και ο συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει το ποσό του 1.030.000,00 ευρώ.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό και αυτό που γίνεται και στην πράξη, είναι η διαμόρφωση των οδών που συμβάλλουν στον κόμβο Παπακασελά και οδηγούν προς την πόλη της Αμαλιάδας και τον οικισμό της Κουρούτας. Πρόκειται ουσιαστικά για την επέκταση της ήδη διαμορφωμένης διατομής της εισόδου της πόλης της Αμαλιάδας, από το σημείο που έχει σταματήσει μέχρι τον κόμβο Παπακασελά, καθώς και την σύνδεση της νέας διαμορφωμένης οδού Παπακασελάς- Κουρούτας με τον κόμβο Παπακασελά.

Τα δύο τμήματα

Σε ότι αφορά το τμήμα: «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελάς- Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά», και βάσει αυτού που φαίνεται και στην πράξη όσον αφορά το έργο, προβλέπεται η πλήρης κατασκευή του εναπομείναντος τμήματος της εισόδου της πόλης Αμαλιάδας από το σημείο που έχει σταματήσει, από το τέλος δηλαδή της διαχωριστικής νησίδας, μέχρι τον κόμβο Παπακασελά. Το συγκεκριμένο τμήμα έχει μήκος 426 μ. και θα αποτελείται από διαχωρισμένο με νησίδα πλάτους 2,60 μ. οδόστρωμα, με μία κύρια λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. και μία βοηθητική πλάτους 2,65 μ. ανά κατεύθυνση, συνολικού πλάτους οδοστρώματος 6,40 μ. Θα δημιουργηθούν κρασπεδόρειθρα και κατάντι θα περιλαμβάνει πεζοδρόμιο πλάτους 1,50 μ. και στα ανάντι πεζοδρόμιο πλάτους 3,75 μ. Η κεντρική νησίδα θα διαμορφωθεί κατάλληλα και η οδός θα σημανθεί οριζόντια και κατακόρυφα, ενώ προχώρησε η κατασκευή κλειστού δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων. Επίσης θα κατασκευαστεί δίκτυο ηλεκτροφωτισμού που θα αποτελείται από 8 ζεύγη φωτιστικών σωμάτων.

Το τμήμα: «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελάς- Κουρούτα με κόμβο Παπακασελά» αναμένεται να εκτελεστεί σε δεύτερη φάση και περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή του εναπομείναντος τμήματος από τον κόμβο Παπακασελά μέχρι την αρχή της οδού Παπακασελά- Κουρούτα, συνολικού μήκους 417 μ. , που θα αποτελείται από ενιαίο οδόστρωμα συνολικού πλάτους 7 μ. με μία λωρίδα κυκλοφορίας πάτους 3,5 μ. ανά κατεύθυνση. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή ποδηλατόδρομου.

Όλη η επικαιρότητα