Ελλάδα

Η Διονυσία Μπιτζούνη εκλέχτηκε πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες

Ακούστε το άρθρο

Την 13η Δεκεμβρίου 2019 διεξήχθησαν στο κτίριο του EPLO στην Πλάκα (Πολυγνώτου 2 και Διοσκούρων) οι εκλογές της «Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες», προς ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής .


Η ως άνω εταιρία ιδρύθηκε το Νοέμβριο 1988, με πρωτοβουλία του  πρώην Προέδρου της Γ. Σταυρόπουλου, πρώην Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην Υπουργού, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος, από το 1987, της αντίστοιχης ευρωπαϊκής ένωσης με την επωνυμία MEDEL (MAGISTRATS EUROPEENS POUR LA DEMOCRATIE ET LES LIBERTES), με τους κατωτέρω σκοπούς:

 • την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης απέναντι τόσο στην εκτελεστική εξουσία, όσο και στα ιδιωτικά συμφέροντα.
 • τον εκδημοκρατισμό της Δικαιοσύνης αναφορικά με τους όρους και τις συνθήκες άσκησης του λειτουργήματος.
 • τη συμβολή στην βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του τρόπου απονομής της Δικαιοσύνης
 • την ενίσχυση του δικαιώματος των δικαστικών λειτουργών στις ελευθερίες της έκφρασης, της συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από την συλλογική και ειδικότερα την συνδικαλιστική τους δράση
 • τη μέριμνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, χρώμα, γλώσσα, θρησκεία, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις ή κοινωνική προέλευση, περιουσία, τόπο γέννησης ή άλλη κατάσταση έναντι παραβιάσεων ή περιορισμών που προέρχονται από την άσκηση της κρατικής εξουσίας
 • τη διερεύνηση ζητημάτων, η οργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών συναντήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, κλπ. η κατάρτιση μελετών και διατύπωση προτάσεων σε θέματα σχετικά με την Δημοκρατία, την Δικαιοσύνη και τις Ελευθερίες και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
 • προώθηση της ευρωπαϊκής ενότητας και της παγκόσμιας δικαστικής καλλιέργειας με ανταλλαγή πληροφοριών και μελετών, η συνεργασία με ελληνικές και ξένες ενώσεις δικαστικών λειτουργών και άλλες ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2019 με πρωτοβουλία της πλειοψηφούσης, Διονυσίας Μπιτζούνη, συνήλθαν οι εκλεγέντες και ανακηρυχθέντες  από την εφορευτική επιτροπή σύμβουλοι, προς συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την ανακήρυξη των αξιωμάτων. Μετά από ψηφοφορία δε, που διενεργήθηκε μεταξύ των μελών του Δ.Σ. εκλέχθηκαν ομόφωνα ως :

 1. Πρόεδρος             Διονυσία Μπιτζούνη
 2. Αντιπρόεδρος Α             Μαργαρίτα Στενιώτη
 3. Αντιπρόεδρος Β             Βασίλειος Ανδρουλάκης
 4. Γραμματέας             Μαρία Παπαδημητρίου
 5. Ειδικός Γραμματέας Αλκιβιάδης Φερεσίδης
 6. Ταμίας                         Νίκη Μεθενίτου

Μέλος                                    Ιωάννης Τριανταφυλλίδης

Μέλος                                    Αρετή Γρηγορίου

Μέλος                                    Γεωργία (Τζίνα ) Σκουντζούρη

Όλη η επικαιρότητα