Παιδί

Η δυνατή ανάγνωση βοηθά τους μαθητές να μαθαίνουν καλύτερα τα μαθήματά τους

Ακούστε το άρθρο
Όταν διαβάζουμε με δυνατή φωνή και όχι από μέσα μας, οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη μακροπρόθεσμη μνήμη και δεν τις ξεχνάμε εύκολα, όπως υποστηρίζει έρευνα.
Επιπλέον η δυνατή ανάγνωση βοηθάει και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Ερευνητές από τον Καναδά μελέτησαν τη σχέση ανάγνωσης-μνήμης για να διαπιστώσουν, ποια μέθοδος διαβάσματος είναι πιο βοηθητική για τη μνήμη.
«Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η μάθηση και η μνήμη, επωφελούνται από την ενεργητική συμμετοχή.
Όταν προσθέτουμε ένα ενεργό χαρακτηριστικό ή ένα παραγωγικό στοιχείο σε μια λέξη, αυτή η λέξη γίνεται πιο διακριτή στη μακροπρόθεσμη μνήμη και επομένως πιο δύσκολο να ξεχασθεί».
Δηλαδή, όταν ο εγκέφαλος ενεργοποιεί συγχρόνως δύο λειτουργίες, της ανάγνωσης και της ακοής στην προκειμένη περίπτωση, τότε οι πληροφορίες τυπώνονται στη μνήμη καλύτερα, σε σχέση με την απλή ανάγνωση ή το άκουσμα των πληροφοριών από άλλον αναγνώστη.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 4 διαφορετικούς τρόπους, για να ανακαλύψουν την αποδοτικότερη μέθοδο.
Δοκίμασαν τη σιωπηλή ανάγνωση, την ακρόαση από άλλον αναγνώστη, την ηχογραφημένη αφήγηση και τη δυνατή ανάγνωση.
Η πλειοψηφία των εθελοντών, θυμόταν το κείμενο ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του, όταν διάβαζε δυνατά.
Με αυτό τον τρόπο, το θέμα του κειμένου γινόταν πιο προσωπικό, καθώς συνδυάζονταν 2 λειτουργίες, της ανάγνωσης και της ακοής.

Οφέλη της δυνατής ανάγνωσης στα παιδιά
Η δυνατή ανάγνωση κειμένου, βοηθά τα παιδιά να εξοικειωθούν με το διάβασμα και να αναπτύξουν και άλλες δεξιότητες, όπως η συγκέντρωση.
Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι καλό να εξασκούνται με το συγκεκριμένο τρόπο.
Όταν το παιδί συναντά ορισμένες λέξεις για δεύτερη φορά καθώς διαβάζει δυνατά, τις αναγνωρίζει ευκολότερα, τις θυμάται και αποκτά ευχέρεια.
Η δυνατή ανάγνωση βοηθά και στην κατανόηση του κειμένου.
Όταν ακούει τις πληροφορίες που διαβάζει, αναπτύσσει την κριτική του σκέψη και αναγνωρίζει το νόημα.
Επιπλέον, το παιδί μαθαίνει να συγκεντρώνεται, καθώς πρέπει να κάνει δυο πράγματα ταυτόχρονα, να διαβάζει και να μιλάει.
Ενισχύεται και η αυτοπεποίθηση, ειδικά σε παιδιά μικρότερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη γραφή και στην ανάγνωση, γιατί μαθαίνει να διαβάζει χωρίς να κομπιάζει και να θυμάται τις πληροφορίες.

Πηγή: valueforlife

Όλη η επικαιρότητα