Η Ε.Ομάδα Έρευνας Διάσωσης-ΕΟΕΔ Μεσολογγίου και το Ινστιτούτο Διαχείρισης Καταστροφών ΙΔΑΦΚ ενώνουν δυνάμεις

Η Ε.Ο.Ε.Δ. Μεσολογγίου με Αριθμό Μητρώου στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το ΙΔΑΦΚ που επίσης διατηρεί Αρ. Γενικού Μητρώου Κ.Α.Λ.Ο. στο Υπουργείο Εργασίας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τα έτη 2020 – 2022.

Η Ε.Ο.Ε.Δ. Μεσολογγίου εντάσσεται πλέον με επίσημη εγγραφή της στο Μητρώο Εθελοντών & Α.Μ. Ε.Ε. ΙΔΑΦΚ 2496/27.5.2020 ΒΑΣΕΙ ΑΡΘ. 3 Ν.4430/2016, περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και ανάπτυξης των φορέων της και άλλες διατάξεις του (ΦΕΚ Α’ 205/31-10-2016).

Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ι.Δ.Α.Φ.Κ. ΚΟΙΝΣΕΠ οφείλει να τηρεί Μητρώο Εθελοντών στο οποίο καταγράφονται τα μη μέλη, που λειτουργούν ως εθελοντές και υποστηρίζουν τις δράσεις του Φορέα.

Οι λεπτομέρειες τήρησης του Μητρώου Εθελοντών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην πιστοποιημένη εξειδικευμένη κατάρτιση, την εκπαίδευση πολιτών όλων των ηλικιών, αλλά και εκπαιδευτικές τεχνικές που απευθύνονται σε ειδικά σώματα ασφαλείας, στελέχη λοιπών σωμάτων και ενόπλων δυνάμεων που ενισχύουν το πνεύμα της συλλογικότητας και της συνεργασίας των εκπαιδευομένων.

Πιστοποιημένος Επικεφαλής Εκπαιδευτής Έρευνας και Διάσωσης του ΙΔΑΦΚ στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας μετά από απόφαση του Οργάνου Διοίκησης ορίζεται ο Διονύσης Τσιρόγλου, Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε.Δ. Μεσολογγίου.

Εκ μέρους του ΔΣ και των Εκπαιδευτών του ΙΔΑΦΚ