Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η εφ. «Πατρίς» παρουσιάζει το σχέδιο τουριστικής προβολής της ΠΔΕ για το 2023

«Ταξίδι» της Δυτικής Ελλάδας σε όλον τον κόσμο!
Ακούστε το άρθρο

Το πλήρες πλάνο για την τουριστική προβολή της Δυτικής Ελλάδας το 2023 σας παρουσιάζει σήμερα η εφ. «Πατρίς», αφού οι δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 400 χιλιάδων ευρώ εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας στην προχθεσινή συνεδρίασή της.

Ειδικότερα, οι δράσεις τουριστικής προβολής για το 2023 που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εκθέσεις, περίπτερα, μελέτες, εκδηλώσεις προβολής, έμφαση σε υποδομές και πολλές ακόμα δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 400 χιλιάδων ευρώ  είναι οι εξής:

1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού εντός Ε.Ο.Τ. : Η συμμετοχή της Π.Δ.Ε. σε παραδοσιακές, αλλά υψίστης σπουδαιότητας, όσον αφορά την παρουσία μας στα κέντρα λήψης αποφάσεων, διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, αποτελεί σημαντικό στοιχείο της προσπάθειας ανάδειξης της περιοχής μας ως ένα διακριτό προορισμό. Στόχος της Π.Δ.Ε. για το 2023 είναι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η περαιτέρω επέκταση του αποτυπώματος αναγνωσιμότητας της περιοχής μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και η ενίσχυση των επαφών με τους επαγγελματίες των χωρών, στις εκθέσεις των οποίων συμμετέχει τα τελευταία χρόνια.

Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού εκτός Ε.Ο.Τ.: Στο πλαίσιο επέκτασης της εξωστρέφειας της Π.Δ.Ε. για το 2023, σχεδιάζεται η συμμετοχή σε μια σειρά εκθέσεων τουρισμού στην Ελλάδα. Η συμμετοχή στις παραπάνω εκθέσεις συνιστά εξαιρετική ευκαιρία για να αξιοποιηθούν και προβληθούν τα εξειδικευμένα θεματικά τουριστικά προϊόντα της περιοχής και να ευοδωθούν εν δυνάμει συνεργασίες.

2.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΔΕ (ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)

Για την εκπλήρωση των στόχων συμμετοχής στις εκθέσεις Τουρισμού (εκτός Ε.Ο.Τ.) απαιτείται η κατασκευή σύγχρονων περιπτέρων που θα μπορούν να εξυπηρετούν τόσο τους συμμετέχοντες δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Π.Δ.Ε., όσο και τους επισκέπτες της, προβάλλοντας αποτελεσματικά τα διαθέσιμα προϊόντα τουριστικής προβολής. Με βάση το ανωτέρω πρόγραμμα εκθέσεων που παρουσιάστηκε, η ΠΔΕ σκοπεύει να προβεί στην κατασκευή τριών περιπτέρων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο πραγματοποίησης των εκθέσεων: «9η Athens International Tourism & Culture Expo 2023» με κόστος έως 6.500,00€, «ERGO MARATHON EXPO” με κόστος έως 7.500,00€ και «PHILOXENIA 2023» με κόστος έως 12.000,00€.

3.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΔΕ

Για την καλύτερη παρουσία της Π.Δ.Ε. στις εκθέσεις εσωτερικού, όπου οι απαιτήσεις είναι αυξημένες λόγω της φύσης των εκθέσεων αυτών (μέγεθος περιπτέρου, συμμετοχή Δήμων, ιδιωτών από διάφορους κλάδους, κλπ), θα υπάρξει συνεργασία με εταιρεία διαχείρισης του περιπτέρου για την εξυπηρέτηση του εκθέτη και των επισκεπτών εκεί, σύμφωνα και με την πετυχημένη πρακτική που εφάρμοσε η Περιφέρεια κατά τα προηγούμενα έτη, αλλά και υιοθετώντας τις σχετικές αποτελεσματικές πρακτικές άλλων Περιφερειών. Με βάση το πρόγραμμα εκθέσεων που παρουσιάστηκε, η Π.Δ.Ε. σκοπεύει να συνεργαστεί, κατά περίπτωση, με ειδικές εταιρείες διαχείρισης περιπτέρων για δύο εκθέσεις συνολικά. Πιο συγκεκριμένα, η διαχείριση του περιπτέρου θα περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις-υπηρεσίες: ▪ Εκτύπωση Προωθητικού/ Διαφημιστικού Υλικού 500 τεμαχίων στη γλώσσα της χώρας όπου πραγματοποιείται η έκθεση, ▪ Μεταφορά διαφημιστικού υλικού ΠΑΤΡΑ – ΕΚΘΕΣΗ, Ασφάλιση, Αποθήκευση, Μεταφορά σε περίπτερο και τοποθέτηση, ▪ Ονομαστικές Κάρτες εισόδου για τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, ▪ Συγκέντρωση επαγγελματικών επαφών περιπτέρου, ▪ Φωτογράφηση περιπτέρου, ▪ Αποστολή email στα τουριστικά γραφεία κάθε χώρας που πρόκειται να επισκεφθεί το περίπτερο και να προμηθευτεί με ενημερωτικό υλικό, ▪ Αποστολή Απολογισμού συμμετοχής, επαφών, Δελτία Τύπου, ροή και τάσεις της τουριστικής αγοράς.

wikipedia
4.ΜΕΛΕΤΕΣ 

Μελέτη 1: Στρατηγική ανάπτυξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων για αύξηση επισκεψιμότητας στη Δυτική Ελλάδα. Η Μελέτη για τη «Στρατηγική ανάπτυξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων για αύξηση επισκεψιμότητας στη Δυτική Ελλάδα», είναι απαραίτητη για τη στοχευμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση του δυναμικού αυτού προορισμού. Στόχο της συγκεκριμένης μελέτης, αποτελεί η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο Θα επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Ελλάδας, μέσα από την τουριστική ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με έμφαση στις πολιτιστικές δραστηριότητες και στη διενέργεια φεστιβάλ. Απώτερος σκοπός των παραπάνω είναι η μεγιστοποίηση των δυνητικών οφελών που προκύπτουν από την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να τοποθετηθεί συγκροτημένα και ενιαία στα διεθνή κοινά δημιουργώντας κίνητρα επισκεψιμότητας. Η μελέτη θα συνδέσει το συνολικό τουριστικό προϊόν της Δυτικής Ελλάδας, με τις σύγχρονες αγορές εξερχόμενου πολιτιστικού τουρισμού στη μετά covid εποχή, με ένα νέο αφήγημα για τον προορισμό, δημιουργώντας παράλληλα αξία στην τοπική κοινωνία.

Οι προδιαγραφές για την υλοποίηση του «Στρατηγική ανάπτυξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων για αύξηση επισκεψιμότητας στη Δυτική Ελλάδα » θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: • Ο Πολιτιστικός τουρισμός για την ανάπτυξη επισκεψιμότητας στη Δυτική Ελλάδα. • Μελέτες περίπτωσης φεστιβαλικών γεγονότων στο διεθνές περιβάλλον. • Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης πολιτιστικών – φεστιβαλικών δραστηριοτήτων στη Δυτική Ελλάδα. • Δράσεις εξωστρέφειας για την προσέλκυση πολιτιστικών επισκεπτών στη Δυτική Ελλάδα

Μελέτη 2: Έρευνα Μελέτη για τη Δημιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου μέτρησης των οικονομικών και κοινωνικών επιδράσεων του τουρισμού στον προορισμό. Η σημασία του Παρατηρητηρίου Τουρισμού έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται να προσφέρει δυναμικές και real time πληροφορίες αναφορικά με τη ζήτηση για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται από τον τουριστικό τομέα, ενώ μελετάται η αλληλεπίδραση τους στην υπό εξέταση οικονομία μέσα από την περιγραφή των τρόπων με τους οποίους ο τουρισμός αλληλεπιδρά με άλλες οικονομικές δραστηριότητες αλλά προσφέρει και προτάσεις που αφορούν τη χάραξη τουριστικής στρατηγικής.

Η λειτουργία των σύγχρονων παρατηρητηρίων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη βιώσιμη διαχείριση των προορισμών με σημαντικές παραμέτρους να αναδεικνύονται για το σύνολο των τοπικών κοινωνιών και κοινοτήτων. Η συγκεκριμένη έρευνα μελέτη πρόκειται να αποτελέσει τη μεθοδολογική, διοικητική και οικονομοτεχνική προσέγγιση, η οποία θα περιγράψει το αντικείμενο καθώς και τις διαδικασίες οι οποίες πρέπει να διενεργηθούν ώστε να λειτουργήσει ένα αντίστοιχο Παρατηρητήριο Τουρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό παραδοτέα του συγκεκριμένου έργου θα είναι: • Παρουσίαση και οφέλη από την υλοποίηση ενός Παρατηρητηρίου Τουρισμού στον τουριστικό τομέα και την περιφερειακή ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. • Μεθοδολογία για την υλοποίηση ενός Παρατηρητηρίου Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. • Διαδικασία Υλοποίησης ενός Παρατηρητηρίου Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. • Οικονομοτεχνική μελέτη για την λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

5.ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΔΕ

 ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Για 5 η χρονιά θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για το Πατρινό Καρναβάλι στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται, για μια προσπάθεια που ήδη έχει λάβει εξαιρετική ανταπόκριση από την ομογένεια της Αμερικής, ενώ λαμβάνει σημαντική προβολή και από ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας, όπως ο ALPHA και η Cosmote TV. Επιπλέον, σχετικό ρεπορτάζ πραγματοποιήθηκε και στα ομογενειακά ΜΜΕ “Εθνικός Κήρυξ” και Cosmos FM. Προς αυτό το σκοπό, εκτιμούμε ότι πρόκειται για μία σημαντική ευκαιρία τουριστικής προβολής την οποία η ΠΔΕ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί στη συνεχή προσπάθεια της να προσελκύει τα εκατομμύρια των ομογενών από τις ΗΠΑ, και όχι μόνο, να επιλέξουν την περιοχή μας για τις διακοπές τους. Για το 2023 θα παραχθεί βιντεοσκοπημένο υλικό από την αποστολή και τις εκδηλώσεις γύρω από το Καρναβάλι της Πάτρας, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω για σκοπούς μάρκετινγκ, πέρα από την άμεση προβολή που θα τύχουμε στα πλαίσια της εκδήλωσης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ SYMPOSSIO GREEK GOURMET TOURING 2023: Η Π.Δ.Ε. στηρίζει και συμμετέχει ενεργά σε εμβληματικές δράσεις που προωθούν ειδικές μορφές τουρισμού, όπως είναι αυτή της γαστρονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα συμμετάσχει στο «Sympossio Greek Gourmet Touring 2023», σε συνεργασία με τον Όμιλο Aldemar σε δύο Ευρωπαϊκούς Προορισμούς, οι οποίοι θα καθοριστούν μελλοντικά σε συνεργασία με τους διοργανωτές της δράσης αυτής. Το «Sympossio Greek Gourmet Touring 2023» περιλαμβάνει διαδραστικά cooking events, τα οποία πραγματοποιούνται σε όλη σχεδόν την Ευρώπη με στόχο την προώθηση και την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής γαστρονομίας ως βασικό συστατικό του ελληνικού τουρισμού. Εκεί υπάρχουν εξειδικευμένοι Chef που συστήνουν και μαγειρεύουν μαζί με επαγγελματίες του χώρου ελληνικές-μεσογειακές συνταγές βασισμένες σε ντόπια προϊόντα από Έλληνες προμηθευτές. Η δαπάνη των 12.400,00€ θα αφορά τη συνδιοργάνωση δύο (2) γαστρονομικών events σε αντίστοιχες πόλεις του εξωτερικού, που θα καθοριστούν σε μελλοντικό χρόνο σε συνεργασία με τον Όμιλο Aldemar.

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Στόχος της γαστρονομικής εκδήλωσης είναι η προβολή των τοπικών προϊόντων και συνταγών της περιοχής μας με τη συμβολή chef και τη μαγειρική παρασκευή και επίδειξη συνταγών. Η συγκεκριμένη προγραμματισμένη δράση αφορά τη διεξαγωγή μίας γαστρονομικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί είτε στο πλαίσιο συμμετοχής της ΠΔΕ σε έκθεση τουρισμού του εσωτερικού είτε ως μεμονωμένη εκδήλωση εντός ή εκτός της ΠΔΕ.

6.ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΔΕ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΡΑΞΟΥ (ΚΑΑΞ)

Οι αρ. πρωτ. Κ.Γ/Δ11/Γ25480/31.07.2020 & ΛΕΚ/Β/20389/2-8-2022 Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζουν την: «Εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης χώρου του Κρατικού Αερολιμένα Αράξου (ΚΑΑΞ) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη λειτουργία γραφείου παροχής τουριστικών πληροφοριών, αόριστης χρονικής διάρκειας» η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκμισθώνει χώρο εμβαδού 3,57 τμ στον προθάλαμο της αίθουσας αφίξεως του ΚΑΑΞ». Κατά συνέπεια προκειμένου να συνεχισθεί η εν λόγω συμφωνία προς εξυπηρέτηση των τουριστών που έρχονται στην Π.Δ.Ε. μέσω του Αεροδρομίου Αράξου καθορίζεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 350,00€ ετησίως προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα του μηνιαίου μισθώματος και λοιπών λειτουργικών αναγκών (ΔΕΗ, Κοινόχρηστα, κλπ).

  1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Εκτός των παραδοσιακών τρόπων προώθησης σημαντικών γεγονότων (π.χ. Καρναβάλι της Πάτρας) και τοποθεσιών (π.χ. Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων), υπάρχουν και οι σύγχρονοι ψηφιακοί τρόποι στοχευμένης διαφήμισης στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, σκοπός είναι η καταχώρηση ψηφιακών διαφημίσεων σε ιστοσελίδες και εφαρμογές μεγάλης επισκεψιμότητας, είτε απευθείας, είτε μέσω διαφημιστικής εταιρείας και της κατάρτισης και υλοποίησης αναλυτικού πλάνου δημοσιότητας (MediaPlan). Στόχος είναι η αξιοποίηση των δημοφιλών κοινωνικών δικτύων (π.χ. Facebook, Instagram, κλπ) ώστε με χωρικά στοχευμένες καμπάνιες σε αγορές στόχους (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Βαλκάνια, Βόρεια Ευρώπη, κλπ) να μεγεθύνουμε το αποτύπωμα αναγνωρισιμότητας για τα τουριστικά προϊόντα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  1. ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Οι περισσότερες παραδοσιακές αλλά και επίκαιρες μέθοδοι διαφήμισης στοχεύουν κι εξυπηρετούν μεγάλο μέρος των ομάδων – στόχων. Συνεπώς απαιτείται η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός αναλυτικού πλάνου δημοσιότητας στα μέσα του έντυπου τύπου, της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης προς την επίτευξη του παραπάνω σκοπού. Σε αυτό το πλαίσιο, η Π.Δ.Ε. σκοπεύει να προβεί σε συνεργασίες με έντυπα ή/και τηλεοπτικούς σταθμούς ή/και εταιρείες δικαιωμάτων προβολής (π.χ. εταιρείες που έχουν τα δικαιώματα διαφήμισης σε ακτοπλοϊκές εταιρίες, ή εμπορικά κέντρα ή αστικά λεωφορεία, κλπ), μεμονωμένα, ή μέσω διαφημιστικής εταιρίας με διαμόρφωση πλάνου προβολής προκειμένου να προβάλει εμβληματικές τοποθεσίες ή γεγονότα της περιοχής μας για το 2023.

9.ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΔΕ

Οι περισσότερες παραδοσιακές αλλά και επίκαιρες μέθοδοι διαφήμισης στοχεύουν κι εξυπηρετούν μεγάλο μέρος των ομάδων – στόχων και συνεπώς απαιτείται η διαμόρφωση και υλοποίηση αναλυτικού πλάνου δημοσιότητας στα μέσα του έντυπου τύπου, της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, σκοπός είναι ο σχεδιασμός των έντυπων ή ηλεκτρονικών καταχωρήσεων, η κατάρτιση και υλοποίηση αναλυτικού πλάνου δημοσιότητας (MediaPlan) σε εγχώρια ΜΜΕ ή του εξωτερικού, το οποίο θα περιλαμβάνει τον έντυπο τύπο, την τηλεόραση και τα inflight περιοδικά.

  1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Δημιουργία εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, Οργάνωση και διεξαγωγή Ψηφιακών Β2Β, Διαμόρφωση ψηφιακών βίντεο και ιστοσελίδας για το ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, Υπηρεσίες σχεδιασμού, δημιουργίας και αυτόματης αποστολής e-Newsletter, καθώς και τεχνική διαχείριση και συντήρηση της πλατφόρμας για τις ψηφιακές επικοινωνιακές ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

  1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Β2Β WORKSHOPS, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Οργάνωση και διεξαγωγή press trip, Ανάδειξη φυσικού κάλλους και πολιτισμικού πλούτου του Νομού, Αχαΐας μέσω πολύ – δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού τουρισμού, Διαγωνισμός Φωτογραφίας με αντικείμενο την τουριστική προβολή της περιοχής του Νομού Ηλείας.

  1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη μας μέσα από τα μάτια φοιτητών εξωτερικού: Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους – σύντομου βίντεο για την εμπειρία που βιώνουν οι φοιτητές διαφορετικών χωρών και φοιτούν στην περιοχή μας μέσω ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (π.χ. Erasmus). Το βίντεο θα προάγει την διαπολιτισμικότητα, τη φιλοξενία της πόλης μας, των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και γενικότερα της κοινωνίας μας καθώς και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η περιοχή μας σε ένα νέο φοιτητή/σπουδαστή, που επιθυμεί να μείνει προσωρινά στην πόλη, σε ακαδημαϊκό και προσωπικό επίπεδο. Το συγκεκριμένο προωθητικό βίντεο θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της κινητικότητας φοιτητών του εξωτερικού αλλά και του τουρισμού, θα αποσταλεί σε λίστα συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, σε Δίκτυα Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης, Κρατικούς Φορείς και Φορείς Τουρισμού. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν βιωματικά workshops και περίπατοι με τους φοιτητές διαφορετικών χωρών που βρίσκονται στην πόλη μας, με σκοπό να ανακαλύψουν την τοπική παράδοση, ιστορία και κουλτούρα του τόπου. Επιπλέον, σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα θα αποσταλεί προωθητικό υλικό σε φορείς του εξωτερικού, σε συλλόγους erasmus φοιτητών άλλων χωρών και σε καθηγητές και ενώσεις κινητικότητας των νέων με σκοπό την αποτελεσματικότερη δικτύωση και εξωστρέφεια της πόλης μας, των τοπικών φορέων και Ιδρυμάτων.

Αφηγούμαστε θρησκευτικά βιώματα: Με τη συμμετοχή κατοίκων, επισκεπτών, προσκυνητών, τουριστών, φοιτητών, προσφύγων και μεταναστών της περιοχής μας προτείνεται η δημιουργία ενός συλλογικού αφηγήματος συνδυάζοντας μικρές ιστορίες, αναμνήσεις και πνευματικές συζητήσεις από διαφορετικά άτομα που έχουν βιώσει εμπειρίες σε θρησκευτικά μνημεία και μέρη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο τέλος θα δημιουργηθεί ένα βίντεο που θα προβληθεί στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από το οποίο θα αναδεικνύονται θρησκευτικά τοπόσημα και αξιοθέατα της περιοχής μέσα από βιωματικές ιστορίες, με στόχο την ανάδειξη του θρησκευτικού τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω θα παραχθεί πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες) και θα αναπαραχθεί στα κοινωνικά δίκτυα των ενδιαφερόμενων φορέων (φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Μητρόπολη), καθώς και σε εξειδικευμένους φορείς (π.χ. φορείς πιστοποίησης θρησκευτικών ξεναγών).

Νίκος Κοροβέσης, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού
«Ευοίωνες συνθήκες για δυναμική επανατοποθέτηση στον τουριστικό χάρτη»

«Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι συνθήκες είναι πιο ευοίωνες από ποτέ για να επιτύχει μια δυναμική επανατοποθέτηση στον τουριστικό χάρτη. Το 2022 αποτέλεσε μία χρονιά στην οποία αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες μας με τεχνογνωσία, νέες δράσεις και μέσω των προωθητικών ενεργειών του νέου brand name «Ολυμπιακή Γη». Επίσης, διευρύναμε τις αγορές στόχους, αξιοποιήσαμε την τεχνολογία και κάναμε ευρέως γνωστό το επιχειρηματικό μας χαρακτήρα και τα τουριστικά προϊόντα μας. Όλα τα παραπάνω, έκαναν γνωστή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως ανερχόμενο τουριστικό προορισμό κι εκτιμούμε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας σειράς συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας και που θα ενισχυθούν περαιτέρω τα επόμενα έτη. Για το 2023 η στόχευσή μας επικεντρώνεται στην εδραίωση της θέσης μας και στην παγίωση των συνεργασιών που έχουμε διαμορφώσει στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προς αυτό το σκοπό, η παρούσα εισήγηση για τις δράσεις του 2023 της Τουριστικής Προβολής της ΠΔΕ, την οποία συνέταξε το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής ΠΔΕ, περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής ΠΔΕ 2021-2023 το οποίο χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ. Σκοπός των δράσεων είναι, αφενός να ενισχύσουν την προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφετέρου δε, να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων ή και να αναβαθμίσουν το υπάρχον».

Όλη η επικαιρότητα