Η ευτυχία έχει σχέση με τον αέρα που αναπνέουμε

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα για την ευτυχία των πολιτών μιας χώρας συγκριτικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση!

Υπάρχει σχέση ανάμεσα στα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και την ευτυχία των πολιτών της; Αυτή είναι η ερώτηση στην οποία ευελπιστούν να απαντήσουν οι ερευνητές του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Mohaghegh Ardabili στο Ιράν μέσω της μελέτης που δημοσίευσαν στο International Journal of Happiness and Development.

Προηγούμενες έρευνες για την πιθανή σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της ευτυχίας δεν προσέφεραν στους ερευνητές την ευκαιρία να φτάσουν σε μια συμφωνία, καθώς τα αποτελέσματα ήταν αμφιλεγόμενα. Σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, η ερευνητική ομάδα από το Ιράν εξέτασε το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) και τον αντίκτυπό του στην ευτυχία, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της ατμοσφαιρικής ρύπανσηςσε κάθε χώρα. Για την πραγματοποίηση της έρευνας, η ομάδα χρησιμοποίησε ετήσια στοιχεία για 59 χώρες μεταξύ των ετών 2005 και 2015.

Το περίεργο εύρημα που προέκυψε από την ανάλυση της ομάδας είναι ότι το ανερχόμενο κατά κεφαλήν ΑΕΠ οδηγεί σε λιγότερη ευτυχία, εάν το επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι αρκετά υψηλό. Αντίθετα, εάν η ατμοσφαιρική ρύπανση βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, η άνοδος του ΑΕΠ οδηγεί σε αυξημένο επίπεδο ευτυχίας.

«Επίσης, διαπιστώσαμε ότι η αφαίρεση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την ανάλυση οδήγησε σε υποτίμηση της επίδρασης του εισοδήματος στην ευτυχία των πολιτών κατά περίπου 15-27%. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τις πολιτικές που επιδιώκουν να αυξήσουν την οικονομική ανάπτυξη χωρίς να επιδεινώσουν την ευτυχία», αναφέρουν οι ερευνητές.

Ουσιαστικά, η έρευνα αυτή υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα είναι ένα σημαντικό πολιτικό μέτρο για την αύξηση της ευτυχίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το γεγονός ότι ο κόσμος σήμερα εστιάζει περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη παράλληλα με την επίτευξη της σωματικής υγείας, συνεπάγεται την άγνοια απέναντι στις κρυφές επιπτώσεις που έχει η ρύπανση για την ψυχική υγεία. Υπολογίζοντας αυτό το πρόσθετο κόστος, τα οφέλη από τη μείωση της ρύπανσης θα είναι μεγαλύτερα.

 

 

 

via