Ηλεία

Η έλλειψη εξωγεωργικής απασχόλησης εντείνει τις ανισότητες στην Ηλεία

geo660.jpg

Η έλλειψη εξωγεωργικής απασχόλησης  στην Ηλεία εντείνει τις ανισότητες με τους άλλους δύο νομούς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ουσιαστικά κάνει επιτακτική την ανάγκη της ανάπτυξης επενδυτικής δραστηριότητας για την αύξηση της απασχόλησης και την ένταξη σε μια πορεία μείωσης των παραγόντων διαφοροποίησης των εισοδημάτων των κατοίκων σε σχέση πάντα με Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Εθνικής Σταστικής Υπηρεσίας και σχετικής μελέτης που έχει εκπονηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όπου γίνεται εμφανές πως και οι τρεις νομοί συγκεντρώνουν το 7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

Στην Ηλεία είναι κυρίως αγροτικός, αφού μόνο το 25% είναι αστικός.

Συνολικά παρατηρείται ότι σημαντική αύξηση του πληθυσμού παρουσιάζουν κυρίως οι παραθαλάσσιοι Δήμοι του νομού, ενώ αντίθετα οι ορεινοί παρουσιάζουν πληθυσμιακή μείωση.

Η εξέλιξη του πληθυσμού της Περιφέρειας για τα έτη 1971,1981,1991, 1996, 2001 καθώς και ο ρυθμός μεταβολής συγκριτικά με το σύνολο της

χώρας, παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Νομός / Έτος   1971       1981         1991        1996          2001

Ηλείας          164.061       160.305   179.429  182.610        193.288

Η Ηλεία κατά τη δεκαετία 1971-1981 παρουσίασε πληθυσμιακή μείωση, η οποία όμως ανετράπη τη δεκαετία1981-1991.

Το ποσοστό φυσικής μείωσης του πληθυσμού αυξήθηκε από 0,5 άτομα ανά 1000 κατοίκους το 2002 σε 1,2 το 2003.

Βασικά χαρακτηριστικά του Πρωτογενούς τομέα


Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρότι παράγει το 4,9% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, είναι τελευταία (13η ) στην κατάταξη των Περιφερειών της χώρας για το κατά κεφαλήν προϊόν. Και οι τρεις Νομοί της Περιφέρειας υστερούν έναντι του εθνικού μέσου όρου.

Επιπλέον, στους κατοίκους της αντιστοιχεί το 61% του μέσου κατά κεφαλήν προϊόντος της Ε.Ε. Ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να κατέχει ιδιαίτερη σημασία στην οικονομία της Ηλείας, γεγονός που έχει συμβάλει στο να χαρακτηριστεί κατεξοχήν αγροτικός νομός.   

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας εστιάζονται:

– Στον μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο (μ.ο. 34,3 στρ.)

– Στην ηλικιακή διάρθρωση του αγροτικού πληθυσμού.

– Στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των αγροτών.

– Στις αδυναμίες που παρουσιάζει ο τομέας εμπορίας και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.

– Στην πλημμελή οργάνωση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων καιτην ως εκ τούτου αδυναμία τους να συμβάλλουν στην εξομάλυνση τωνσυνθηκών προώθησης των αγροτικών προϊόντων και διακίνησης των αγροτικών εισροών.

Παναγιώτης Παυλόπουλος       

[email protected]

Όλη η επικαιρότητα