Η αιμοσταγής φυλή Αρχαίων Ελλήνων που ξύριζαν τα κεφάλια τους και άφηναν αλογοουρές (VIDEO)

Share

Πετάμε πάνω από την Αρχαία Κήρινθο, στην Βόρεια Εύβοια ενάν τόπο τόσο ξεχασμένο, μα τόσο μοναδικό. Υπήρξε σημαντική πόλη και λιμάνι των Αβάντων, μιας φυλής Αρχαίων Ελλήνων που ήταν φιλοπόλεμοι και φοβεροί στη μάχη και μάχονταν σώμα με σώμα.

Είχαν μαλλιά μόνο στο πίσω μέρος του κεφαλιού, αφού ξύριζαν τα μπροστινά, ώστε να μην μπορούν οι εχθροί να τους πιάνουν από τα μαλλιά κατά τη διάρκεια των μαχών. Σύμφωνα με τον Όμηρο, χρησιμοποιούσαν δόρατα για μάχες «εκ του συστάδην» και επειδή αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έρχονται στα χέρια με τον εχθρό ήταν «όπισθεν κομόωντες», που σημαίνει, ότι είχαν μαλλιά μόνο στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ξυρίζοντας τα μπροστινά.

Ο Πλούταρχος μας εξηγεί ως εξής αυτή τη συνήθεια «… όπως μη παρέχοιεν εκ των τριχών αντίληψιν τοις πολεμίοις…», δηλαδή για να μη δίνουν τη δυνατότητα στους εχθρούς τους κατά τη διάρκεια της μάχης να τους πιάνουν από τα μαλλιά. «… Κήρινθον τ΄έφαλον Δίου τ΄ αιπύ πτολίεθρον…» γράφει ο Όμηρος για την πόλη αυτή των Αβάντων…». Από την παραλία που βλέπετε στο εξώφυλλο του βίντεο απέπλευσαν τα καράβια των γενναίων Αβάντων για τη συμμετοχή τους στην ελληνική εκστρατεία ενάντια στη Τροία, γνωρίζοντάς μας με τον γενναίο λαό των Αβάντων. Αναφέρονται από τον Όμηρο στην Ιλιάδα , τον Παυσανία, τον Στράβωνα και άλλους.

Περισσότερες πληροφορίες: https://el.wikipedia.org/wiki/Άβαντες και http://taxidievia.blogspot.com/2016/1…