Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η ενεργειακή μετάβαση της Δυτικής Ελλάδας – Οι ενέργειες της Περιφέρειας

«Έχουμε καταρτίσει ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο δράσης με επίκεντρο την ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία των ευάλωτων πληθυσμών», τόνισε ο Περιφερειάρχης από το Ντουμπάι.
Ακούστε το άρθρο

Ιδιαίτερα διαβασμένος και προετοιμασμένος φάνηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών της 28ης Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 28) στο Ντουμπάι, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης ο οποίος έκλεψε τις εντυπώσεις συμμετέχοντας ως ομιλητής σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με τίτλο «Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Τομέα προς το 2030».

Μάλιστα, εκτός από την καινοτόμα πρόταση για την ανάδειξη των καλλιεργειών ως “εργοστάσια παραγωγής οξυγόνου” που έκανε στο Ντουμπάι και διαβάσατε στο χθεσινό φύλλο της εφ. «Πατρίς» , ο κ. Φαρμάκης προκάλεσε αίσθηση και με την απάντηση του στο αν μπορούν οι τοπικές κυβερνήσεις να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση παραθέτοντας τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προς αυτή τη κατεύθυνση.

«Για εμάς, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απλή: σίγουρα ναι, με τη δημιουργία ολοκληρωμένων στρατηγικών μετριασμού. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα αυτό, καταρτίζοντας ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο δράσης με επίκεντρο την ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία των ευάλωτων πληθυσμών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχουν ήδη δρομολογηθεί στοχευμένα μέτρα, όπως η εφαρμογή πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και η αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων» τόνισε αρχικά ο κ. Φαρμάκης

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Στην συνέχεια, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας επιμείνω για λίγο στις λεπτομέρειες αυτών των δράσεων, καθώς πιστεύει ότι έχουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

«Η Περιφέρεια ολοκλήρωσε το σχεδιασμό ενεργειακών κοινοτήτων που διαθέτουν φωτοβολταϊκά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής, με αποτελέσματα που οδηγούν σε αξιοσημείωτη μείωση του CO2 κατά 99,5% ενενήντα εννέα κόμμα πέντε και την παροχή σημαντικών οικονομικών πλεονεκτημάτων στις δημόσιες δαπάνες. Επιπλέον, αναβαθμίσαμε με επιτυχία 12.455 παραδοσιακά φωτιστικά σώματα με εναλλακτικές λύσεις προηγμένης τεχνολογίας, με αποτέλεσμα σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη (περίπου 13.000.000 ευρώ). Παράλληλα, δρομολογήθηκαν το σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης και η αξιολόγηση της ενεργειακής κατάστασης των κτιριακών υποδομών της Περιφέρειας. Ωστόσο, οι προσπάθειες δεν τελειώνουν εδώ. Η Περιφέρεια προχώρησε στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλά κτίρια με στόχο την στενή παρακολούθηση της κατανάλωσης και τον εντοπισμό προσαρμοσμένων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας», τόνισε ο κ. Φαρμάκης

Ακολούθως, ο περιφερειάρχης υπογράμμισε πως «με στόχο την επιτάχυνση της μετάβασης σε έξυπνους και βιώσιμους τρόπους κινητικότητας, ολοκληρώσαμε το σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EVS) και σύντομα θα εγκαταστήσουμε τους πρώτους φορτιστές σε κτίρια της Περιφέρειας. Και, φυσικά, ένα πολύ σημαντικό έργο για εμάς, το οποίο ξεκίνησε τον Μάιο του 2022, είναι η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στην πραγματικότητα, το έργο αυτό βγάζει από την ενεργειακή απομόνωση μια από τις σημαντικότερες και, ταυτόχρονα, γεωγραφικά παραμελημένες ζώνες της χώρας και βεβαίως συνεπάγεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της βιομηχανίας για την περιοχή μας».

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης αναφέρθηκε στην περίπτωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για να επισημάνει ότι κάθε περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση έχει ήδη διαμορφώσει τη δική της στρατηγική μετάβασης που περιλαμβάνει βασικές δράσεις για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των κατοίκων της κατά τη διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης.

Ωστόσο, – όπως τόνισε – οι περισσότερες από αυτές τις στρατηγικές σχεδιάστηκαν υπό μη τυπικές συνθήκες.

«Από το 2021 έως το 2023 ο κόσμος αντιμετωπίζει μια εκτεταμένη ενεργειακή κρίση, με τιμές ρεκόρ, ελλείψεις καυσίμων και τον κίνδυνο αύξησης της φτώχειας. Ο αρχικός σχεδιασμός δεν μπορούσε να προβλέψει ακραίες εκτιμήσεις για τέτοιου τύπου συνθήκες κρίσης. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί, και επιπλέον η εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων εφοδιασμού ή η σταθεροποίηση των τιμών είναι πολύ πέρα από τη δικαιοδοσία μας. Ως εκ τούτου, υπήρξε ανάγκη να επανεκτιμήσουμε και να επανασχεδιάσουμε τις στρατηγικές μας ώστε να λάβουμε υπόψη τέτοιες απρόβλεπτες συνθήκες. Και αυτή ακριβώς είναι η πορεία δράσης που σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε.

Πέρα από την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των υποδομών μας, θα εστιάσουμε περισσότερο σε επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα μπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν την εξάρτηση από μία μόνο πηγή ενέργειας. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είτε με την παροχή κινήτρων ή επιδοτήσεων στον ιδιωτικό τομέα. Είμαστε πρόθυμοι να διερευνήσουμε πιθανές οδούς για περαιτέρω δράση στο θέμα αυτό.

Επιπλέον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με μπαταρίες στο πλαίσιο του έργου «Απόλλων» που στοχεύει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη στήριξη των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της μεθόδου συγκέντρωσης ενέργειας με τη χρήση ενεργειακών κοινοτήτων. Υποστηρίζουμε σθεναρά αυτή την πρωτοβουλία. Και υπάρχουν πολλά ακόμη που πρόκειται να ξεδιπλωθούν.

Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν και να επηρεάσουν τη λειτουργία του ενεργειακού δικτύου μπορούν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ενεργειακή ασφάλεια και τον εφοδιασμό της κοινότητας. Αυτές είναι κάποιες παράμετροι που έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στα περιφερειακά σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των καθημερινών μας αποφάσεων και δράσεων. Σε περίπτωση συμβάντος, οι κρίσιμες υποδομές είναι οι πρώτες που επηρεάζονται και οι πρόσφατες πρωτοφανείς πλημμύρες στην κεντρική Ελλάδα τον περασμένο Σεπτέμβριο επιβεβαίωσαν το θλιβερό αυτό γεγονός. Στοχεύουμε στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Περιφέρειας μέσω ενός μηχανισμού ετοιμότητας που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε μια σειρά πιθανών προκλήσεων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ο ρόλος της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης του κοινού σε αυτή τη διαδικασία. Ένα καλά ενημερωμένο κοινό είναι βέβαιο πως θα ανταποκριθεί καλύτερα σε κάθε απρόβλεπτη κρίση και θα κατανοήσει καλύτερα τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ενέργεια στην κλιματική αλλαγή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας.

Όλη η επικαιρότητα