Οι Οικολόγοι Πράσινοι για την Ημέρα Υπέρβασης της Γης 2018: Οι πόροι της Γης εξαντλούνται… Επείγει να αλλάξουμε πορεία!

Σήμερα είναι η μέρα του 2018 που επιστημονικά εκτιμάται ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα ξεπερνάει τις δυνατότητες του πλανήτη μας. Από τη σημερινή μέρα και μετά, η ανθρωπότητα «θα χρησιμοποιεί περισσότερα δένδρα, νερό, καλλιεργήσιμα εδάφη και ψάρια απ’ όσα η Γη μπορεί να μας παράσχει μέσα σ’ έναν χρόνο για να τραφούμε, να στεγαστούμε και να μετακινηθούμε. Θα εκπέμπεται επίσης περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα απ’ όσον μπορούν να απορροφήσουν οι ωκεανοί και τα δάση», όπως επισημαίνει η μη κυβερνητική οργάνωση Global Footprint Network.

Η «Ημέρα Υπέρβασης της Γης» 2018 είναι η πιο πρόωρη που έχει καταγραφεί από το 1970. Τότε η ημέρα αυτή ήταν η 29η Δεκεμβρίου, πριν από τριάντα χρόνια η υπέρβαση έγινε στις 15 Οκτωβρίου, πριν από δέκα χρόνια στις 15 Αυγούστου. Κι αν ο ρυθμός αυτός συνεχιστεί εκτιμάται πως το 2030 θα έχουμε ανάγκη από δύο πλανήτες για να καλύψουν τις ανάγκες μας.

Η εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων, Χριστίνα Ευθυμιάτου, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή αρνητική επέτειος είναι μία ακόμη αφορμή για να τονίσουμε την κρίσιμη ανάγκη ριζικών αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, καταναλώνουμε, μετακινούμαστε και ζούμε. Ο περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η ανάπτυξη και προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η προστασία των δασών, ο περιορισμός της υπερκατανάλωσης κρέατος και της σπατάλης τροφίμων και πόρων γενικότερα, ο ανασχεδιασμός των προϊόντων ώστε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δυνατότητα ανακύκλωσης, ο βιώσιμος επανασχεδιασμός πόλεων -οικισμών και μεταφορών, πρέπει να αναδειχθούν σε προτεραιότητες πολιτικής, ΤΩΡΑ. Αν είναι να περιοριστούν και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που πλέον είναι εδώ και ήδη βιώνουμε τις τραγικές τους συνέπειες.

Κρίσιμο να τους υιοθετήσουμε όλοι, ξεκινώντας από τον κάθε πολίτη και φτάνοντας στις Κυβερνήσεις των κρατών όλου του πλανήτη…. Θα το κάνουμε;»

 

 

ecogreens-gr.org