Εκπαίδευση Ελλάδα

Η κρίση έστειλε τα παιδιά μας στον ψυχίατρο – 400 ψυχολόγοι στα σχολεία

Μέχρι πριν από λίγο καιρό η παρουσία ψυχολόγων µέσα στα σχολεία έµοιαζε άπιαστο… όνειρο αν και αποτελούσε πάγιο αίτηµα της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των γονέων. Φέτος -αν και δεν είναι ακόµη ευρέως γνωστό- αποτελεί πραγµατικότητα καθώς σε όλα τα επαγγελµατικά λύκεια της χώρας (περίπου 400 σχολεία) στα οποία φοιτούν πάνω από ­80.000 µαθητές έχουν διοριστεί ψυχολόγοι οι οποίοι στηρίζουν τους µαθητές, τους γονείς αλλά και τους ίδιους τους καθηγητές ν’ αντιµετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις όπως κακές σχέσεις µαθητών-εκπαιδευτικών, περιστατικά βίας, ενδοοικογενειακά προβλήµατα, διαχείριση άγχους και θυµού των παιδιών, χρήση παράνοµων ουσιών από τους µαθητές, δυσκολίες µάθησης και χαµηλές επιδόσεις.

«Το κλίµα άλλαξε πλήρως παρά το γεγονός ότι είναι µικρό το διάστηµα που διορίστηκε ψυχολόγος στο σχολείο µας. Τα παιδιά στην αρχή ήταν επιφυλακτικά αλλά τώρα καταλαβαίνουν ότι µπορούν ελεύθερα να µιλούν στην ψυχολόγο για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζουν. Το ίδιο συµβαίνει και µε το εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς έχουν µια σηµαντική βοήθεια στη διαχείριση σοβαρών καταστάσεων» τονίζει στο «Εθνος της Κυριακής» η διευθύντρια του Šου Επαγγελµατικού Λυκείου Αγίων Αναργύρων Θεοδώρα Κουλίνου.

Το πρόγραµµα στήριξης των µαθητών από ψυχολόγους ξεκίνησε πέρυσι πιλοτικά σε ορισµένα σχολεία και φέτος εφαρµόστηκε από την αρχή της χρονιάς σε όλα τα ΕΠΑΛ προκειµένου να καλύψει τους µαθητές της Α’ τάξης αλλά εφόσον υπάρχει ανάγκη και τις υπόλοιπες τάξεις. Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το ελληνικό ∆ηµόσιο και οι ψυχολόγοι παρέχουν στήριξη σε µαθητές οι οποίοι είτε µε δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν παρότρυνσης των καθηγητών τους διατυπώνουν σχετικό αίτηµα.

«Τα παιδιά στην αρχή ήταν επιφυλακτικά, αλλά καταλαβαίνουν πλέον ότι µπορούν να µιλούν στην ψυχολόγο για οποιοδήποτε πρόβληµα» λέει η διευθύντρια Θ. Κουλίνου

Δύσκολα θέματα της εφηβείας

«Στην περίπτωση που διαπιστώσουµε ότι κάποιο παιδί έχει σοβαρό πρόβληµα και χρειάζεται ψυχοθεραπευτική παρέµβαση, σε συνεργασία µε τους γονείς παραπέµπουµε τον µαθητή σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, διαφορετικά αντιµετωπίζουµε το περιστατικό εµείς» τονίζει η ψυχολόγος κ. Βαρβάρα Κουκούµη, η οποία διορίστηκε φέτος για πρώτη φορά σε Επαγγελµατικό Λύκειο, και συµπληρώνει «οι εκπαιδευτικοί δέχονται µε ανακούφιση τη βοήθειά µας κυρίως στα δύσκολα θέµατα της εφηβείας όπως τα περιστατικά βίας, οι συναισθηµατικές δυσκολίες των µαθητών και η διαχείριση του θυµού. Επίσης έχουµε τη δυνατότητα της ατοµικής υποστήριξης ενός µαθητή. Τα παιδιά έρχονται πλέον σε µένα και µοιράζονται οτιδήποτε τα απασχολεί ακόµη και προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στο σπίτι τους. Η παρουσία ψυχολόγων στο σχολείο ήταν απαραίτητη. Ηδη έχουµε θετικά αποτελέσµατα και µακάρι να επεκταθεί σε ολόκληρο το φάσµα της εκπαίδευσης.

Οι διευθυντές των σχολείων είναι υποχρεωµένοι να εξασφαλίσουν µέσα στο σχολείο έναν χώρο όπου µαθητές και εκπαιδευτικοί µπορούν να συναντιούνται ώστε να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα των συζητήσεων». «Ολόκληρος ο κλάδος των εκπαιδευτικών ζητούσε την παρουσία ψυχολόγων. Στη σηµερινή εποχή τα προβλήµατα των παιδιών είναι αυξηµένα και µόνοι µας δεν µπορούσαµε να τα αντιµετωπίσουµε. Προσωπικά ως διευθύντρια σχολείου µε πάνω από 350 µαθητές, νιώθω ανακούφιση διότι οι µαθητές των ΕΠΑΛ έχουν περισσότερα θέµατα να διαχειριστούν µε δεδοµένο ότι πολλοί εργάζονται ταυτόχρονα και έχουν οικονοµικά και άλλα ζητήµατα να αντιµετωπίσουν στην καθηµερινότητά τους.

Μεγάλος ο αντίκτυπος της οικονοµικής κρίσης στους µαθητές, όπως υπογραµµίζουν οι ψυχολόγοι που ξεκίνησαν από πέρυσι να εργάζονται πιλοτικά σε σχολεία

Τα πλέον συνηθισµένα προβλήµατα των µαθητών είναι αυτά που σχετίζονται µε τη µακροχρόνια ανεργία και τις οικονοµικές δυσχέρειες στο σπίτι, τη χρήση ουσιών, τις κακοποιήσεις ακόµη και περιπτώσεις που έχουν διωχθεί από το σπίτι τους. Αν αυτά τα παιδιά δεν στηριχθούν δεν πρόκειται να τελειώσουν ποτέ το σχολείο και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουµε» υπογραµµίζει η κ. Κουλίνου. Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου προγράµµατος το υπουργείο Παιδείας προχτές υπέγραψε και σύµφωνο Συνεργασίας µε τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων για την υποστήριξη και εποπτεία του έργου των ψυχολόγων που θα στελεχώσουν τα ΕΠΑΛ όλης της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Σύµφωνο Συνεργασίας περιλαµβάνει ένα κοινό πλαίσιο δράσης, το οποίο ορίζει τα εξής:

  • Η «Στήριξη – Εποπτεία» από τον ΣΕΨ θα πραγµατοποιείται ανά δίµηνο/τρίµηνο.
  • Οι ψυχολόγοι που προσλαµβάνονται στο πλαίσιο της δράσης θα χωριστούν σε οµάδες εποπτείας ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε δυνατότητα διεύρυνσης του αριθµού των οµάδων, ανάλογα µε τον αριθµό σχολικών µονάδων (ΕΠΑΛ). Για τον σκοπό αυτό θα χρειαστούν τουλάχιστον 10-12 Επόπτες-Ψυχολόγοι, τους οποίους θα διαθέσει ο ΣΕΨ.
  • Κάθε οµάδα εποπτείας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30 άτοµα.

Προσλήψεις και σε δημοτικά

Mε απόφαση του υπουργείου Παιδείας ξεκινά άµεσα και πρόγραµµα πρόσληψης ψυχολόγων στα δηµοτικά σχολεία της χώρας. Οπως ανακοινώθηκε το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί σε οµάδες δηµοτικών σχολείων αποτελούµενες από πέντε σχολικές µονάδες η καθεµία. Προχτές το υπουργείο ζήτησε από τους διευθυντές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης να καταθέσουν έως τις 14 ∆εκεµβρίου τις προτάσεις τους για τη συγκρότηση των οµάδων πέντε σχολείων µε κριτήρια, µεταξύ άλλων, την απόσταση µεταξύ των σχολικών µονάδων της κάθε οµάδας και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης θα διαβιβάσουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις εντός τριών ηµερών και µετά τη συγκέντρωση των προτάσεων, το υπουργείο θα προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Πηγή: Έθνος 

Όλη η επικαιρότητα