Η Levante Ferries μειώνει τους ρύπους

Για μια ακόμη χρονιά, και εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, η LEVANTE FERRIES κατάφερε όχι μόνο να υποβάλλει εμπρόθεσμα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) τις Εκθέσεις Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) για όλα τα πλοία του στόλου της, αλλά και να επαληθευτούν από τον εξουσιοδοτημένο φορέα της ΕΕ, τον ιταλικό νηογνώμονα RINA.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η LEVANTE FERRIES να απονεμηθούν τα αντίστοιχα Έγγραφα Συμμόρφωσης, που πιστοποιούν το επίτευγμα της και τη δέσμευση της για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και τη προστασία του περιβάλλοντος. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για όλα τα υπόχρεα πλοία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του EMSA μετά τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Οδηγία 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (γνωστή και ως EU MRV), από 01/01/2018 όλα τα εμπορικά πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 5000 GT, που καταπλέουν ή αποπλέουν από λιμάνι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωμένα να συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης (Monitoring), Υποβολής Εκθέσεων (Reporting) και Επαλήθευσης (Verification) των εκπομπών CO2. Σκοπός του Συστήματος MRV είναι η καταγραφή των εκπομπών του CO2 που οφείλονται στις θαλάσσιες μεταφορές. Αν και η ναυτιλία αποτελεί μέχρι και σήμερα το πιο φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά και το πιο αποδοτικό μέσω μεταφοράς, το CO2 συμβάλει στην ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας και τη κλιματική αλλαγή.

Η προβλεπόμενη διαδικασία EU MRV είναι ιδιαίτερα απαιτητική για μια ναυτιλιακή εταιρεία που εκτελεί 8.700 δρομολόγια ετησίως και μεταφέρει πάνω από 1,9 εκατ. επιβάτες και 560.000 οχήματα.

Για να μπορέσει να ικανοποιήσει σωστά τις απαιτήσεις τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως για να μπορέσει να καταγράψει με ακρίβεια τις καταναλώσεις καυσίμων και να υπολογίσει τις εκπομπές CO2, η LEVANTE FERRIES έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει έναν πολύπλοκο Αλγόριθμο, με χρήση ΑΙ, ο οποίος επεξεργάζεται συνεχώς ένα τεράστιο πλήθος δεδομένων και υπολογίζει.

Τα αποτελέσματα του 2019 ήταν ιδιαίτερα ευχάριστα, αν και αναμενόμενα. Αν και υπήρξε σημαντική αύξηση του Μεταφορικού Έργου σε Επιβάτες (pax-nm) και Οχήματα (mt-nm), που ξεπέρασε το 11% για το FIOR DI LEVANTE και το 40% για το MARE DI LEVANTE, η Κατανάλωση Καυσίμου με βάση τη διανυθείσα απόσταση (kg/nm) παρέμεινε σταθερή. Αυτό, όμως, που είναι αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι Καταναλώσεις Καυσίμων και αντίστοιχα οι Εκπομπές CO2 με βάση το μεταφορικό έργο που εκτέλεσαν (σε g/pax-nm και g/mt-nm) μειώθηκαν, για μεν το FIOR DI LEVANTE κατά 13%, για δε το MARE DI LEVANTE κατά 18%! Το ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ και ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ αποτελούν νέα αποκτήματα της εταιρείας, και δεν υπάρχουν προηγούμενα στοιχεία σύγκρισης, αλλά τα αποτελέσματα και για αυτά παρουσιάζονται εξίσου ελπιδοφόρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά η LEVANTE FERRIES τα κατάφερε χωρίς να χρειαστεί να μειώσει καθόλου τη ταχύτητα των πλοίων της, που αποτελεί και τη πιο εύκολη λύση για δραστική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2. Τουναντίον, μέσω επιλεγμένων παρεμβάσεων και συστηματικής συντήρησης των πλοία της, που θα παρουσιαστούν παρακάτω, η LEVANTE FERRIES κατόρθωσε το ακατόρθωτο! Αύξησε την υπηρεσιακή ταχύτητα των πλοίων της, για να μπορέσει να μεταφέρει τους επιβάτες της πιο γρήγορα στον προορισμό τους, αλλά ταυτόχρονα κατάφερε να μειώσει σημαντικά τη κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές CO2.

Τα αποτελέσματα δικαιώνουν τις στρατηγικές επιλογές και τις συνεχείς επενδύσεις της Εταιρείας για την αναβάθμιση του στόλου της και τη καλύτερη δυνατή συντήρηση των πλοίων της και ικανοποιούν την αυξημένη ευαισθησία της για τη προστασία του περιβάλλοντος και τον σεβασμό της Τοπική Κοινωνίας.

Για τη LEVANTE FERRIES τα πλοία δεν είναι απλά ένα μεταφορικό μέσο που εξασφαλίζει τη διασύνδεση των Νησιών με την Ηπειρωτική Ελλάδα και τη μεταφορά των κατοίκων και τουριστών με άνεση και ασφάλεια. Για τη LEVANTE FERRIES τα πλοία προσφέρουν μια πραγματική ταξιδιωτική εμπειρία και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των Νησιών μας. Επιπλέον, τα πλοία συμβάλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και αύξηση του πλούτου των Νησιών.

Πρόσφατα, η LEVANTE FERRIES ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ELEMED (ELectrification in the Eastern MEDiterranean) για τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας ως εναλλακτικό καύσιμο στη ναυτιλία, αποσκοπώντας να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, η LEVANTE FERRIES, με ιδία κεφάλαια, εγκατέστησε πάνω το πλοίο της FIOR DI LEVANTE τη κατάλληλη υποδομή ηλεκτροδότησης (shore connection), έτσι ώστε, κατά τη διανυκτέρευση του πλοίου στον λιμένα Κυλλήνης να σταματά η λειτουργία όλων των ηλεκτρομηχανών του πλοίου, με αποτέλεσμα τη μείωση της ηχορύπανσης και όλων των αερίων ρύπων στην περιοχή. Πολύ σύντομα, η ίδια εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί και για την ηλεκτροφόρτιση των μπαταριών που θα εγκατασταθούν στα πλοία της LEVANTE FERRIES και θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτροπρόωσή τους. (dr Κυριάκος Π. Μάχος HSQE director Levante Ferries MC)