Οι μεγάλοι οπλαρχηγοί του 1821 που είδαν την ελευθερία από τη… φυλακή

Το υπόδουλο ελληνικό έθνος εξεγέρθηκε και αποτίναξε τον τουρκικό ζυγό, νικώντας τις απειράριθμες στρατιές της Υψηλής Πύλης.