Οικονομία

Οι πέντε μεγάλες παρεμβάσεις που φέρνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Η εγκαθίδρυση ενός νέου, δίκαιου και ανταποδοτικού ασφαλιστικού συστήματος που θα αποτελέσει πόλο έλξης για όλους τους εργαζομένους, η αύξηση της συνολικής απασχόλησης με νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας και η εμπέδωση μιας προνοιακής πολιτικής που θα ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήματα και στις ανησυχίες της ελληνικής οικογένειας, αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το 2020.

via

Όλη η επικαιρότητα