Πολιτική

Η πράσινη ανάπτυξη στο μικροσκόπιο της συνάντησης Οικολόγων Πράσινων με ΕΒΕΠ

Θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του Πειραιά, όπως η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας των ναυπηγείων, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν εκπρόσωποι των Οικολόγων Πράσινων, με εκπροσώπους του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Η ναυπηγοεπισκευαστική ήταν το πρώτο ζήτημα που τέθηκε επί τάπητος στη συνάντηση των δύο πλευρών, εξαιτίας της προοπτικής για εγκατάσταση ναυπηγείου στη ζώνη από τον ΟΛΠ και την COSCO. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η διασφάλιση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες τους.

Όπως τονίστηκε, τα μικρά ναυπηγεία θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν μηχανολογικά, αλλά κυρίως ως προς τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας τους. Για να υλοποιηθεί αυτό, χρειάζονται κίνητρα και στήριξη, ενώ έμφαση δόθηκε επίσης, τόσο στην υψηλή ποιότητα τεχνογνωσίας που χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις της περιοχής, όσο και στην αποτελεσματικότητα και ποιότητα του έργου που παράγεται.

Η ανάπτυξή της ναυπηγοεπισκευαστικής κοντά στην οικιστική ζώνη και η όχληση που προκύπτει αποτέλεσε επίσης θέμα της συζήτησης, προκειμένου να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη, αποκατάσταση του περιβάλλοντος και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν.

ΕΒΕΠ: Ανέλκυση πλοίων από την ακτογραμμή του Πειραιά

Ένα άλλο θέμα που τέθηκε ήταν η δια βίου μάθηση για τους τεχνίτες της ναυπηγοεπισκευαστικής προκειμένου να ενημερώνονται για νέες πρακτικές, για θέματα ασφαλείας αλλά κυρίως για λόγους πιστοποίησης. Στόχος του ΕΒΕΠ αποτελεί η δημιουργία ενός Ταμείου που θα μπορεί να προσφέρει μόνιμη απασχόληση στους επαγγελματίες ενός κλάδου, που γνωρίζει μεγάλες περιόδους ανεργίας.

Επίσης συζητήθηκε η ψηφιακή γνωστοποίηση για τη δημιουργία ηλεκτρονικής άδειας επισκέπτη στα διερχόμενα πλοία, όπως και το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο εργαζομένων για την άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση του λιμεναρχείου και του ΙΚΑ.

Έγινε λόγος για την ανέλκυση πλοίων από την ακτογραμμή του Πειραιά προκειμένου να οδηγούνται σε αδειοδοτημένα ναυπηγεία για διάλυση, ενώ επίσης τέθηκε το θέμα της προσαρμογής της κατηγοριοποίησης των αποβλήτων στα ποντοπόρα πλοία.

Προκειμένου να καταγράψουν τις ανάγκες και να διαμορφώσουν μια πολιτική ατζέντα όπου η κυκλική οικονομία, οι πράσινες θέσεις εργασίας και η ισόρροπη πράσινη ανάπτυξη θα αποτελέσουν για όλους βασικό, κοινό παρονομαστή, οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ, μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων με όλους τους παραγωγικούς φορείς της χώρας.

Στη συνάντηση με το ΕΒΕΠ, η Κατερίνα Ανδρικοπούλου Σακοράφα συνεκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων και η Κατερίνα Λαδοπούλου, εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου των Οικολόγων Πράσινων, συναντήθηκαν με τους κκ. Δημήτρη Μαθιό Α’ Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΠ και Θεόδωρο Πιτσιρίκο Πρόεδρο του Μεταποιητικού Τμήματος του ΕΒΕΠ. Στην συνάντηση παραβρέθηκε και ο κ. Απόλλων Καρακαλάς αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών του ΕΒΕΠ.

Όλη η επικαιρότητα