Εκλογές Εκλογικά Νέα Πολιτική

Οικολογική Δυτική Ελλάδα: Ο συνδυασμός για τις εκλογές της 26ης Μαΐου

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

για συμμετοχή στις περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Στη Πάτρα, σήμερα 05 Μαΐου  έτους 2019, ημέρα Κυριακή  και ώρα ………………. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Πατρών, οι κάτωθι δηλούντες υποψήφιοι υποβάλλουμε  ενώπιόν σας την παρούσα δήλωση κατάρτισης συνδυασμού με το όνομα «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ», με επικεφαλής (υποψήφιο περιφερειάρχη) τον εγχειρίζοντα την παρούσα Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου και της Ειρήνης , σας δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να συμμετάσχουμε με τον ανωτέρω συνδυασμό στις εκλογές της 26ηης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των αρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  και αιτούμαστε  την κατά το νόμο ανακήρυξη του εν λόγω συνδυασμού ως υποψηφίου.

Στην παρούσα δήλωσή μας αναγράφονται:

  1. Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου Περιφερειάρχη με την αντίστοιχη ένδειξη.
  2. Τα επώνυμα, κύρια ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων, με απόλυτη αλφαβητική σειρά ανά εκλογική περιφέρεια και κατά τα επώνυμα.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Το έμβλημα του συνδυασμού απαρτίζεται από δύο φύλλα και καρπό βελανιδιάς σε τετράγωνο σκούρο φόντο με καμπύλες γωνίες. Από κάτω, σε λευκό φόντο, με έντονα γράμματα στην πρώτη γραμμή Οικολογική και στη δεύτερη γραμμή Δυτική Ελλάδα με δύο οριζόντιες γραμμές για υπογράμμιση.

  • ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1 ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΗΝΑ του Αλκιβιάδη
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
3 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σωτηρίου
4 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
5 ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΝΙΚΗ του Ξενοφώντα
6 ΚΟΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ του Σωτηρίου
7 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αποστόλου
8 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του Αθανασίου
9 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου
10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΛΛΗ) του Νικολάου
11 ΠΗΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου
12 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ του Σωτηρίου
13 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Μιχαήλ
14 ΤΖΟΓΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Επαμεινώνδα
15 ΤΡΑΜΠΑΖΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του Παναγιώτη
16 ΤΣΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παναγιώτη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

1 ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Δημητρίου
2 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΥ) του Γεωργίου
3 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα
4 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Χρήστου
5 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
6 ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΔΑΝΑΗ του Δημητρίου
7 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου
8 ΚΟΡΔΙΣΤΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του Ιωάννη
9 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θεοφάνη
10 ΜΠΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευσταθίου
11 ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος
12 ΝΤΖΑΘΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του Παναγιώτη
13 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γρηγορίου
14 ΠΑΧΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου
15 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Δημητρίου
16 ΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  του Διονυσίου
17 ΣΠΑΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του Αλεξίου
18 ΤΣΑΧΡΕΛΙΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του Μιχαήλ
19 ΤΣΑΧΡΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
20 ΧΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Χριστοφόρου
21 ΧΑΣΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΠΕΤΥ) του Γεωργίου
22 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Ζήση
23 ΧΕΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

1 ΑΣΤΕΡΗ ΝΙΚΟΛΙΑ του Γεωργίου
2 ΓΟΥΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Διονυσίου
3 ΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ  του Ιωάννη
4 ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παύλου
5 ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗ ΡΕΒΕΚΑ του Κωνσταντίνου
6 ΜΩΡΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου
7 ΠΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου
8 ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου
9 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Διονυσίου
10 ΤΣΑΓΚΑΝΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του Τρύφωνα
11 ΧΕΛΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σπυρίδωνος-Διονυσίου
12 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου
   
   
   

Συνημμένα στην παρούσα σας υποβάλλουμε:

  1. Τα Πιστοποιητικά εγγραφής στα γενικά μητρώα δημοτών (δημοτολόγια), που αποδεικνύουν την εγγραφή του υποψηφίου Περιφερειάρχη και όλων των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στους δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

3.Τις υπεύθυνες δηλώσεις όλων των υποψηφίων (υποψηφίου Περιφερειάρχη, υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων) περί του ότι :α)  αποδέχονται να είναι υποψήφιοι του συνδυασμού «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας β) δεν έχουν στερηθεί κανένα πολιτικό τους δικαίωμα, γ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα εκλογιμότητας που ορίζει ο νόμος.  Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω δηλώσεις δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής εφόσον τούτο δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, ως εκ τούτου οι ανωτέρω δηλώσεις δεν υπάγονται στις γενικές προβλέψεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (13/24460/03.04.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019).

  1. Παράβολα του Δημοσίου, ποσού διακοσίων (200,00) ευρώ για τον υποψήφιο Περιφερειάρχη και πενήντα  (50,00)  ευρώ για κάθε ένα από τους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους του συνδυασμού.

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Όλη η επικαιρότητα