Ηλεία

Ηλεία: Έντονη δυσαρέσκεια για Σύλλογο Αρχιτεκτόνων

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ακούστε το άρθρο

Την έντονη διαμαρτυρία τους με την ακύρωση της συμμετοχής τους στις εκλογές του Συνδέσμου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ) εξέφρασαν οι σύμβουλοι του τοπικού ηλειακού παραρτήματος εκτιμώντας ότι ο συγκεκριμένος συνδικαλιστικός φορέας δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων για την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου.

Ειδικότερα ότι: Βασίλης Καντούνης, Δέσποινα Καστραντά, Αλέξανδρος Μανωλόπουλος και Γιούλη Τσακιρίδου, επισημαίνουν:

ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ

Δεν δεχόμαστε να συμμετέχουμε, Διότι ο ρόλος του αρχιτέκτονα συνεχώς υποβαθμίζεται και τα δικαιώματά μας ευτελίζονται. Θέλουμε να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας: Απέναντι στο θεσμικό πλαίσιο που συνεχώς καταργεί δικαιώματα και αρμοδιότητες. Απέναντι στην κεντρική διοίκηση του ΣΑΔΑΣ που αποδέχεται τον Αθέμιτο Ανταγωνισμό του τεχνικού κλάδου και δεν αντιδρά, όσο δυναμικά προσδοκούμε, στις ανησυχίες και στα έντονα προβλήματα των συναδέλφων.

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΠΙΚΟΥ

Στην ίδια κατεύθυνση ο εμπειρότερος του συγκεκριμένου επιστημονικού τομέα Λάμπρος Μπίκος, Πρόεδρος των Αρχιτεκτόνων Ηλείας, τονίζοντας τη σημασία του επαγγέλματος με δήλωσή του αναφέρει τα εξής: Οι σπουδές του Αρχιτέκτονα έχουν ως κεντρικό αντικείμενό τους τον σχεδιασμό, το συνθέτειν των επί μέρους γνώσεων, προς ένα συνολικό σύστημα αντίληψης και τους τρόπους υλοποίησης όσων αυτός προβλέπει. Για την κατάκτηση της συνθετικής γνώσης η Αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί, πέραν του επαγωγικού συλλογισμού, την απαγωγή, τη σχηματοποίηση, τη φαντασία και την ενόραση, γνωστικές διαδικασίες που διδάσκονται, μόνο μέσω της επεξεργασίας συνθετικών θεμάτων, αποκλειστικά στις αρχιτεκτονικές σχολές. Δεν γίνεται επομένως αποδεκτή οποιαδήποτε ρευστοποίηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, οποιοσδήποτε κατακερματισμός του γνωστικού του αντικειμένου, σε οποιαδήποτε κλίμακα χώρουαντικειμένου. Αξίζει να επισημανθεί λοιπόν ότι το «επάγγελμα» του Αρχιτέκτονα ή οι «υπηρεσίες» Αρχιτέκτονα διέπονται πανευρωπαϊκά, από ένα ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο, σε σχέση με τις λοιπές υπηρεσίες και ειδικότητες Μηχανικών.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ:
Δεν γίνεται αποδεκτή
η ρευστοποίηση
των επαγγελματικών
δραστηριοτήτων μας

Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα και η προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του όμως, αποτελεί παράλληλα και ζήτημα του εσωτερικού δικαίου, μπορεί δηλ. να ρυθμιστεί νομοθετικά από το Εθνικό μας δίκαιο, να καθορίσει τον τομέα δραστηριοτήτων, του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά στο πεδίο των κτιριακών και δομικών έργων, απαιτείται η συνέργεια, συμμετοχή, συνεργασία και αλληλοβοήθεια πολλών Μηχανικών διαφορετικών ειδικοτήτων. Το κάθε ειδικό αντικείμενο, πρέπει αποκλειστικά να ασκείται από τον αντίστοιχο κλάδο. Η αντίστοιχη προς τις γνώσεις κατανομή επαγγελματικών αρμοδιοτήτων/ δικαιωμάτων και προς το συμφέρον, τόσο της κοινωνίας, όσο και των ίδιων των μηχανικών όλων των κλάδων.

Όλη η επικαιρότητα