Οικονομία

Ηλεία: Ραγδαία αύξηση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στον Πύργο

xreh.jpg

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ακόλουθοι αριθμοί, που δείχνουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στον τόπο μας, κατά το 2011, 2012 και το τρίμηνο του 2013. Συγκεκριμένα, το 2011 κατατέθηκαν 50 αιτήσεις για υπαγωγή στο Ν. 3869/10, το 2012 οι αιτήσεις διπλασιάστηκαν και με το παραπάνω, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2013 άγγιξαν τις 40, υπολογίζοντας πως μέχρι το τέλος της χρονιάς θα φτάσουν τις 160-200.

Τα στοιχεία αυτά, μας οδηγούν στην έκβαση δύο συμπερασμάτων. Καταρχάς, παρατηρούμε ότι τα φυσικά πρόσωπα που οδηγούνται στο σημείο υποβολής αιτήσεων στο Ειρηνοδικείο, αυξάνονται ραγδαία. Επίσης, συμπεραίνουμε ότι οι κάτοικοι του Πύργου δεν έχουν επέλθει στην οικονομική δυσχέρεια που έχουν επέλθει κάτοικοι άλλων ελληνικών πόλεων, που οι αιτήσεις τους, ξεπερνούν κατά πολύ τις δικές μας. Ο Ν. 3869/10 απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, δηλαδή σε πρόσωπα που δεν είναι έμποροι και που χωρίς δόλο, έχουν φτάσει στο σημείο να αδυνατούν να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές τους, δίνοντάς τους το δικαίωμα να απαλλαγούν από ένα μέρος ή και από το συνολικό ποσό των χρεών τους. Μπορούν να ρυθμιστούν όλα τα χρέη προς τις τράπεζες (καταναλωτικά, επισκευαστικά, στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, ανοιχτά δάνεια), ενώ δεν επιτρέπεται ρύθμιση οφειλών που προήλθαν από αδικοπραξία, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα στάδια της διαδικασίας

– Προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού

– Επιδίωξη δικαστικού συμβιβασμού

– Δικαστική ρύθμιση οφειλών

Πιο συγκεκριμένα, κατά το 1ο στάδιο, ο οφειλέτης συμπληρώνει μια αίτηση στην τράπεζα, με την οποία έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και ζητά να του χορηγηθεί αναλυτική κατάσταση των οφειλών του. Η τράπεζα οφείλει μέσα σε πέντε ημέρες να αποστείλει έγγραφο με την ολική οφειλή κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Εάν η τράπεζα καθυστερήσει και εφόσον ο οφειλέτης-δανειολήπτης την καταγγείλει στη Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή, προβλέπεται σύμφωνα με το νόμο ποινή έως 10.000€. Στη συνέχεια ο οφειλέτης με την βοήθεια δικηγόρου ή κάποιας αναγνωρισμένης καταναλωτικής οργάνωσης, προτείνει στην τράπεζα έναν διακανονισμό, ανάλογα με το ποσό και τον τρόπο που μπορεί να αποπληρώνει στην πορεία. Στην περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτός ο διακανονισμός που πρότεινε ο οφειλέτης, έρχεται ο δικαστικός συμβιβασμός που αποτελεί και το 2ο στάδιο. Ο δικηγόρος λοιπόν, συντάσσει ένα σχετικό έγγραφο και έρχεται η ώρα του Ειρηνοδικείου. Ο δανειολήπτης οφείλει να καταθέσει μία αίτηση στο Ειρηνοδικείο της περιοχής που ζει μόνιμα. Εάν δεν πετύχει και ο δικαστικός συμβιβασμός, ακολουθεί το 3ο στάδιο, όπου η ρύθμιση των οφειλών γίνεται από το δικαστήριο. Ο Ειρηνοδίκης λαμβάνοντας υπόψη του το εισόδημα το οφειλέτη, την οικονομική στήριξη του/της συζύγου και τις βιοτικές ανάγκες της οικογένειας αποφασίζει. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει τον δανειολήπτη να καταβάλλει ένα μηνιαίο ποσό για 4 χρόνια, μέρος του εισοδήματός του, στην τράπεζα. Εάν ο οφειλέτης δείξει συνέπεια, απαλλάσσεται από το υπόλοιπο ποσό των χρεών του. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις οφειλετών που σύμφωνα με την κρίση του Ειρηνοδίκη, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους εξ αιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας, μακροχρόνιας ανεργίας ή εξαιρετικά χαμηλού εισοδήματος. Έτσι ορίζεται η καταβολή ενός χαμηλού ποσού ή ακόμα και η απαλοιφή του χρέους.

Γαληνή Τσαρουχά

Όλη η επικαιρότητα