Ηλεία

Ηλεία: Την απόσυρση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος

Ακόμα, ο Ιατρικός Σύλλογος αναφέρει ότι τελικά με το νομοσχέδιο πλήττεται τόσο το Ε.Σ.Υ. όσο και ο μικρός ιδιωτικός τομέας εις βάρος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων τα οποία πλέον ελεύθερα μπορούν να αποπειραθούν την δέσμευση σε αυτά ιατρικού προσωπικού από το Ε.Σ.Υ
Ακούστε το άρθρο

Να αποσύρει το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την Υγεία καλεί το Υπουργεία Υγείας ο Ιατρικός Σύλλογος Ηλείας, ενώνοντας την φωνή του με τους περισσότερους από τους υπολοίπους Ιατρικούς Συλλόγους της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Ηλείας το νομοσχέδιο απορρίπτεται για τους εξής λόγους:

Α) Αναιρεί στην πράξη τον δημόσιο χαρακτήρα του Ε.Σ.Υ. καθώς καταργεί στην ουσία την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των ιατρών. Αυτό θα καταλήξει εις βάρος της δυνατότητας πρόσβασης των οικονομικά ασθενέστερων ασθενών σε επαρκή και ποιοτική ιατρική περίθαλψη ενώ θα καταστήσει την ίδια περίθαλψη εξαιρετικά ακριβή για όλους τους υπόλοιπους.

Β) Εισάγει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των μικρών αμιγώς ιδιωτικών ιατρείων επιτρέποντας σε ιατρούς Ε.Σ.Υ. να ασκούν παράλληλα και ιδιωτικό έργο.

Γ) Αλλάζει τον τρόπο ειδίκευσης των νέων συναδέλφων χωρίς καμία εγγύηση ότι αυτός δεν θα αποβεί εις βάρος της ειδίκευσής τους, μόνο και μόνο για να καλυφθούν πρόχειρα με φθηνό ιατρικό δυναμικό ορισμένα από τα κενά του συστήματος.

Δ) Προβλέπει διαδικασίες για την κρίση των αιτήσεων των ιατρών για πρόσληψη στο Ε.Σ.Υ. οι οποίες υπονομεύουν την αξιοκρατία.

Ε) Αποφεύγει να θεσπίσει γενναία αύξηση των αποδοχών των ιατρών Ε.Σ.Υ. ώστε να καταστούν συγκρίσιμες με αυτές των περισσοτέρων Κρατών της Ε.Ε. με οργανωμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Έτσι όμως δεν αποτρέπεται η φυγή νέων ιατρών προς το εξωτερικό, ούτε δίδονται κίνητρα σε όσους είναι ήδη στο εξωτερικό για να επιστρέψουν.

Ακόμα, ο Ιατρικός Σύλλογος αναφέρει ότι τελικά με το νομοσχέδιο πλήττεται τόσο το Ε.Σ.Υ. όσο και ο μικρός ιδιωτικός τομέας εις βάρος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων τα οποία πλέον ελεύθερα μπορούν να αποπειραθούν την δέσμευση σε αυτά ιατρικού προσωπικού από το Ε.Σ.Υ και τονίζει πως οι πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις των συναδέλφων του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι απολύτως δικαιολογημένες.

Συνεπώς απαιτείται παύση της διαδικασίας ψήφισης του νομοσχεδίου και έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με την ιατρική κοινότητα ώστε να λάβουν χώρα οι μεταρρυθμίσεις εκείνες οι οποίες, διατηρώντας και τα όποια τυχόν ψήγματα θετικών στοιχείων του παρόντος νομοσχεδίου, θα εξασφαλίσουν την αναβάθμιση του δημοσίου Συστήματος Υγείας ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών.

Τέλος, υπενθυμίζει ότι η ουσιαστική μεταρρύθμιση δεν είναι εφικτή χωρίς γενναία αύξηση της χρηματοδότησης του συστήματος, ούτε χωρίς σεβασμό της αξιοπρέπειας των ιατρών και των λοιπών λειτουργών της υγείας, στοιχεία τα οποία οι προωθούμενες νομοθετικές αλλαγές δυστυχώς δεν εγγυώνται.

Όλη η επικαιρότητα