Ηλεία: Δακοκτονία σε τρεις ζώνες την Πέμπτη

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας 2019, ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς ότι θα διενεργηθούν δολωματικοί ψεκασμοί, στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:

Πέμπτη  17 Οκτωβρίου 2019

Ομάδα 1η : Βαρθολομιό, Μάχου, Δήμητρα & Καλύβια Μυρτουντίων

Ομάδα  3η: Αλποχώρι, Ξυλοκέρα, Βούναργο, Πράσινο, Φωναίτικα, Ελαιώνας, Άγιοι Απόστολοι, Βροχίτσα, & Κορυφή

Ομάδα 4η:  Λαστέικα, Άγιος Γεώργιος, Παλαιοβαρβάσαινα, Βαρβάσαινα, Σαλμώνη, Αμπελώνας, Κολύρι, & Πύργος

Το εντομοκτόνο σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί στον δολωματικό ψεκασμό στις ΔΕ Βαρθολομιό, Μάχου, Δήμητρα & Καλύβια Μυρτουντίων  Αμπελώνα και Κολυρι είναι το BISCAYA 240 OD, με χρόνο αναμονής πριν τη συγκομιδή 14 μέρες.

Το εντομοκτόνο σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί στις Δημοτικές Ενότητες Ξυλοκέρας, Βροχίτσας, και Πύργου όπου θα χρησιμοποιηθεί το  SUCCESS 0.24 CB  (δραστική ουσία: spinosad), με χρόνο αναμονής πριν τη συγκομιδή 14 μέρες

Το εντομοκτόνο σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί στον δολωματικό ψεκασμό στις ΔΕ  Αλποχώρι,  Βούναργο, Πράσινο, Φωναίτικα, Ελαιώνας, Άγιοι Απόστολοι,  Κορυφή, Λαστέικα, Άγιος Γεώργιος, Παλαιοβαρβάσαινα, Βαρβάσαινα, Σαλμώνη είναι  το DECIS PROFI 25 WGμε χρόνο αναμονής πριν τη συγκομιδή 7 μέρες