Ηλεία

Ηλεία: Όλα έτοιμα για την έναρξη του προγράμματος δακοκτονίας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας 2019, ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την έναρξη της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας 2019.

Πιο συγκεκριμένα:
• έχουν αναδειχθεί οι προσωρινοί μειοδότες εργολάβοι δολωματικών ψεκασμών, όλων των ελαιοκομικών περιοχών του Προγράμματος και συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία με την υποβολή και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
• έχουν αναρτηθεί δακοπαγίδες στις περισσότερες ελαιοκομικές περιοχές του Προγράμματος. Οι πρώτες αναρτήσεις έγιναν στις 6 & 7 Ιουνίου 2019, με τις πρώτες συλλήψεις να είναι μηδενικές ή πολύ χαμηλές. Οι τελευταίες αναρτήσεις δακοπαγίδων έγιναν στις 15 & 18 Ιουνίου 2019.
• τα διαθέσιμα εντομοκτόνα σκευάσματα επαρκούν για το σύνολο των ψεκασμών του Προγράμματος και η διαθέσιμη ελκυστική ουσία επαρκεί για δύο ψεκασμούς του Προγράμματος.
• προσλήφθηκαν οι τομεάρχες δακοκτονίας.
• οι κλιματικές συνθήκες που επικράτησαν την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, οψίμισαν την ελαιοκαλλιέργεια και ο ελαιόκαρπος δεν είναι δεκτικός ακόμη στην προσβολή του δάκου.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Δακοκτονίας κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία μας με τους ελαιοπαραγωγούς και συστήνεται η τακτική παρακολούθηση των καλλιεργειών τους έτσι ώστε να ελέγχουν την σωστή εφαρμογή των ψεκασμών και τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ελαιοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στα τηλέφωνα 2621360-140, 145,155.

Όλη η επικαιρότητα