Ημερίδα για το ασφαλιστικό των ενστόλων

Ενημερωτική ημερίδα για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών Πυροσβεστών και Λιμενικών ( Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.) διοργανώνει την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 13:30 στον Πύργο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας (3ος όροφος) η τοπική διοίκηση Ηλείας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Η Ένωση συνέστησε και λειτούργησε το 1994 τον πρώτο λογαριασμό αλληλοβοηθείας  μελών για τα μέλη της (Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α.). Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2009 εντάχθηκε στο καθεστώς των επαγγελματικών ταμείων, βάσει του Ν. 3029/2002 και λειτουργεί ως Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, στο οποίο δικαίωμα εγγραφής έχει όλο το προσωπικό  της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και Πυροσβέστες, Λιμενικοί ως και το πολιτικό προσωπικό τους.

Το Ταμείο αποδίδει στα μέλη, κατά τη λύση της σχέσης του μέλους με το Ταμείο, την ατομική του μερίδα, επιπλέον χορηγεί στα μέλη ή στις οικογένειές τους εφάπαξ βοήθημα σε περιπτώσεις: θανάτου, μόνιμης ολικής αναπηρίας, βοήθημα για νοσηλεία σε νοσοκομεία ή κλινικές  και επιπλέον η μηναία εισφορά έχει φοροαπαλλαγή.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στην ημερίδα, για την ευρεία ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και εκφράζουν προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου και το Λιμεναρχείο Κατακόλου την παράκληση για την ενημέρωση του προσωπικού τους που υπηρετούν στην Ηλεία.