Ηλεία

Καλά νέα για το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση το έργο “Μελέτη ανέγερσης μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Βαρθολομιού”,  προϋπολογισμού 348.084,37 €,εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πηνειού.

“Η μελέτη ανέγερσης του έργου αφορά υποδομές και εγκαταστάσεις που θα ανταποκρίνονται λειτουργικά και αισθητικά στις απαιτήσεις της εποχής μας”, αναφέρεται στο Τεχικό Δελτίο. Το Υπουργείο Οικονομίας εντάσσει το έργο στο ΠΔΕ 2018 με υπεύθυνο φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πηνειού, επειδή ο Δήμος Πηνειού δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία.

Με την εκπόνηση της μελέτης θα δοθεί η δυνατότητα για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΠ 2014-2020 για την ένταξη και υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Όλη η επικαιρότητα