Μεσσηνία

Καλαμάτα: Αποφάσεις για σημαντικά έργα ύδρευσης και αντιπλημμυρικά από την ΔΕΥΑΚ

Ακούστε το άρθρο

Νέος αγωγός από το Πήδημα, αντιπλημμυρικά, όμβρια στο Νησάκι και Νέο κτήριο διοίκησης

Σύσκεψη για τα έργα της ΔΕΥΑΚ συγκλήθηκε χθες με τη συμμετοχή του δημάρχου, του προέδρου της Επιχείρησης, άλλων αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου Καλαμάτας. Κατά τη διάρκειά της ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις που αφορούν στην ύδρευση της Καλαμάτας αλλά και στην αντιπλημμυρική θωράκισή της.
Οι σημαντικότερες εξελίξεις, σύμφωνα και με το δελτίο Τύπου, έχουν ως εξής:

Νέος αγωγός από το Πήδημα
Κατόπιν αναμόρφωσης της πρόσκλησης του υπουργείου Εσωτερικών, όσον αφορά στο πρόγραμμα «Φιλόδημος I», ώστε να περιληφθούν έργα με μεγάλο προϋπολογισμό, υπεβλήθη αίτημα του Συνδέσμου Ύδρευσης, που στοιχειοθετήθηκε σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΚ, σχετικά με την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές του Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα και τη Μεσσήνη.
Ο νέος αγωγός Φ800, που θα υδροδοτεί την Καλαμάτα, θα πορεύεται επί της παλαιάς εθνικής οδού Καλαμάτας – Τρίπολης και όχι ανατολικά αυτής, όπως ο υπάρχων Φ600. Προϋπολογισμός:13.767.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Αντιπλημμυρικά από Θουρία 
έως το Νοσοκομείο – Ασπρόχωμα
•Για το αντιπλημμυρικό έργο από τη Θουρία μέχρι το νοσοκομείο προχωρούν οι εργασίες για αναγκαίες απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών. Το έργο λειτουργεί ήδη κατά 40%.
Επίσης, είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου από το νοσοκομείο μέχρι το Ασπρόχωμα. Το έργο αυτό λειτουργεί κατά 50%. Μετά την έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης θα αρχίσει η εκτέλεση εργασιών επί της παλιάς εθνικής οδού Καλαμάτας – Τρίπολης από την άνω διάβαση του αυτοκινητόδρομου (πλησίον υποσταθμού ΔΕΗ) μέχρι την είσοδο των Επειγόντων στο νοσοκομείο
•Με την πραγματοποίηση του έργου «Υδροδότηση Οικισμών Μενινών-Κάτω Καρβελίου και Αγίου Φανουρίου», για το οποίο έχει υπογραφεί σύμβαση, φέτος το καλοκαίρι αυτοί οι οικισμοί θα υδροδοτούνται χωρίς τη χρήση βυτίων, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα

Διαχείριση ομβρίων στο “Νησάκι”
Για το έργο «Αποχέτευση ομβρίων ζώνης V, VI & VII Δήμου Καλαμάτας (Νησάκι)» αναμένεται να υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο και θα ξεκινήσουν εργασίες περί το Πάσχα.

Τηλεμετρία και αντιπλημμυρικό 
παλιάς Εθνικής προς Σπάρτη 

Δημοπρατούνται τα έργα:
1. Έργο τηλεμετρίας, με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (Τηλε-έλεγχος/Τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της ΔΕΥΑ Καλαμάτας». Δημοπράτηση: 12 Απριλίου. Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, που θα παρακολουθεί τη λειτουργία των δεξαμενών, των γεωτρήσεων, των αντλιοστασίων, των διαρροών, καθώς και τις τιμές πίεσης του δικτύου ύδρευσης.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.858.140 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη».
2. Αντιπλημμυρικό έργο παλιάς εθνικής οδού προς Σπάρτη, με προϋπολογισμό 2.480.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Εσωτερικών.
Το έργο αφορά στην κατασκευή συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων υδάτων μήκους 1.385 μέτρων, που θα ξεκινά από τη διασταύρωση του ρέματος Καλαμίτσι με την παλιά εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης, θα κινείται κατά μήκος της παλιάς εθνικής οδού και θα καταλήγει στον ποταμό Νέδοντα, συλλέγοντας ταυτόχρονα και όλα τα τοπικά όμβρια ύδατα ανάντη της οδού. Δημοπράτηση: 14 Μαΐου

Νέο κτήριο για τη ΔΕΥΑΚ και το Σύνδεσμο
Περί το Πάσχα αρχίζουν οι εργασίες στο πλαίσιο του έργου «Επισκευή κτηρίου για τη μετεγκατάσταση γραφείων της ΔΕΥΑΚ-Συνδέσμου Ύδρευσης». Ανάδοχος είναι η εταιρεία «Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ» με προσφορά 527.862,82 ευρώ πλέον ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 44,44 %. Το κτήριο που θα στεγάσει τη ΔΕΥΑΚ και το Σύνδεσμο Ύδρευσης είναι το κτήριο Γ΄ του συγκροτήματος του νέου Δημαρχείου, δηλαδή η πρώην Σχολή Νοσοκόμων, που θα ανακατασκευασθεί εκ βάθρων. Η ΔΕΥΑΚ θα εξοικονομήσει περί τις 30.000 ευρώ σε ενοίκια ετησίως και θα στεγάζεται, πλέον, σε κτήριο με προδιαγραφές γραφείων.

Πηγή: Εφ.Θάρρος

Όλη η επικαιρότητα