Καλαμπόκι – πήρε ΦΕΚ η συνδεδεμένη ενίσχυση

Share

Με εκτιμώμενη τιμή ενίσχυσης τα 55 ευρώ το στρέμμα ορίστηκε η συνδεδεμένη στο καλαμπόκι, σύμφωνα με την εφαρμοστική απόφαση που πήρε ΦΕΚ και η οποία ορίζει την υποχρέωση η σπορά να γίνεται με 7 χιλ. σπόρους ανά στρέμμα και οι αποδόσεις να φτάνουν τα 900 κιλά προϊόν ή 4 τόνους ενσίρωμα ανά στρέμμα, με τις παραδόσεις να καλύπτονται υποχρεωτικά από τιμολόγια.

Σύμφωνα με την απόφαση επιλέξιμες θα είναι εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές με υδατικά συστήματα των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς, με βάση τα αναθεωρημένα Σχέδια Λεκανών Απορροής Ποταμών. Μένει να φανεί αν θα υπάρξει κάποια παρέκκλιση για τη Θεσσαλία λόγω των πρωτοφανών καταστροφών στην αγροτική παραγωγή.