Αρκαδία

Kατανομή 97.349 ευρώ από τις ανεμογεννήτριες στον Δήμο Τρίπολης

Από την εταιρεία ΛΑΓΗΕ Α.Ε. κατανεμήθηκε τον Δεκέμβριο 2016 στο Δήμο το ποσό €97.349,37 ως τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Ν.2773/1999) και αφορά την χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου  2016.

Από την ανωτέρω χρηματοδότηση ποσό ποσοστού 20%  θα κατανεμηθεί στο Δήμο Τρίπολης και ποσό ποσοστού  80% στις Τοπικές Ενότητες στα διοικητικά όρια των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3468/2006).

Πιο συγκεκριμένα η κατανομή έχει ως εξής:

Δήμος Τρίπολης, ποσό €19.469,87.
Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς, ποσό €32.166,72.
Τ.Κ. Μάναρη, ποσό €7.301,65.
Τ.Κ. Βαλτετσίου, ποσό €23.123,82
Τ.Κ. Δόριζας, ποσό €7.115,25
Περιοχή Τσεμπερού, ποσό €8.172,06.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης αποδέχτηκε την χρηματοδότηση ποσού €97.349,37 που κατανεμήθηκε από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεταφέρει το ποσό €8.172,06 στον Κ.Α. 30.7326.0085 με  τίτλο: «Δαπάνες υλοποίησης έργων στην περιοχή Τσεμπερού» ενώ το υπόλοιπο ποσό €89.177,31 θα παραμείνει στο αποθεματικό κεφάλαιο.

Πηγή: arcadiaportal.gr

Όλη η επικαιρότητα