Οικονομία

Κατασχέσεις για όσους χρωστούν πάνω από 50.000 ευρώ

katasxesesi.jpg

 

“Καίει” το μνημόνιο για τα ληξιπρόθεσμαχρέη από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που ετοίμασε η τρόικαενόψει της τελικής αξιολόγησης για την εκταμίευση της δόσης του Απριλίου.

Σύμφωνα με τον Τύπο της Κυριακής, οι δανειστές αποδέχονται την κατ’ εξαίρεση ενιαία ρύθμιση για φόρους και εισφορές με 48 δόσεις αλλά όχι πέραν του Δεκεμβρίου του 2016, ενώ επιμένουν, όπως η «πάγια» ρύθμιση που θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, να μην ξεπερνά τις 12 δόσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι οφειλέτες διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες, με κριτήριο το ποσό των 50.000 ευρώ. Όσοι χρωστούν πάνω από 50.000 ευρώ θα πρέπει ν’ αποδείξουν με επαρκή οικονομικά στοιχεία ότι είναι βιώσιμοι και μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης και αν δεν πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας, τότε η υπαγωγή τους σε καθεστώς ρύθμισης θα μπορεί να γίνει μόνο εφόσον παρουσιάσουν και δεσμεύσουν έναντι της συνολικής οφειλής περιουσιακά στοιχεία. Με άλλα λόγια η οφειλή θα πληρωθεί ακόμη και με κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.

Για όσους χρωστούν κάτω από 50.000 ευρώ δεν θα απαιτείται η ακριβής πιστοποίηση της βιωσιμότητάς τους. Πάντως δεν γίνεται αναφορά στην ανάγκη να δεσμεύουν και περιουσιακά στοιχεία ως προαπαιτούμενο για την υπαγωγή τους στη ρύθμισης των 48 δόσεων.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα στο μνημόνιο για τα ληξιπρόθεσμα, υπάρχει και ο όρος να αντικατασταθεί η ποινή της έντοκης προσαύξησης μιας οφειλής που είναι σε καθυστέρηση με επιτόκιο υπερημερίας, όπως συμβαίνει για κάποιον που χρωστά σε τράπεζα.

πηγή:newsit.gr

Όλη η επικαιρότητα