ΕΠΣ Ηλείας

Κατάθεση αγωγής για την ακύρωση και επανάληψη των εκλογών της ΕΠΣ Ηλείας από τον Π. Σταθόπουλο

Ακούστε το άρθρο

Με αγωγή που κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλείας, ο Π. Σταθόπουλος, ζητεί την ακύρωση των εκλογών της ΕΠΣ Ηλείας που έγιναν την 1/2/2017, ως παράνομων, και το ορισμό ημερομηνίας για τη διεξαγωγή νέων εκλογών.

Στις εκλογές αυτές όπως είναι γνωστό, επανεξελέγη με πολύ μεγάλη άνεση στη θέση του προέδρου ο κ. Αρ. Κουλούρης.

Ο Π. Σταθόπουλος, που ήταν ανεξάρτητος υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές, στην αγωγή του υποστηρίζει ότι οι εκλογές έγιναν νωρίτερα από την συμπλήρωση τετραετίας της απελθούσης διοίκησης.

Τι αναφέρει η αγωγή Σταθόπουλου

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Παραρτήματος Β του Καταστατικού της ΕΠΣ Ηλείας «Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Ηλείας δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, η νέα Εκτελεστική Επιτροπή που θα εκλεγεί θα έχει θητεία για το υπόλοιπο της θητείας της προηγούμενης» αναφέρει στην αγωγή και προσθέτει:

«Στην προκειμένη περίπτωση η νέα Εκτελεστική Επιτροπή που εκλέχθηκε στη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την 1/2/2017 εκλέχθηκε για τέσσερα (4) έτη, ήτοι μέχρι την 31-1-2021, ενώ σύμφωνα με το άνω άρθρο έπρεπε να έχει θητεία ως την 27 Απριλίου 2017, όταν έληγε η θητεία της προηγούμενης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΔΣ), δεδομένου του ότι η προηγούμενη Εκτελεστική Επιτροπή, όπως αναφέρω παραπάνω, δεν είχε συμπληρώσει τετραετία.

Συνεπώς αδιαμφισβήτητα αποδεικνύεται ότι παραβιάστηκε το ως άνω άρθρο του καταστατικού, αφού δεν έγινε έκθεση και έγκριση των εν γένει πεπραγμένων της μέχρι τότε Εκτελεστικής Επιτροπής, έκθεση και έγκριση του οικονομικού απολογισμού και έκθεση και έγκριση του προϋπολογισμού αυτής.

Εξ όλων λοιπόν των ανωτέρω αποδεικνύεται ότι οι άνω εκλογές της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλείας (ΕΠΣΗ) που έλαβαν χώρα την 1/2/2017 και ώρα 15:00 στο ξενοδοχείο ODYSSEAS στο Κατάκολο Ηλείας παραβίασαν σωρεία διατάξεων του καταστατικού της ΕΠΣ Ηλείας, δεν τήρησαν τις προϋποθέσεις και τη νόμιμη διαδικασία και για το λόγο αυτό είναι καθ’ ολοκληρίαν άκυρες και ανυπόστατες.

Να ακυρωθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλείας (ΕΠΣΗ) που έλαβε χώρα την 1/2/2017 στο Κατάκωλο Ηλείας.

Να ακυρωθούν οι εκλογές της άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλείας (ΕΠΣΗ) που έλαβαν χώρα την 1/2/2017 στο ξενοδοχείο ODYSSEAS στο Κατάκωλο Ηλείας.

Να ακυρωθεί κάθε απόφαση που λήφθηκε μέχρι σήμερα από τη νεοεκλεγείσα, παράνομη κατά τα ως άνω, Εκτελεστική Επιτροπή, ως και κάθε συναφής πράξη.

Να ορισθεί νέα ημερομηνία και ώρα για τη διεξαγωγή νέων εκλογών για την ανάδειξη νέας Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Ηλείας, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό αυτής και το καταστατικό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ)».

Όλη η επικαιρότητα