Ηλεία Υγεία

ΚΕΦΙΑΠ: Εγκρίθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση – «Αυτό το έργο θα αποφέρει μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 50%»

Ένα μεγάλο έργο που θα αναβαθμίσει καίρια τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Πύργου (ΚΕΦΙΑΠ), εντάχθηκε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»).

Πρόκειται για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΚΕΦΙΑΠ, ένα έργο προϋπολογισμού 677 χιλ. ευρώ, που θα αποφέρει μείωση του ενεργειακού κόστους  κατά 50%. Και με τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, μπορεί να προχωρήσουν οι προσλήψεις που χρειάζεται το ΚΕΦΙΑΠ για την καλύτερη λειτουργία του.

Με αφορμή την ένταξη αυτού του έργου στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας κ. Κώστας Διαμαντόπουλος τόνισε χαρακτηριστικά:

«Σήμερα έχουμε μια πολύ ευχάριστη είδηση για το ΚΕΦΙΑΠ αφού με απόφαση της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Προγράμματος ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» η ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με προϋπολογισμό 677.353,47€.

Στόχος των συγκεκριμένων παρεμβάσεων η μείωση του ετήσιου ενεργειακού κόστους κατά περίπου 68.000€ από 135.000€ σήμερα (μείωση περίπου 50%).

Ένα μεγάλο έργο που θα αναβαθμίσει καίρια τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Πύργου (ΚΕΦΙΑΠ), εντάχθηκε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»).

Πρόκειται για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΚΕΦΙΑΠ, ένα έργο προϋπολογισμού 677 χιλ. ευρώ, που θα αποφέρει μείωση του ενεργειακού κόστους  κατά 50%. Και με τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, μπορεί να προχωρήσουν οι προσλήψεις που χρειάζεται το ΚΕΦΙΑΠ για την καλύτερη λειτουργία του.

Με αφορμή την ένταξη αυτού του έργου στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας κ. Κώστας Διαμαντόπουλος τόνισε χαρακτηριστικά :

«Σήμερα έχουμε μια πολύ ευχάριστη είδηση για το ΚΕΦΙΑΠ αφού με απόφαση της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Προγράμματος ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» η ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με προϋπολογισμό 677.353,47€.

Στόχος των συγκεκριμένων παρεμβάσεων η μείωση του ετήσιου ενεργειακού κόστους κατά περίπου 68.000€ από 135.000€ σήμερα (μείωση περίπου 50%).

Γνωρίζεται σε τι κατάσταση παραλάβαμε το κτήριο, όπου θα τολμούσα να πω ότι ήταν ένα στοιχειωμένο κτίριο, με ελάχιστη ανθρώπινη παρουσία και από πλευράς εργαζομένων, αλλά κυρίως από πλευράς ωφελουμένων.

Το αναγεννήσαμε πραγματικά και σήμερα ερχόμαστε να ανακοινώσουμε μια πολύ σημαντική παρέμβαση. Από την μείωση αυτού του κόστους θα μπορούσε να προσληφθεί επικουρικό προσωπικό για τις ανάγκες του εν λόγω χώρου.

Ενδεικτικά οι παρεμβάσεις αφορούν την αναβάθμιση κτιριακού κελύφους και συνοδές οικοδομικές εργασίες (αντικατάσταση κουφωμάτων, εξωτερική θερμομόνωση τοίχων κτλ), την αναβάθμιση  των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (αντικατάσταση λεβήτων, εγκατάσταση κεντρικού ηλιοθερμικού συστήματος κτλ) και την εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού.

Μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων η υφιστάμενη ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου θα αναβαθμιστεί στην κατηγορία Α΄

Ήδη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Δυτικής Ελλάδα 2014-2020» η ενεργειακή αναβάθμιση της ΝΜ Πύργου και αναμένονται οι εγκρίσεις σκοπιμότητας από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να δημοσιευτεί η διακήρυξη των σχετικών παρεμβάσεων.

Από τον Ιούλιο του 2016 όταν και αναλάβαμε τη Διοίκηση του ΓΝ Ηλείας έχουμε διασφαλίσει χρηματοδοτήσεις που αγγίζουν τα 5.000.000 € και αφορούν την ανανέωση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η παλαιότητα του εξοπλισμού, το υψηλό κόστος συντήρησης, οι συχνές βλάβες και το υπέρογκο ενεργειακό κόστος μας υποχρέωσαν να δώσουμε έμφαση στον τομέα αυτό.

Πίσω από αυτή την προσπάθεια κρύβεται το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας το οποίο συνέβαλε αποφασιστικά στην ωρίμανση αυτών των προτάσεων και θέλω ιδιαίτερα να το ευχαριστήσω γιατί πραγματικά βουτήξαμε στα βαθιά».

Επόμενος στόχος ο μαγνητικός τομογράφος

Στην συνέχεια ο κ. Διαμαντόπουλος αναφέρθηκε στο επόμενο μεγάλο στοίχημα που δεν είναι άλλο από την προμήθεια Μαγνητικού Τομογράφου.

«Αυτή την περίοδο εργαζόμαστε εντατικά και αθόρυβα προετοιμάζοντας την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας για έγκριση σκοπιμότητας με σκοπό την προμήθεια Μαγνητικού Τομογράφου. Θεωρούμε ότι και αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί είτε από μένα είτε από τον επόμενο που θα έρθει. Σε κάθε πάντως περίπτωση από τον Ιούλιο του 2016 που είμαι εδώ έχουμε μάθει να θέτουμε υψηλούς στόχους και να τους κατακτάμε».

Τα έργα που έχουν γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου

Τα έργα αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου τα τελευταία χρόνια είναι τα ακόλουθα :

  Προϋπολογισμός Πηγή χρηματοδότησης Παρατηρήσεις
Αξονικός Τομογράφος 272800 Ίδιοι πόροι Έχει παραληφθεί
Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ΝΜ Πύργου 1545000 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Αναμένονται οι εγκρίσεις σκοπιμότητας από το Υπουργείο Υγείας
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 216500 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 Έχουν παραληφθεί τα είδη
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 299900 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 Αναμένονται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 410000 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το ΚΕΦΙΑΠ

(αντλία θερμότητας)

41000 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 Έχει παραληφθεί
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη ΜΤΝ (εφεδρικό σύστημα ώσμωσης και παραγωγής νερού) 60000 Έκτακτη επιχορήγηση από ΥΠΕ Αναμένεται η δημοσίευση της διακήρυξης
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (ψηφιακό ακτινολογικό) 362000 Εξωδικαστικός συμβιβασμός του ελληνικού δημοσίου με τη Siemens Αναμένεται η δημοσίευση της διακήρυξης
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (πλυντήρια και σιδερωτήριο) 175000 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ΚΕΦΙΑΠ 677000 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές, Περιβάλλον, Μεταφορές, Αειφόρος Ανάπτυξη» Εντάχθηκε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Κρεστένων 150000 Αποθεματικό Υπουργείου Υγείας 2017 Εκκρεμεί αίτημα στο   Υπουργείο Υγείας για χρηματοδότηση 600 χιλ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Βελτίωση Οδού από  Ε.Ο. Πύργου -Αρχ. Ολυμπίας –  Νοσοκομείο Πύργου- Διασταύρωση Επαρχιακής Οδού Πύργου Αγ. Γεωργίου 495000 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) Αναμένεται η δημοσίευση της διακήρυξης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Εξοπλισμός ΚΕΦΙΑΠ 30000 Υπουργείο Υγείας  
Δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 79800 Ίδρυμα Στ. Νιάρχος Έχουν παραληφθεί τα είδη
Δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 53122,20 Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος Έχουν παραληφθεί τα είδη
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 116520 Έκτακτη επιχορήγηση από ΥΠΕ  
  ΣΥΝΟΛΟ 4983642    

Όλη η επικαιρότητα