Κοινωνική αλληλεγγύη

Η κοινωνική αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος, ώστε ένας λαός και μια χώρα να περάσουν μια κρίση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και να βγουν από αυτή με σφυρηλατημένες τις δομές που θα μπορέσουν να δώσουν την απαραίτητη για την ανάπτυξη ώθηση.

Δεν είναι κοινωνική αλληλεγγύη η άκριτη στήριξη αιτημάτων. Δεν είναι κοινωνική αλληλεγγύη η έκδοση ψηφισμάτων συμπαράστασης. Δεν είναι η φιλανθρωπία. Δεν είναι η άρνηση πληρωμών, αλλά ο έλεγχος της διαχείρισης. Δεν είναι η καταστροφή, αλλά η υπεράσπιση της κοινωνικής περιουσίας. Δεν είναι η άρνηση, αλλά η κριτική. Δεν είναι τα συνθήματα, αλλά ο διάλογος.

Η κοινωνική αλληλεγγύη προϋποθέτει υψηλού βαθμού κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής ευθύνης, υιοθέτηση της αρχής ότι το «κοινό καλό» υπερισχύει του ατομικού, χωρίς να το παραγνωρίζει. Είναι η κριτική εφαρμογή των νόμων. Η έμπρακτη στήριξη των αδυνάτων. Η παροχή σε όλους των γνώσεων και η εκμάθηση των δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της κάθε εποχής. Κοινωνική αλληλεγγύη σημαίνει πάταξη του καρκινώματος της διαφθοράς σε κάθε της μορφή, κάθε εμφάνιση, κάθε μέγεθος. Κοινωνική αλληλεγγύη σημαίνει ανάληψη του μεριδίου της ευθύνης που αναλογεί στον Πολίτη στην τήρηση των νόμων. Εξάλλου η ανοχή στην παρανομία είναι η ασφαλέστερη οδός προς την κοινωνική χρεοκοπία.

Η κοινωνική αλληλεγγύη είναι η απαίτηση για δημόσια λογοδοσία σε τακτά χρονικά διαστήματα όλων των αιρετών αντιπροσώπων μας. Είναι η επιλογή αυτών που πραγματικά υπηρετούν το κοινό καλό. Κοινωνική αλληλεγγύη είναι ο έλεγχος όλων όσων πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες. Έλεγχος ως προς την ποιότητα και τις τιμές. Έλεγχος, ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη ποιότητα στη χαμηλότερη τιμή. Κοινωνική αλληλεγγύη, στις συγκεκριμένες συνθήκες, είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και η μείωση της κατανάλωσης της εισαγόμενης υπεραξίας. Βέβαια, η κοινωνική αλληλεγγύη προϋποθέτει γνώση, γι’ αυτό απαιτεί η γνώση να μοιράζεται, η πληροφορία να διαχέεται. Προϋποθέτει οργάνωση στην πολυκατοικία, τη γειτονιά, τη συνοικία την πόλη.

Η κοινωνική αλληλεγγύη προϋποθέτει συμμετοχή. Όταν αφήνεις άλλους να κάνουν οτιδήποτε για σένα, μάλλον θα απογοητευθείς….. Μόνο αλληλέγγυοι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση.Εξάλλου η αντιμετώπιση δεν είναι η άρνηση της ύπαρξης της κρίσης αλλά η συντονισμένη προσπάθεια, ώστε ποτέ στο μέλλον καμιά γενιά να μην υποπέσει σ΄αυτή την παρακμή. Ευχής έργον λοιπόν το υψηλό ιδανικό της κοινωνικής αλληλεγγύης να βρει χώρο να ριζώσει στη σκέψη και στην καρδιά μας.

Γιατί η ρίζα των υψηλών ιδανικών πρέπει να βλασταίνει και όχι να σαπίζει και να πεθαίνει, αν όλοι μας επιθυμούμε και επιδιώκουμε την όμορφη εικόνα της ανθηρής καρποφορίας.