Κινούμε Ηλεκτρικά: Επιδότηση έως 40% σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων

Share

Ενίσχυση της αγοράς αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων και ποδηλάτων, με δυνατότητα απόσυρσης παλαιού οχήματος, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης

Πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών.

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση της αγοράς αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων και ποδηλάτων, με δυνατότητα απόσυρσης παλαιού οχήματος, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης.

Ωφελούμενοι της παρούσας δράσης είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:
Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθέτουν ΑΦΜ, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:
Όλες οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, κάθε μορφής και κάθε μεγέθους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα αγοράς ή μίσθωσης ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ηλεκτρικού ποδηλάτου ή δίκυκλου/τρίκυκλου. Ο ωφελούμενος δικαιούται την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος (πλην ποδηλάτου), ή/και την επιπλέον επιδότηση αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης.
  • Κάθε αποδέκτης της κατηγορίας Β δικαιούται αγοράς ή επαγγελματικής μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων ή/και ηλεκτρικών ποδηλάτων ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων. Δικαιούται την επιπλέον ενίσχυση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος ή/και δίκυκλου/τρίκυκλου, ή/και της επιπλέον ενίσχυσης για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης

Εταιρείες που έχουν ως κύρια δραστηριότητα μια εκ των ΚΑΔ 77.1, 77.21.10.08, 55.1, 55.2, 55.3, 53.20.12.00 δικαιούνται επιδότησης για την αγορά έως δέκα ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Εταιρείες που έχουν ως κύρια δραστηριότητα το λιανικό και χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και μοτοσυκλετών (ήτοι αντιπροσωπείες οχημάτων), δύνανται να επιδοτηθούν αποκλειστικά και μόνον για την αγορά οχημάτων επίδειξης, τα οποία υποχρεούνται να μεταπωλήσουν σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από την αγορά τους.

Ποσοστά Επιδότησης

Πρόσκληση

Λίστα επιβατικών

Λίστα οχημάτων τύπου L

Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023

Βρείτε εδώ τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε (Παράρτημα Ι)

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 17, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 26215 000567 | EMAIL: DigitalSolutionsGr@gmail.com

ΔΙΚΤΥΝΗΣ 2, ΧΑΝΙΑ
ΤΗΛ: 28210 73651 | EMAIL: ktimahania@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.