Χωρίς κατηγορία

«Κολλάνε» οι συγχωνεύσεις των συνεταιρισμών

synetair.jpg

Μπερδεμένα είναι τα θέματα που αφορούν τις συγχωνεύσεις των συνεταιρισμών και των ενώσεων με βάση το νόμο 4015/2011.

Η καταληκτική προθεσμία για τις συγχωνεύσεις λήγει στις 30 Ιουνίου (μετά τη νέα παράταση) αλλά απ’ ό,τι φαίνεται το θέμα δεν θα προχωρήσει μετά την αλλαγή πλεύσης της ΝΔ αλλά και τις πάγιες αρνητικές θέσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Το θέμα είναι τεράστιο για να αναλυθεί επαρκώς. Ωστόσο η γενική επικρατούσα άποψη είναι ότι:

 1) Υπάρχει επιτακτική ανάγκη εξυγίανσης του συνεταιριστικού κινήματος που πρέπει να απαλλαχθεί από τους μη ενεργούς και μη λειτουργούντες χρεοκοπημένους συνεταιρισμούς.

 2) Πρέπει να αποσυρθεί η υποχρεωτικότητα στις συγχωνεύσεις ή μετατροπές των ΑΣΟ καθώς δεν είναι ρόλος του κράτους να υπαγορεύει το πώς θα συνεταιρίζονται οι αγρότες – είναι άλλωστε δεδομένο ότι το συνεταιρίζεσθαι έχει εθελοντικό χαρακτήρα.

 3) Είναι παντελώς διαφορετικό μια ΕΑΣ να μετατραπεί σε ΑΣ από το να μετατραπεί σε ΑΕΣ, δηλαδή σε Ανώνυμη Εταιρεία, όπου χάνεται ο συνεταιριστικός χαρακτήρας του φορέα.

4) Όσον αφορά τον 4015/2011 η θέση της ΝΔ είναι: α) να παραταθεί η καταληκτική προθεσμία (30/06) για όσες ΕΑΣ θέλουν να μετατραπούν σε πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, β) να κατατεθεί άμεσα νέος Νόμος, με πυρήνα τον συνεταιριστικό Νόμο 2810 του 2000, που θα βελτιώνει το υφιστάμενο πλαίσιο και γ) να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία για το ξεκαθάρισμα των ανενεργών, χρεοκοπημένων συνεταιρισμών, με βάση τις προβλέψεις της γενικής νομοθεσίας.

 Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Ενώσεις και οι συνεταιρισμοί είναι λίγο πολύ γνωστή. Για παράδειγμα υπάρχει η Ένωση Αμαλιάδας στην οποία τα μέλη της οφείλουν 2,7 εκ. ευρώ, υπάρχει και η ΕΑΣ Ηλείας η οποία περιόρισε τα προς αυτήν χρέη στα 200-250.000 ευρώ.

Όμως το θέμα δεν είναι μόνον αυτό. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις πρέπει να εκσυγχρονιστούν. Και με την καθιέρωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου. Πρέπει όμως να αλλάξουν φιλοσοφία και οι αγρότες. Δηλαδή να στηρίξουν τους συνεταιρισμούς. Χρειάζεται λοιπόν μια σύνθετη διαδικασία για να λειτουργήσουν όπως πρέπει.

Και αυτή η διαδικασία δεν καθιερώνεται μόνο με νόμους αλλά με αλλαγή φιλοσοφίας από όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλη η επικαιρότητα