Κορονοϊός: Ποσό 100.000 ευρώ για τους ρομά

Στους δήμους Πηνειού και Ήλιδας χορηγούνται από 40.000 ευρώ και στον Δήμο Πύργου 20.000 ευρώ.

Κατανέμεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 2.255.000,00 € σε Δήμους της χώρας, για προμήθειες υλικού καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ΟΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.