Υγεία

Κουρκουμάς και Καρκίνος του Πνεύμονα

Ο κουρκουμάς (Curcuma longa) συστατικό του οποίου είναι η κουρκουμίνη, η οποία είναι μια παλυφαινολική ένωση δευτερογενής μεταβολίτης που απομονώνεται από τα ριζώματα της κιτρινόριζας και εκδηλώνει μια σειρά θεραπευτικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αντικαρκινικών ιδιοτήτων, μέσω της διαμόρφωσης διαφορετικών μοριακών τροποποιητών.

Η επίδραση της κουρκουμίνης απεδείχθη σε μελέτες ότι μειώνει δεδομένα γονίδια, Bcl-2 και Bcl-xL, στον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα προκαλώντας απόπτωση συνοδευόμενη από αύξηση των επιπέδων των ενδοκυτταρικών αντιδραστικών ειδών οξυγόνου (ROS). Επίσης η κουρκουμίνη αναστέλλει την δραστηριότητα του υποδοχέα επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) που εμπλέκεται στην ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύμονα. Ακόμα η κουρκουμίνη απέδειξε γενικότερη καταστολή των καρκινικών κυττάρων με στόχευση την απόπτωση αλλά και μπόκο της αναστολής της απόπτωσης. Αυτά τα αντικαρκινικά αποτελέσματα απεδείχθησαν σε μελέτες επι καρκινικών σειρών σε καρκίνους του πνεύμονα αλλά κυρίως σε ζώα – πειραματόζωα όπως επίσης και σε ανθρώπινα μοντέλα κυτταρικών σειρών π.χ. πάνω σε μεταμοσχευμένους ανθρώπινους όγκους και συμπεριφορά τους σαν μοσχεύματα.

Εμπλέκοντας μια σειρά από γονίδια και διάφορους ενζυμικούς καταρράκτες όπως και την COX-2 η κουρκουμίνη αναστέλλει την ανάπτυξη του όγκου και αυξάνει την επιβίωση αποδεδειγμένα σε πειραματόζωα τα οποία είχαν υποστεί χημική καρκινογένεση. Είναι σε εξέλιξη μελέτες σε ανθρώπους τελικού σταδίου η επίδραση σε ασθενείς. Όμως η τεράστια προικώα κληρονομιά της κουρκουμίνης μας διασφαλίζει ότι η ίδια ή η διάφορες μορφές της ή ενώσεις μπορεί να αποτελέσει επαναστατικά νέα μόρια θεραπείας – υποστήριξης του καρκίνου του πνεύμονα.

Δεδομένης της μέχρι σήμερα γνώσης ότι μεγάλες δόσεις κουρκουμίνης ή παραγόντων της όπως ο κουρκουμάς, δεν παρεμβαίνουν ή δεν προκαλούν καμία ουσιαστική παρενέργεια επί του μεταβολισμού των ζώντων όντων (Πειραματόζωα – ανθρώπων που συμμετέχουν σε μελέτες) αλλά είναι γνωστό ακόμα δεδομένου ότι καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες καμία παρενέργεια δεν έχει καταγραφεί από την χορήγηση της ή την κατανάλωση της.

Όλη η επικαιρότητα