Ηλεία

Κτηματολόγιο – Ηλεία: «Τάξη» για όλα τα ακίνητα!

Ακούστε το άρθρο

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα που αφορά τον τομέα του Εθνικού Κτηματολογίου και αναμένεται να «βάλει τάξη» σε μια σειρά από διαδικασίες και εκκρεμμότητες σχετικά με τις οικιστικές περιοχές και τα ακίνητα στους δήμους της Ηλείας, θα ξεκινήσει σύντομα και πάντως μέχρι το τέλος του 2018 από την Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016» που έχει αναλάβει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης.

Όπως τονίζει σήμερα στην εφημ. «ΠΑΤΡΙΣ», ο μηχανικός κ. Σωτήρης Λιάρος ως νόμιμος εκπρόσωπος και συντονιστής της ανωτέρω κοινοπραξίας θα γίνει κτηματογράφιση και θα παρέχονται υποστηρικτές υπηρεσίες για να δημιουργεί το Κτηματολόγιο και στις υπόλοιπες περιοχές, εκεί όπου δεν έχει γίνει και για τους επτά Καλλικρατικούς Δήμους του νομού.

Ο κ. Λιάρος μάλιστα αναφέρεται αναλυτικά στην ζώνη όπου θα εφαρμοστεί η διαδικασία και μιλά για τα οφέλη από αυτή την προσπάθεια, όπως και για το τι ακριβώς θα γίνει ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες.

Η Κοινοπραξία

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016» αποτελείται από τις εταιρίες ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. »/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ» / ΠΑΝΤΟΣ Α. – ΔΟΥΚΑΚΗ Ε. – ΧΙΩΤΗΣ Π. – ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ Ε.Ε.» / ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. με δ.τ. «ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΕ.» / Κ. ΖΩΗΣ – Ι. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. με δ.τ. «ΣΧΗΜΑ Ε.Ε.» / ADT – ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. με δ.τ. «ADT-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.» / “METΡΟ” Ν. ΜΠΟΥΤΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε. με δ.τ. “ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ” / Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με δ.τ. «ΑΔΚ» και από τους Νομικούς ΗΛΙΑΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΜΠΑΝΗ του ΖΑΝΝΗ, με πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών κτηματογράφησης.

Η Κοινοπραξία «ΚΤΗΜΑ 2016» ανέλαβε ως Ανάδοχος, από την εταιρία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. – ΕΚΧΑ Α.Ε.» και ήδη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας».

Ποια είναι ακριβώς η Περιοχή Μελέτης;

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Εντοπίζεται στα βορειοδυτικά της Πελοποννήσου και έχει έκταση (κατά προσέγγιση) 2,.397 km². Πιο συγκεκριμένα αφορά στους παρακάτω εφτά Καλλικρατικούς Δήμους:

α) Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης. Από την έκταση του Δήμου, δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης η Δ.Κ. Λεχαινών, η Τ.Κ. Μανωλάδας, η Τ.Κ. Νέας Μανωλάδας και η Τ.Κ. Αρετής, β) Δήμος Ανδριτσαίνης-Κρεστένων, γ) Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, δ) Δήμος Ζαχάρως, ε) Δήμος Ήλιδας. Από την έκταση του Δήμου, δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης η Δ.Κ. Αμαλιάδας, στ) Δήμος Πηνειού και ζ) Δήμος Πύργου. Από την έκταση του Δήμου, δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης η Δ.Ε. Πύργου, η Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, η Τ.Κ. Λασταίϊκων και η Τ.Κ. Κολιρίου. Οι Δημοτικές Ενότητες / Κοινότητες και οι Τοπικές Κοινότητες που προσδιορίζονται ονομαστικά ανωτέρω, διαθέτουν είτε Κτηματολόγιο εν λειτουργία είτε βρίσκονται σε στάδιο κτηματογράφησης στα πλαίσια άλλης μελέτης.

Τι είναι η κτηματογράφηση και τι είναι το Κτηματολόγιο;

Επιγραμματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Κτηματολόγιο είναι ο «στόχος» και κτηματογράφηση είναι η «διαδρομή» για να φθάσεις σε αυτόν.

Ουσιαστικά, η σύνταξη του Κτηματολογίου (“κτηματογράφηση”) μιας περιοχής είναι η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένα ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Συνεπώς, η διαδικασία κτηματογράφησης αποσκοπεί αφενός στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφετέρου, στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα.

Επομένως, το Κτηματολόγιο αποτελεί το  αποτέλεσμα μιας πλήρους, ενιαίας και συστηματικής συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης και διαχείρισης όλων των νομικών, περιγραφικών και χωρικών πληροφοριών σε σχέση με τα ακίνητα και τα δικαιώματα που ασκούνται σε αυτά, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους. Δεν έχει σε καμία περίπτωση την έννοια του φορολογικού ελέγχου.

Ποια είναι τα οφέλη σύνταξης του Κτηματολογίου;

Το Εθνικό Κτηματολόγιο με ασφάλεια και απόλυτη διαφάνεια:

 • Καταγράφει με βάση το ακίνητο και όχι τον ιδιοκτήτη
 • Κατοχυρώνει την ιδιοκτησία του κάθε πολίτη
 • Οριοθετεί για πρώτη φορά τη δημόσια και δημοτική περιουσία
 • Εγγυάται τις πληροφορίες που καταγράφει
 • Απλοποιεί τις μεταβιβάσεις ακινήτων και καταπολεμά τη γραφειοκρατία
 • Διαμορφώνει ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον στην αγορά ακινήτων
 • Καταγράφει τη θέση, το σχήμα και τα όρια του ακινήτου στο χώρο
 • Καταγράφει και τα δικαιώματα από χρησικτησία καθώς και τα δικαιώματα με αιτία κτήσης κληρονομιά για τα οποία δεν έχει συνταχθεί πράξη αποδοχής κληρονομιάς ή άλλη ισοδύναμη με αυτήν πράξη

Ποια είναι τα στάδια της κτηματογράφησης και που βρισκόμαστε τώρα;

Τα βασικά στάδια της κτηματογράφησης, με βάση τη χρονική αλληλουχία τους, είναι τα εξής:

 1. Προετοιμασία για τη συλλογή Δηλώσεων – Πρόχειρη Κτηματογράφηση
 2. Συλλογή Δηλώσεων ιδιοκτησίας
 3. Επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας
 4. Προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων
 5. Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων – Υποβολή Αιτήσεων Διόρθωσης / Ενστάσεων
 6. Αναμόρφωση κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων
 7. Ολοκλήρωση κτηματογράφησης – Λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου (Αρχικές Εγγραφές)

Αυτή την περίοδο, πραγματοποιούνται οι εργασίες που αφορούν στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας κτηματογράφησης και σύντομα, εντός του φθινοπώρου, θα ξεκινήσουν οι εργασίες του δευτέρου σταδίου, δηλαδή η συλλογή των δηλώσεων ιδιοκτησίας.

Πρέπει να υποβάλω δήλωση;

Δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ. και το Δημόσιο τα οποία έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητο στις υπό κτηματογράφηση περιοχές.

Η διάρκεια της συλλογής των δηλώσεων είναι 3 μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και 6 μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού και το Δημόσιο.

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική πράξη (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά, έκδοση οικοδομικής αδείας κ.α.).

Σε περίπτωση που δεν καταθέσουµε δήλωση για τις ιδιοκτησίες µας, αυτές θα καταγραφούν στο κτηματολόγιο ως αγνώστου ιδιοκτήτη και στη συνέχεια θα καταχωρηθούν ως περιουσία του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Για να μπορέσουμε να αναγνωριστούμε κύριοι των ιδιοκτησιών αυτών, θα χρειαστούν μακροχρόνιες και δαπανηρές διαδικασίες.

Πότε, πού και πώς υποβάλλω δήλωση;

Η έναρξη της διαδικασίας συλλογής των δηλώσεων ιδιοκτησίας εκτιμάται ότι θα είναι εντός του Νοεμβρίου 2018.

Η δήλωση ιδιοκτησίας μπορεί να υποβληθεί αποκλειστικά με δυο τρόπους:

 1. Στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης το οποίο θα λειτουργεί στον Πύργο, πηγαίνοντας ο δικαιούχος αυτοπροσώπως, ή ο πληρεξούσιος αυτού, ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή κάποιο τρίτο πρόσωπο.
 2. Ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είτε σαρώνονται και στέλνονται ηλεκτρονικά, είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
 3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν να υποβάλλουν δηλώσεις για τους ΟΤΑ της μελέτης όπως ανέφερα ανωτέρω, θα παρασχεθεί σύντομα η δυνατότητα να καταθέσουν τις δηλώσεις τους και τα απαιτούμενα έγγραφα για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων τους, σε Γραφείο της Κοινοπραξίας στην Αθήνα. Έτσι, δεν θα είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν στο Γραφείο που θα βρίσκεται στον Πύργο. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού για το κλείσιμο των οποίων, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Αθήνας μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

Πόσο είναι το πάγιο τέλος κτηματογράφησης;

Για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα που δηλώνεται, καταβάλλεται από τον δηλούντα πάγιο τέλος κτηματογράφησης.

Το τέλος αυτό ορίζεται ανά δικαίωμα σε: – τριάντα πέντε (35) ευρώ για κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο με κτίσμα, αδόμητο οικόπεδο, αγροτεμάχιο κλπ) και – είκοσι (20) ευρώ για βοηθητικούς χώρους (χώρο στάθμευσης ή αποθήκη)  που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες (όταν ορίζεται στο συμβόλαιο για αυτούς τους χώρους ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου και δεν περιγράφονται σε αυτό ως παρακολουθήματα διηρημένων ιδιοκτησιών)

Στις αγροτικές περιοχές (δηλαδή στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν παραπάνω από δύο εγγραπτέα δικαιώματα (κυριότητας ή δουλείας) εντός του ίδιου προΚαποδιστριακού ΟΤΑ, καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο (2) μόνο εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.

Τι πρέπει να κάνουμε ενόψει της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων;

Σε όλη τη διάρκεια της κτηματογράφησης είναι σημαντικό:

 • Να ενημερωνόμαστε και να συμμετέχουμε
 • Να ακολουθούμε τις οδηγίες που εκδίδει ο οργανισμός «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
 • Να ελέγχουμε με προσοχή τα έγγραφα ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από το Κτηματολόγιο

Ειδικότερα, για το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, θα πρέπει να εντοπίσουμε με ακρίβεια το ακίνητο μας, να συλλέξουμε όλους τους τίτλους που θεμελιώνουν τα εμπράγματα δικαιώματά μας καθώς και τα τοπογραφικά διαγράμματα που αφορούν στις ιδιοκτησίες μας και να ενημερώσουμε όσους δεν γνωρίζουν, συγγενείς και γνωστούς εντός και εκτός Ελλάδος για να προβούν και αυτοί με τη σειρά τους στις απαραίτητες ενέργειες για τη δήλωσή τους.

Περισσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες θα σας δοθούν καθώς θα πλησιάζει η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας συλλογής των δηλώσεων.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι, αν και ως Ανάδοχος Κοινοπραξία, θα κάνουμε το καλύτερο για την ομαλή εξέλιξη της εν λόγω διαδικασίας, η συμμετοχή των πολιτών σε αυτήν αποτελεί ουσιώδες συστατικό της, χωρίς το οποίο δεν θα έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

ΛΙΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

Νόμιμος Εκπρόσωπος & Συντονιστής της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΚΤΗΜΑ 2016» για τη σύμβαση ΚΤ5-18: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ THΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Όλη η επικαιρότητα