Αρθρογραφία Ηλεία

Λάμπρος Αραπάκος: Συνυπάρχουμε και δημιουργούμε!

Ακούστε το άρθρο

Φέτος έχω την τύχη να εργάζομαι ως κοινωνικός λειτουργός στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας. Ένα σχολείο φωτεινό, εξωστρεφές, ανοιχτό στην κοινότητα με εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς… Ένα σχολείο που δεν ανέχεται απλά τη διαφορετικότητα ως ανθρώπινο κεκτημένο, αλλά προχωρά στο ουσιώδες: την έμπρακτη αποδοχή της.

Στο επίκεντρο είναι οι  μαθητές, καθώς και όλα τα συστήματα γύρω από αυτούς: Με τις δράσεις μας υποστηρίζουμε τις οικογένειές τους, αναδεικνύουμε την αξία  της γειτονιάς, αξιοποιούμε αποτελεσματικά τους πόρους της πόλης και της περιφέρειας.

Το σχολείο μας προάγει τη γνώση, τον πολιτισμό, την επικοινωνία, τη δικτύωση. Για το λόγο αυτό πραγματοποιούμε: Συχνή παρακολούθηση θεατρικών και κινηματογραφικών έργων,  επισκέψεις σε μουσεία και σε εκθεσιακούς χώρους, βιωματικά εργαστήρια στους μαθητές με στόχο την καλλιέργεια της αυτοεκτίμησής τους και την ανάπτυξη της δεξιότητας της ενσυναίσθησης, δημιουργία  σχολικής εφημερίδας, εκπαιδευτικές εκδρομές, αθλητικές γιορτές, συνεργασίες με άλλα σχολεία και άλλους φορείς της κοινότητας, ανάπτυξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης (ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, πρώτες βοήθειες, πρόγραμμα μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο), δημιουργία ομάδων για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού, ενημερωτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς («Ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση των παιδιών», «Τα όρια στη συμπεριφορά του παιδιού», «Φροντίζοντας για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο», «Ο ρόλος του σχολείου στην υποστήριξη των μαθητών που βιώνουν την απώλεια αγαπημένου του προσώπου», «Μεγαλώνοντας τα παιδιά χωρίς βία»), εικαστικές εκθέσεις με δημιουργίες των μαθητών, γιορτές με άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, εβδομαδιαίες  ομάδες συζητήσεων για γονείς.

Η εκπαίδευση στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας αποτελεί παράγοντα ύψιστης σπουδαιότητας τόσο για την κοινωνική ένταξη όσο και για τη προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Είναι απολύτως αναγκαίο, στα σχολεία, όπου φοιτούν μαθητές από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες, να υλοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο η πολυπολιτισμική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί μια απάντηση στην ολοένα και μεγαλύτερη ποικιλομορφία των μαθητών του σχολείου και στο αέναο αίτημα για ισότητα μεταξύ όλων των ομάδων. Η σχολική ατμόσφαιρα που περιβάλλει μια πολυπολιτισμική ατμόσφαιρα καλλιεργεί τη μάθηση και οδηγεί στη πραγμάτωση της επακόλουθης ακαδημαϊκής επιτυχίας μαθητών.

Η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία προστατεύουν τη διαφορετικότητα και τα δικαιώματα όλων μέσω των αρχών της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης των ανθρώπων, της ίσης δυνατότητας στην παροχή εκπαίδευσης, μέσω δηλαδή όλων των θεμελιωδών αρχών ενός κράτους δικαίου, μιας δίκαιης κοινωνίας, ενός  τόπου που σέβεται τη διαφορετικότητα και τη προασπίζει με κάθε νόμιμο μέσο. Τα παιδιά του σχολείου μας δεν συνιστούν απλό αρωγό στη προσπάθεια προάσπισης της διαφορετικότητας, αλλά μέσω της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, γίνονται αυτονόητο υπόδειγμα για όλους μας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες  μας συνυπάρχουν και μεταφέρουν το μήνυμα ότι οι άνθρωποι μπορούν.

Εμείς οι μεγαλύτεροι,  ας διδαχτούμε  από τα παιδιά, από τα παιδιά σας, από τα παιδιά μας.

Όλη η επικαιρότητα