Εκπαίδευση Ηλεία

Λεχαινά: Από φέτος η λειτουργία του Δημοσίου Ι.Ε.Κ – Πληροφορίες για εγγραφές, μαθήματα και αιτήσεις καθηγητών

Σύμφωνα  με απόφαση του Υφυπουργού  Παιδείας  κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη , θα λειτουργήσουν φέτος δύο τμήματα Δημοσίου ΙΕΚ στα Λεχαινά και συγκεκριμένα σε υφιστάμενους χώρους του ΕΠΑΛ Λεχαινών.

Οι ειδικότητες  που θα λειτουργήσουν είναι οι παρακάτω

  1. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
  2. Τεχνικός Συντήρησης Γεωργικών Μηχανημάτων

Οι ειδικότητες αυτές εστιάζουν στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και λειτουργούν συμπληρωματικά προς  τις ειδικότητες  οι οποίες προσφέρονται από το Δ.ΙΕΚ Αμαλιάδας , στα πλαίσια του οποίου θα λειτουργήσουν για φέτος τα δύο τμήματα στα Λεχαινά.

Το  χρονοδιάγραμμα  που υπάρχει  μέχρι την έναρξη λειτουργίας  είναι το εξης

Α  ΦΑΣΗ

Εως     24   Αυγούστου  γίνονται αιτήσεις για την πρόσληψη  καθηγητών που θα διδάξουν στα τμηματα του Δ.ΙΕΚ στα Λεχαινά

Οι ειδικότητες καθηγητών που ζητούνται είναι

Αγγλικών ,

Γερμανικών ,

Οικονομολόγων Π.Ε ,

Τουριστικών Επαγγελμάτων Τ.Ε ,

Μηχανολόγων  Μηχανικών  Π.Ε και Τ.Ε ,

Νομικών Π.Ε ,Χημικών ,

Τεχνολογων Γεωπόνων ,

Τεχνολογων Τροφίμων,

Ηλεκτρολογων Μηχανικών,

Μηχανουργών Εμπειροτεχνιτών Γεωργικών Μηχανημάτων

Λογιστικής  Τ.Ε  Υπομηχανικοί ,Ελευθεροι επαγγελματίες για τα θεωρητικά μέρη,και για τα εργαστήρια καθώς επίσης εργοδηγοί και εμπειροτεχνίτες.

Για το μάθημα Εμπορεία Γεωργικών Μηχανημάτων μπορεί να διδάξει και εκπαιδευτικό προσωπικό Οικονομικού και Διοικητικού κλάδου

Οι αιτήσεις  γίνονται αποκλειστικά  με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση https://mis.inedivim.gr. Στην ηλεκτρονική αίτηση δίπλα σε κάθε πεδίο εμφανίζεται η σήμανση ( i ) όπου συμπεριλαμβάνονται οδηγίες συμπλήρωσης.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Η Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει  

την 24 /08/2017 ώρα 15:00  

Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτηση, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα των κατά τόπους ΔΙΕΚ

 

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα παρέχονται στα τηλ.: 2131314530, 2131314542, 2131314543 και 2131314545 κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ..

Ολόκληρη η   πρόσκληση διατίθεται από τη σελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (https://www.inedivim.gr),στο σύνδεσμο προκηρύξεις

 

 

Β ΦΑΣΗ

 

  • Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές σπουδαστών

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων  και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Κύριες Επαγγελματικές Δραστηριότητες και Καθήκοντα:

Ο «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας>>

είναι ένας ειδικευμένος εργαζόμενος, ικανός να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τα ακόλουθα θέματα:

  1. Υποδοχή των πελατών στο Ξενοδοχείο και εκτέλεση των σχετικών εργασιών στην Υποδοχή.
  2. Εργασίες στους ορόφους και τα δωμάτια του Ξενοδοχείου.
  3. Προμήθεια και διαχείριση του αποθέματος εμπορευμάτων και του υλικού.
  4. Πώληση και σερβίρισμα φαγητών και κρασιών στο Εστιατόριο.
  5. Παρασκευή και σερβίρισμα κοκτέιλ και αλκοολούχων ή μη ποτών στο Μπαρ.

Τεχνικός  Συντήρησης Γεωργικών Μηχανημάτων

Στόχος της ειδικότητας

Είναι η απάντηση γενικών και ειδικότερων γνώσεων,η καλλιέργεια τεχνικής κατάρτισης από γνωστικιστικούς ερεθισμούς που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της κατάρτισης,έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η προώθηση τους στην αγορά εργασίας ή για δική τους απασχόληση.

Επαγγελματική περιγραφή

Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ της ειδικότητας, Τεχνικού επισκευής και συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων θα πρέπει να έχουν αποκτήσει άρτια τεχνική κατάρτιση,να συντηρούν και να επισκευάζουν τα γεωργικά μηχανήματα.

Θα εργαστούν δε είτε σαν τεχνικοί σε συνεργεία επισκευής και συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων,που υπάρχει έλλειψη στην άμεση περιφέρεια είτε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ερασιτεχνικά έχοντες γεωργικά μηχανήματα.

Θα πρέπει να γνωρίζουν και να προτείνουν ,το γεωργικό μηχάνημα που θα θέλει να αγοράσει ο ενδιαφερόμενος ,ανάλογα με την χρήση,επίσης θα πρέπει να γνωρίζει την οργάνωση της αποθήκης του συνεργείου του.

Περιγραφή επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Ο τεχνικός επισκευής και συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων θα πρέπει:

α. Να συντηρεί και να επισκευάζει γεωργικά μηχανήματα .

β. Να οργανώνει αποθήκη ανταλλακτικών.

γ. Να είναι ικανός για την οργάνωση του συνεργείου,να προτείνει βελτιώσεις των γεωργικών μηχανημάτων ,να διαβάζει άριστα το μηχανολογικό σχέδιο κλπ.

Επαγγελματικό πεδίο.

1.Τεχνικός σε συνεργείο επισκευής και συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων ή αυτοαπασχολούμενος. 2. Τεχνικός υπάλληλος σε κατάστημα εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων ή αυτοαπασχολούμενος.

  1. Τεχνικός υπάλληλος σε αποθήκη πώλησης ανταλλακτικών ή ακόμη και αυτοαπασχολούμενος.
  2. Υπάλληλος σε οργανισμό ή γεωργική επιχείρηση ή συνεταιρισμό

Γ ΦΑΣΗ

15  Οκτωβρίου   αρχίζουν  τα μαθήματα

 

Τα  μαθήματα θα γινονται 3 έως 7  το απόγευμα  στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Λεχαινών

Τα  μαθήματα στο τμήμα  Τεχνικός  Συντήρησης Γεωργικών Μηχανημάτων

Χρήση Η|Υ
Μηχανική Αντοχή Υλικών
Μηχανολογικό Σχέδιο
Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας
Μηχανουργική Τεχνολογία
Γεωργικά Μηχανήματα
Γεωργικός Ελκυστήρας
Αγγλικά
Ηλεκτρικές Μηχανές
Εμπορεία Γεωργικών Μηχανημάτων
Στοιχεία Μηχανών
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
Ηλεκτρικα  Συστήματα  Γεωργικών Μηχανημάτων
Οργανα και μετρήσεις
Οργάνωση κατ λειτουργία Συνεργείου
Γεωργικά μηχανήματα  και δοκιμές

Τα μαθήματα στο τμήμα Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
BΑR – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ – ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΥΓΙΕΙΝΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Όλη η επικαιρότητα