Ηλεία

Λεχαινά: Ενεργειακή αναβάθμιση του «Αέθλιον»

Ομόφωνα εγκρίθηκε στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης η υποβολή πρότασης για ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού Γυμναστηρίου Ανδραβίδας Λεχαινών «Αέθλιον», καθώς και η υποβολή προτάσεων για αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου.

Συγκεκριμένα ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Μίγκος εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του κλειστού Γυμναστηρίου «Αέθλιον» του δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» με τίτλο «ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων-δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις».

Το «Αέθλιον»

Στην εισήγησή του ο κ. Ανδρέας Μίγκος τόνισε μεταξύ άλλων: «Θα υποβάλλουμε πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου «ΑΕΘΛΙΟΝ».

Το εν λόγω κτίριο λόγω του μεγάλου όγκου του και των υλικών κατασκευής του χρήζει μεγάλων ποσοτήτων καυσίμων θέρμανσης και εξαιτίας της ανύπαρκτης μόνωσης έχει μεγάλες απώλειες (πχ υαλοπίνακες). Επίσης το κόστος λειτουργίας του είναι μεγάλο από την κατανάλωση των υφιστάμενων λαμπτήρων.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό θα υποδείξει τις απαιτούμενες εργασίες που θα χρειαστούν για την ενεργειακή αναβάθμισή του. (αντικατάσταση υαλοπινάκων, μόνωση μεταλλικού στεγάστρου, αντικατάσταση λαμπτήρων, σύστημα θέρμανσης νερού κα.)

Επειδή απαιτούμενο δικαιολογητικό για την ένταξη του εν λόγω κτιρίου στο πρόγραμμα αυτό είναι το κτίριο να είναι νομίμως υφιστάμενο και συνεπώς χρειάζεται τακτοποίηση διότι υπάρχουν κάποιες αυθαιρεσίες.

Εισηγούμαστε λοιπόν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας  με το ποσό των 24.600€ για υπηρεσίες συμβούλου για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο προαναφερόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα, με σκοπό την τακτοποίηση του κτιρίου, τα οικονομοτεχνικά στοιχεία που θα μας υποδεικνύουν τα μεγέθη της εξοικονόμησης και τις προτεινόμενες εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση αυτού».

Αναβάθμιση παιδικών χαρών

Επίσης ομόφωνα εγκρίθηκε η υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών.
Η πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση των δήμων για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού των παιδικών χαρών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων , καθώς διατέθηκε το ποσό των 222.000,00 € για την αναβάθμισή τους.

Ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης διαθέτει πλήθος παιδικών χαρών οι οποίες χρήζουν ανάπλασης και πιστοποίησης .

«Στόχος μας είναι να δοθεί μια  ουσιαστική ώθηση στην  λειτουργία πιστοποιημένων παιδικών χαρών  στην βάση των νέων , σύγχρονων κανονισμών ασφαλείας , οι οποίοι αυστηροποιούν  τις προδιαγραφές για την προστασία των παιδιών», τόνισε στην εισήγησή του ο Ανδρέας Μίγκος και συνέχισε:  .

«Αποτέλεσμα την παρούσας δράσης θα είναι ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης να θέσει σε επαναλειτουργία  έναν μεγάλο αριθμό παιδικών χαρών , στα πλαίσια και  των  υπόλοιπων στοχευμένων δράσεων του Δήμου που έχουν άμεση και θετική επίδραση στην καθημερινή ζωή του πολίτη.

Αξιοποιούμε το σχέδιο της χρηματοδότησής και αναλαμβάνουμε την ευθύνη υλοποίησης του. Σε αυτή την κατεύθυνση επιχειρούμε να κλείσουμε πληγές δεκαετιών που αφορούν τις παιδικές χαρές του  Δήμου μας».

Όλη η επικαιρότητα