Λευτέρης Βαρουξής: «Πραγματική στήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τόπου»

Δεν υπάρχει αμφιβολία για την σημασία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην τοπική και όχι μόνο οικονομία. Αλλά δεν υπάρχει και το ικανοποιητικό επίπεδο ενίσχυσης και στήριξής τους, ειδικά όταν αυτού του είδους οι επιχειρήσεις προσπαθούν στην περίοδο της παρατεταμένης ύφεσης να σταθούν στα πόδια τους, να επιβιώσουν και να συνεισφέρουν με τον δικό τους τρόπο στις ανάγκες και τις λειτουργίες της υγιούς και ανταγωνιστικής αγοράς.

Την δήλωση αυτή έκανε χθες ο Δντής της Multi Productions και υποψήφιος με την παράταξη «Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της Ηλείας» Λευτέρης Βαρουξής, ο οποίος ζει και ο ίδιος καθημερινά την προσπάθεια αλλά και την αγωνία των επαγγελματιών του τόπου στα κρίσιμα σημερινά βήματα  του επιχειρηματικού κλάδου.

Η επιχειρηματικότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, αποτελεί πηγή θέσεων εργασίας αναζητά διαρκώς την καινοτομία και στηρίζει τις βάσεις μιας οικονομίας που σήμερα χρειάζεται επαγγελματικό δυναμισμό και άτομα με ευέλικτο επιχειρ. πνεύμα και προτάσεις περαιτέρω ανάπτυξης στο ανταγωνιστικό πλαίσιο της μεταποίησης και του εμπορίου.

Και ακριβώς μέσα σε τέτοιο ανταγωνιστικό πλαίσιο, η ικανότητα καινοτομίας σε όλες τις δράσεις της αγοράς, δεν είναι μόνο σημαντική η ίδια από μόνη της, δίνοντας νέα χαρακτηριστικά απέναντι σε ένα απαιτητικό αγοραστικό δυναμικό, αλλά παρέχει νέες αξιόπιστες πρωτοβουλίες και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη συνεργασία με επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου.

Παράλληλα,  ο περιορισμός της ανεργίας έρχεται κυρίως μέσα από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που αποτελούν σήμερα και την συντριπτική πλειοψηφία του επιχειρηματικού τομέα, ανοίγοντας «παράθυρο» ελπίδας για το ενδεχόμενο ανάκαμψης το επόμενο χρονικό διάστημα.

Είναι χαρακτηριστικό και μόνο το γεγονός ότι οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή επικράτεια, προσφέρουν πάνω από τα 2/3 του συνόλου των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Πραγματική στήριξη

Υπό το ανωτέρω πρίσμα γίνεται επιβεβλημένη η ανάγκη πολιτικού σχεδιασμού ενίσχυσης και πραγματικής στήριξης της επιχειρηματικότητας στον τόπο μας, που παρά την δυναμική της, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα τα οποία την κάνουν να υποχωρεί σε ανταγωνιστικότητα, καινοτομία και το ανάλογο περιβάλλον δημιουργικών ή πρωτότυπων πρωτοβουλιών.

Ωστόσο με συγκεκριμένα  και στις περισσότερες των περιπτώσεων με απλά βήματα η πολιτική βούληση και η μεθοδολογική πρακτική όταν λειτουργούν ταυτόχρονα με την εφαρμογή ενισχυτικών προγραμμάτων μπορούν να βοηθήσουν.

Ο καθορισμός κανόνων σύμφωνα με την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις είναι εφικτό να θέσει τους κώδικες πάνω στους οποίους μπορούν να κινηθούν χωρίς «αναχώματα» η Δημόσια Διοίκηση και οι υπόλοιποι Φορείς στήριξης των επαγγελματιών μας.

Κρίνεται στην παραπάνω βάση, χρήσιμη η μεγαλύτερη και άμεση ανταπόκριση δημόσιων λειτουργιών στις ανάγκες των ΜμΕ, ενώ απαιτείται η προσαρμογή των μέσων πολιτικής στη διευκόλυνση πρόσβασης των επαγγελματιών στην χρηματοδότηση και δημιουργία νομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα ευνοεί τις έγκαιρες πληρωμές και εμπορικές συναλλαγές.

Όσον αφορά στο θέμα της καινοτομίας που ήδη επισημάνθηκε ο κ. Λευτέρης Βαρουξής τονίζει ότι πρέπει να «υπάρξει χώρος» για την προώθηση και ανάδειξη των δεξιοτήτων και των νέων προτάσεων των ΜμΕ σε κάθε μορφή «έξυπνης δραστηριότητας» και ακόμη:

Eφαρμογή προγραμμάτων εξειδίκευσης επαγγελματιών, ενθάρρυνση σε νέου τύπου αγοραστικές συνθήκες, μετατροπή περιβαλλοντικών δεδομένων και προκλήσεων σε επιχειρηματικές ευκαιρίες κ.λπ.

Στόχος και του Επιμελητηριακού Θεσμού καταλήγει ο κ. Βαρουξής θα πρέπει να γίνει η ένταση των προσπαθειών για να βρει η επιχειρηματική κοινότητα τις διεξόδους από την καθοδική πορεία της αποδοτικότητας, με διαφυγή επιτέλους από το σημερινό κλίμα της δυσαρέσκειας και της ανασφάλειας…