Ηλεία Πολιτισμός

«Λίφτινγκ» στον ναό Αγίας Σοφίας Ανδραβίδας – Έργα υποστύλωσης και στερέωσης της τοιχοποιίας

Το έργο αφορά στη λήψη άμεσων μέτρων υποστύλωσης και σημειακής στερέωσης της τοιχοποιίας του γοτθικού ναού, σε τμήματα όπου παρουσιάζονται εκτεταμένες δομικές βλάβες, προκειμένου να αρθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης.
Ακούστε το άρθρο

Με απόφαση της πρώην πλέον υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη εγκρίθηκε τον περασμένο Μάιο η εκτέλεση εργασιών του έργου «Λήψη άμεσων μέτρων υποστύλωσης τμημάτων του γοτθικού ναού της Αγίας Σοφίας στην Ανδραβίδα Ηλείας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Το έργο αφορά στη λήψη άμεσων μέτρων υποστύλωσης και σημειακής στερέωσης της τοιχοποιίας του γοτθικού ναού, σε τμήματα όπου παρουσιάζονται εκτεταμένες δομικές βλάβες, προκειμένου να αρθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης.

Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

Εκπόνηση μελέτης για την τοποθέτηση ικριωμάτων υποστύλωσης των οξυκόρυφων ανοιγμάτων στη δυτική πλευρά του ιστάμενου τμήματος του μνημείου και μεγάλων τμημάτων των θόλων στο εσωτερικό του.

Εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων υποστύλωσης των οξυκόρυφων ανοιγμάτων στη δυτική πλευρά του ιστάμενου τμήματος του μνημείου και μεγάλων τμημάτων των θόλων στο εσωτερικό του. Εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων σε όσες επιπλέον θέσεις του μνημείου κριθεί αναγκαίο από τον εκ του σύνεγγυς έλεγχο, κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εφαρμογή κατάλληλου νέου συνδετικού υλικού σε ετοιμόρροπα σημεία του μνημείου για τη συγκόλληση των αποκολλημένων λιθοσωμάτων στα γειτονικά τους δομικά στοιχεία. Εφαρμογή κατάλληλου νέου συνδετικού υλικού σε όσες επιπλέον θέσεις του μνημείου κριθεί αναγκαίο από τον εκ του σύνεγγυς έλεγχο, κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και κάθε άλλη ενέργεια, στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρι ολοκλήρωσης του έργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 37 χιλιάδων ευρώ σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα 1021.204.0000000 με Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 2420989001 του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥπΠΟΑ για τα έτη 2022 και 2023.

Όλη η επικαιρότητα