Λουκέτο 48 ωρών έως και ενός μηνός θα μπαίνουν σε επιχειρήσεις που δεν εκδίδουν αποδείξεις με βάση τις εντολές που έχει δώσει το υπουργείο οικονομικών προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται αναστολή λειτουργίας, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις ιατρείων, κλινικών, γηροκομείων, οι ελεγκτές επιβάλλουν χρηματικά πρόστιμα από 1.000-5.000 ευρώ.

Περισσότερες από 4500 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας του, το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης, την διαδικασία με την οποία απλοποιείται ριζικά η αδειοδότηση και επιταχύνεται η έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων. Από το σύνολο των 4.760 επιχειρήσεων που χρησιμοποίησαν την ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι 3.425 περιπτώσεις αφορούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι 766 τουριστικά καταλύματα, οι 202 μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, οι 189 αυτόματους πωλητές, οι 138 πισίνες και οι 40 κέντρα αποθήκευσης και διανομής. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί στη διεύθυνση: www.notifybusiness.gov.gr. Η είσοδος γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης στο TAXISNET.

Σε βασικό πυλώνα υποστήριξης,  παροχής υπηρεσιών και  εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων θα αναδειχθούν τα επιμελητήρια μέσω του εκσυγχρονισμού της επιμελητηριακής νομοθεσίας, με βάση τα όσα δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνη Παπαδεράκη

Μειώθηκαν στο 49% του ΑΕΠ οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης το 2016 από 54,1% το 2009 και 47,1% το 2007, όπως διαπιστώνει ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) στη νέα του έκθεση Government at a Glance 2017. Για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, οι δαπάνες ανήλθαν το 2015 στο 40,9% του ΑΕΠ από 38,8% το 2007. Η απασχόληση στη γενική κυβέρνηση μειώθηκε σημαντικά στην Ελλάδα μετά την αρχή της κρίσης και το 2015 αντιστοιχούσε στο 18% της συνολικής απασχόλησης, σχεδόν το ίδιο ποσοστό με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (18,1%). «Αν και η μείωση της απασχόλησης άρχισε με βραδύ ρυθμό, καθώς μεταξύ του 2007 και του 2009 η απασχόληση στην κυβέρνηση μειώθηκε κατά περίπου 1% ετησίως, μεταξύ του 2011 και του 2012 μειώθηκε κατά 7%» διαπιστώνεται.

Φοροαπαλλαγές σε επιχειρήσεις που καινοτομούν

Θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%, οι δαπάνες που σχετίζονται με αποσβέσεις εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες υλοποίησης ερευνητικών έργων, όπως καθορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για «τα κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας επιχειρήσεων». Επιπλέον, διευρύνονται τα κριτήρια χαρακτηρισμού των εν λόγω δαπανών, ενώ παράλληλα εισάγονται σαφείς και πιο ευνοϊκές διατάξεις για καινοτόμες επιχειρήσεις, αφού πλέον θα συμπεριλαμβάνονται οι αποσβέσεις τόσο για κτίρια όσο και για λειτουργικές δαπάνες.