Ελλάδα

Μάστιγα η ανεργία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

anergia-newn.aftodoikisi.gr_.jpg

Σε επίπεδα ρεκόρ έχει φτάσει η ανεργία στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, επίπεδα τα οποία διαμορφώθηκαν κυρίως το 2013.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ οι καταγεγραμμένοι άνεργοι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέρχονταν τον Νόεμβριο του 2013 σε 67.284 και αποτελούσαν το 7,83% των ανέργων σε όλη την χώρα.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι με εξαίρεση την περιφέρεια Αττικής και της Θεσσαλονίκης, η δική μας έχει το υψηλότερο ποσοστό ανέργων από τις άλλες δέκα περιφέρειες.

Από τους 67.284 ανέργους οι 32.853 είναι μακροχρόνια άνεργοι δηλαδή πάνω από ένα χρόνο και οι υπόλοιποι 34.431 είναι άνεργοι μέχρι ένα χρόνο. Εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι από το σύνολο των ανέργων, τον Νοέμβριο του 2013 επιδοτούμενοι ήταν μόλις οι 7.088.

Ραγδαία αύξηση

Εκείνο που επίσης προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός της ραγδαίας αύξησης του αριθμού των ανέργων τους τελευταίους 12 μήνες. Από τον Νοέμβριο του 2012 έως τον Νοέμβριο του 2013 μπήκαν σε ανεργία 12.779 ή ποσοστό 23,45% που είναι το μεγαλύτερο σε όλη τη χώρα.

Επίσης, προκαλεί εντύπωση ότι ο αριθμός των ανέργων δεν μειώθηκε τους θερινούς μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων υποτίθεται ότι αυξάνονται οι θέσεις εργασίας λόγω των γεωργικών εργασιών και του τουρισμού.

Η αύξηση της ανεργίας οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, με κύριο τη συρρίκνωση του γεωργικού τομέα στην περιοχή λόγω του χαμηλού εισοδήματος που απολαμβάνουν οι παραγωγοί και με συνέπεια την αναζήτηση νέων μορφών εργασίας. Στον δευτερογενή τομέα η αποβιομηχάνιση της χώρας, η οποία συνδέεται με τις γενικότερες συνθήκες μείωσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας οδηγεί στην ανεργία πολλούς εργαζόμενους στον μεταποιητικό τομέα.

Στη σημαντική επιδείνωση του προβλήματος ανεργία στην περιοχή έχει συμβάλει και η αθρόα εισροή παλιννοστούντων και μεταναστών. Οι μεγάλες επενδύσεις σε έργα υποδομής (Ολυμπία Οδός) εξ άλλου δεν αποδεικνύονται ικανές να απορροφήσουν μεγάλο τμήμα του ντόπιου εργατικού δυναμικού, καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις στα έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους.

Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από αδυναμία συγκράτησης του πληθυσμού και γήρανσης αυτού, αυξανόμενη ανεργία, χαμηλή τουριστική εκμετάλλευση, χαμηλή, αλλά αναπτυσσόμενη μεταποιητική βάση και κατακερματισμό της αγροτικής παραγωγής.

Ωστόσο αναφερόμαστε σε μια περιοχή η οποία έχει (α) υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού λόγω τόσο του φυσικού περιβάλλοντός της όσο και του πολιτισμού της, (β) εξαιρετική παραγωγή αγροτικών προϊόντων και βιολογικών προϊόντων, (γ)  στρατηγική θέση όπου θα μπορούσε να την μετατρέψει σε εξαγωγικό  και εμπορευματικό κέντρο (λιμάνι Κατακόλου και Κυλλήνης).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού των Δήμων είναι σχετικά χαμηλό. Το σχετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων δυσχεραίνει την ανάπτυξη σύγχρονων παραγωγικών δραστηριοτήτων με έμφαση στη νέα τεχνολογία αλλά και τον εκσυγχρονισμό των τομέων εκείνων της παραδοσιακής οικονομικής βάσης που είναι δυνατόν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

Όλη η επικαιρότητα